serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

19.07.2019AktualnościNośniki reklamowe

Zgoda na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego

autor: Grzegorz Gryciuk

Zgodnie z art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego (PT): „Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.”, a do uzyskania tej zgody stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych (art.174 PT). Do…
10.07.2019AktualnościNośniki reklamowe

Sukcesja przedsiębiorstwa? O tym warto wiedzieć!

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Piątkowska

W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej [dalej jako: ustawa]. O ile nie wpływa ona w znaczący sposób na bieżące zarządzanie prowadzoną działalnością, o tyle zastosowanie wprowadzonych ustawą mechanizmów pozwala zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa po śmierci osoby je prowadzącej…
08.07.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

O tym, jak parafia przez nieuwagę właściciela zasiedziała nieruchomość

autor: Agnieszka Tomkowiak

Sąd Najwyższy w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej potwierdził orzeczenie Sądu Okręgowego, zgodnie z którym parafia rzymskokatolicka w Poznaniu skutecznie zasiedziała nieruchomość należącą do Skarbu Państwa. Stało się tak niejako przez nieuwagę właściciela, który nie mając świadomości o przysługującym mu tytule własności, nie wykonywał swych praw do nieruchomości. Stan…
28.06.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy

autor: Agnieszka Tomkowiak

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy prawa pracy dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego. Jest to naturalna konsekwencja wprowadzenia tzw. RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich…
19.06.2019AktualnościNośniki reklamowe

Przedsiębiorco - czekają Cię zmiany w dochodzeniu roszczeń

autor: Piotr Kołodziejczak , Adrianna Piątkowska

W Sejmie zakończył się pierwszy etap prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3137), który dokonuje przewrotu w dotychczasowym modelu procesu. W związku z tym warto przyjrzeć się zmianom jakie niesie za sobą nowelizacja z perspektywy przedsiębiorców. Prace nad właściwym kształtem nowelizacji…
17.06.2019AktualnościNośniki reklamowe

Udostępnienie kopii danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji pracowniczej

autor: Grzegorz Gryciuk

Regulacja RODO w ramach praw osoby, której dane dotyczą, określa m.in. obowiązek administratora dostarczenia takiej osobie kopii danych osobowych polegających przetwarzaniu (por. art. 15 ust. 3-4 RODO). Realizacji ww. obowiązku przez administratora, będącego pracodawcą, wobec żądania byłego pracownika dotyczą m.in. opublikowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych…
12.06.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Komunikat Ministerstwa w sprawie VAT w branży budowlanej

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów wydając komunikat odniosło się do wyroku unijnego Trybunału wskazującego, że protokół odbioru może decydować o powstaniu obowiązku w VAT przy usługach budowlanych i budowlano-montażowych. O treści wyroku i jego założeniach pisaliśmy tutaj: „TSUE – protokół odbioru może decydować o VAT przy usługach budowlanych”. Ministerstwo poinformowało,…
10.06.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Legalizacja samowoli budowlanej po zmianach

autor: Marta Klimek

Przepisy obowiązującego prawa tworzą dwie odrębne procedury dotyczące samowoli budowanych polegających na budowie obiektu budowlanego, uregulowane w art. 48-49 i art. 49b prawa budowlanego. Najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, z racji podobieństwa owych procedur, zakłada ich ujednolicenie i stworzenie jednej…
07.06.2019AktualnościNośniki reklamowe

Zlecenie kontroli zwolnienia lekarskiego a ochrona danych osobowych

autor: Grzegorz Gryciuk

Opublikowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) decyzja Prezesa UODO  z dnia 20 marca 2019 r., ZSZZS.440.727.2018, dotyczy możliwości zlecenia przez pracodawcę zatrudniającego ponad 20 pracowników (ubezpieczonych) firmie zewnętrznej przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego od pracy i w związku z tym…
06.06.2019AktualnościNośniki reklamowe

Zmiany w split payment jeszcze w 2019 r. przykra sankcyjna niespodzianka

autor: Dr Paweł Grzybowski , Paweł Kaźmierczak

Zgodnie z planem resortu finansów od 1 września 2019 r. podatnicy VAT funkcjonujący w określonych sektorach gospodarki będą zobligowani stosować zasady podzielonej płatności. Split payment stanie się bowiem w części obowiązkowy. Projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie opiniowania, jednak warto obserwować prace nad nim. Według projektu nowelizacji do ustawy…