serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

03.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Tarcza antykryzysowa – nowe terminy podatkowe

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

W ramach nowelizacji ustaw związanych z tzw. tarczą antykryzysową ustawodawca zdecydował się na udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców w postaci różnego rodzaju ulg, zwolnień oraz przedłużenia terminów na dokonanie niektórych czynności. Poniżej szczegółowo omawiamy zmiany związane z zachowaniem terminów podatkowych. CIT Mimo, że zasadniczo termin na złożenie…
03.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Tarcza antykryzysowa - dłuższe terminy dotyczące ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia i zgłoszenia sprawozdań finansowych

autor: Maciej Łukaszyk

31 marca 2020 r., a więc przed upływem obowiązującego większość jednostek terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy, Minister Finansów przedłużył niektóre terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i składania sprawozdań lub informacji wynikających z ustawy o rachunkowości,…
03.04.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Porównanie samooczyszczenia wykonawcy w aktualnym i nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Instytucja self-cleaningu, ściśle związana z weryfikacją podmiotową wykonawców oraz mechanizmem ich wykluczenia z postępowania, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, obowiązującą od dnia 19 października 2014 r. Doznała ona modyfikacji na skutek wejścia w życie nowelizacji…
02.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Koronawirus: zawieszenie działalności gospodarczej remedium dla przedsiębiorców?

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Piątkowska

W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przedstawić Państwu jeden z możliwych scenariuszy przewidzianych dla przedsiębiorców w dobie rozprzestrzeniającego się wirusa SARS-CoV-2. Przyjęcie przepisów osłonowych tzw. tarczy antykryzysowej[1], podyktowane było zminimalizowaniem negatywnych skutków epidemii, zwłaszcza utrzymaniem płynności finansowej. Wprowadzone rozwiązania…
01.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Koronawirus a zdalny zarząd spółką kapitałową

autor: Agnieszka Tomkowiak

Projekt tarczy antykryzysowej zawiera propozycję przepisów zawartych w treści art. 27 pozwalających na odbywaniu posiedzenia członków organów spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Jest to zmiana umożliwiająca podejmowanie decyzji dotyczących spółki w sposób bezpieczny także w czasie pandemii koronawirusa,…
31.03.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Specustawa a zamówienia publiczne – perspektywa wykonawców

autor: Konrad Różowicz

Datowany na 21 marca 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt) przewiduje regulacje dotyczące w sposób bezpośredni udzielania i realizacji zamówień publicznych.…
30.03.2020AktualnościNośniki reklamowe

PRZEDSIĘBIORCO – zmiana terminu zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Piątkowska

PRZEDSIĘBIORCO – zmiana terminu zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego Wprowadzenie stanu epidemii oraz liczne obostrzenia społeczno-gospodarcze związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wymusiły na przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości jednocześnie ograniczając zakres działalności. W obliczu nowych wyzwań stawianych…
27.03.2020AktualnościNośniki reklamowe

KORONAWIRUS: praca zdalna organów spółek kapitałowych

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Piątkowska

W związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemicznym stanowiącym reakcję na szerzącą się pandemię koronawirusa COVID – 19, w chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem nowych przepisów zwanych „tarczą antykryzysową”[1]. Nowa ustawa prawdopodobnie w piątek trafi do Sejmu. Ustawa ta ma wejść w życie w ciągu kilku najbliższych dni. Tarcza antykryzysowa przewiduje…
26.03.2020AktualnościNośniki reklamowe

KORONAWIRUS: świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w tarczy antykryzysowej

autor: Agnieszka Tomkowiak

Jednym z ważniejszych rozwiązań na gruncie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwanej przez rząd „tarczą antykryzysową” jest wprowadzenie świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zasady Projekt…
25.03.2020Prawo pracyNośniki reklamowe

Koronawirus: dofinansowanie na wynagrodzenia pracowników w tarczy antykryzysowej – art. 15g

autor: Agnieszka Tomkowiak

Co prawda ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwana przez rząd „tarczą antykryzysową” jest nadal na etapie projektu, który może ulec zmianom, to według zapowiedzi – wolą jest, aby projekt ten został uchwalony do końca tygodnia.…