serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

08.07.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wpływ unieważnienia mpzp na ostateczne pozwolenia na budowę

autor: Kacper Łagodziński

Unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rodzi poważne skutki prawne. Jednym z nich jest możliwość wzruszenia indywidualnych rozstrzygnięć wydanych na jego podstawie. To rodzi pytanie o prawny byt ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednym z warunków uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jest zgodność projektu budowlanego…
06.07.2020AktualnościNośniki reklamowe

Coraz mniej czasu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Adamczyk

Przedsiębiorcom pozostał niespełna tydzień na dokonanie zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [dalej jako: „CRBR’’, „rejestr”]. Rejestracja możliwa jest tylko do 13 lipca br. i wyznacza graniczną, ostateczną datę realizacji obowiązku nałożonego przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu…
03.07.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest często wykorzystywanym przez zamawiających publicznych instrumentem. Szczególnie popularny jest w przypadku zamówień na usługi realizowane w perspektywie średnio- lub długookresowej oraz zamówieniach na roboty budowlane. Regulacje dotyczące zwrotu zabezpieczenia doznają modyfikacji na gruncie nowego P.z.p. Obowiązek…
29.06.2020Ceny transferoweNośniki reklamowe

Więcej czasu na dokumentacje cen transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Opublikowana w Dzienniku Ustaw tzw. Tarcza 4.0 przewiduje więcej czasu na obowiązki związane z dokumentacjami cen transferowych za 2019 r. Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 przepisy tzw. Tarczy 4.0 przedłużają terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych tj.…
19.06.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wspólne spełnianie warunków w zakresie uprawnień przez konsorcjum w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Reglamentacja niektórych sfer działalności gospodarczej stanowi podstawę do formułowania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W przypadku konsorcjów, spełnianie kryteriów kwalifikacji w zakresie uprawnień, powinno badać się wyłącznie w stosunku do wykonawców,…
17.06.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy na dobudowę balkonu do bloku potrzebne są warunki zabudowy?

autor: Marta Lorych

Aby odpowiedzieć na powyżej podstawione pytanie przesądzić trzeba czy dobudowa balkonu do budynku wielorodzinnego (bloku) stanowi zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Tylko w takim przypadku konieczne będzie bowiem uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy -jeżeli oczywiście na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Art.…
08.06.2020AktualnościNośniki reklamowe

Rozkwit elektronicznej formy zawierania umów

autor: Piotr Kołodziejczak , Adrianna Piątkowska

Trwająca od ponad dwóch miesięcy sytuacja wywołana rozwojem epidemii spowodowała większe zainteresowanie zawieraniem umów handlowych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Pomimo stagnacji gospodarczej przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które pozwolą im sprawnie zarządzać biznesem. Zmiany w zakresie podpisu elektronicznego podyktowane rozwijającym się sektorem…
05.06.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zwrot gadżetów przekazanych w toku przetargu

autor: Konrad Różowicz

Ubieganie się o uzyskanie zamówienia publicznego, nie tylko może wiązać się z koniecznością przekazania zamawiającemu szeregu dokumentów (katalogów produktów, certyfikatów itp.) ale również może zmusić pretendenta do dostarczenia modeli, próbek, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów. Ze względu na aktualnie obowiązujące regulacje P.z.p. w magazynach…
28.05.2020AktualnościNośniki reklamowe

Stawki zabezpieczenia roszczeń w Instalacji Komunalnej

autor: Joanna Kostrzewska

Minęło 1,5 roku od kiedy weszły w życie regulacje związane z obowiązkiem ustanawiania zabezpieczenia roszczeń. Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 1592), do ustawy o odpadach dodano, stanowiący wówczas novum dla branży, przepis art. 48a, nakazujący posiadaczom odpadów obowiązanych do uzyskania…
22.05.2020AktualnościNośniki reklamowe

Terminy obowiązywania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami w dobie epidemii

autor: Joanna Kostrzewska

W drodze ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 875) wprowadzono kolejne zmiany dotyczące m.in. postanowień ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…