serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

16.09.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Inwestycje w odnawialne źródła energii łatwiejsze w świetle nowelizacji ustawy o OZE

autor: Kacper Łagodziński

Rosnące ceny energii elektrycznej oraz unijne wymogi dotyczące promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych powodują, że liczba inwestycji w odnawialne źródła energii stale rośnie. Reakcją ustawodawcy w tym zakresie jest nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. 29 sierpnia br. weszła w życie obszerna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach…
12.09.2019VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Uproszczenia w wystawianiu faktur VAT RR

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 września 2019 r. będą obowiązywały nowe uproszczenia przy wystawianiu faktur VAT RR. Będą one polegały  przede wszystkim na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie…
09.09.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Obowiązki pracodawcy przy zwolnieniach grupowych

autor: Agnieszka Tomkowiak

Zwolnienia grupowe to trudny czas dla pracownika poddanego redukcji, jednak często wiążą się z problemami organizacyjnymi lub ekonomicznymi u pracodawcy - w tym z likwidacją i upadłością. W przypadku dokonywania zwolnień grupowych przepisy szczególne nakładają na pracodawcę szereg obowiązków, które ten winien wykonać. Są to przede wszystkim obowiązki informacyjne…
06.09.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Nowe zasady płatności podatków

autor: Michał Kostrzewa

Jedna z wielu nadchodzących zmian przepisów podatkowych będzie dotyczyć nowych zasad płatności podatków. Zakłada się, że płatność podatków będzie dokonywana na tzw. indywidualny rachunek podatkowy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Aktualnie każdy urząd skarbowy posiada kilka rachunków bankowych. Podatnicy – w zależności od tego jaki konkretnie…
04.09.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Pracodawco! Kiedy musisz stosować przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych?

autor: Agnieszka Tomkowiak

Zwolnienia grupowe są trudne dla pracowników podlegających redukcji, lecz dla pracodawcy mogą być jedyną szansą na utrzymanie reszty działalności. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników omawia zasady przeprowadzania zwolnień grupowych, lecz by stosować wskazane…
03.09.2019AktualnościNośniki reklamowe

Dofinansowanie na prąd dla podmiotów z branży energochłonnej – oświadczenia do 12 września!

autor: Piotr Koźmiński

W dniu 29 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. To kolejny z aktów prawnych zawierających regulacje dające możliwość umniejszenia należności uiszczanych za energię elektryczną. Przypomnieć należy, że z niższych (obowiązujących w 2018 r.) cen za energię elektryczną w drugim…
29.08.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Nie tak łatwo odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

autor: Agata Legat

Na gruncie tzw. „specustawy mieszkaniowej” zapadają już pierwsze wyroki sądów administracyjnych. Tak jak przewidywałam, sądy oceniając legalność uchwały, dużą wagę przywiązują do jej uzasadnienia i podanych tam motywów podjęcia takie a nie innego rozstrzygnięcia. Zbyt lakoniczne uzasadnienie dla odmownej uchwały może spowodować nawet jej unieważnienie. W wyroku…
27.08.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Roszczenie o wykup gruntu z instalacją przesyłową nie ulega przedawnieniu

autor: Agnieszka Tomkowiak

Właściciel działki, na której usytuowane są urządzenia przesyłowe może żądać jej wykupienia przez właściciela tych urządzeń - i to bez ograniczenia w czasie. O tym, że takie roszczenie nie ulega przedawnieniu zadecydował Sąd Najwyższy rozstrzygając zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny. Jest to ważne orzeczenie, w szeroki sposób interpretujące…
21.08.2019Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

autor: Agnieszka Tomkowiak

Niekiedy można stać się współwłaścicielem rzeczy, np. nieruchomości, obok innej osoby bądź wielu innych osób. Może do tego dojść wskutek przeprowadzenia postępowania spadkowego czy innej czynności prawnej. Może to być sytuacja niekomfortowa, gdyż wówczas przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich jesteśmy ograniczeni koniecznością współdziałania z pozostałymi…
13.08.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Uzbrojenie działki na potrzeby decyzji o warunkach zabudowy

autor: Agata Legat

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 upzp, aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy Inwestor obowiązany jest m.in. wykazać, ze istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Ten na pozór jednoznaczny wymóg, w praktyce stwarza sporo wątpliwości interpretacyjnych. Ponieważ mowa nie tylko o istniejącym, ale również o projektowanym…