serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

20.03.2018SSENośniki reklamowe

Strata w działalności strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

Podmioty prowadzące działalność w SSE nie mogą rozliczyć straty wygenerowanej na działalności strefowej. Zasadniczo straty podatkowe mogą być rozliczone poprzez obniżenie dochodu uzyskanego w kolejnych pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Organy podatkowe oraz sądy…
16.03.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Przedłużony termin na dokumentacje podatkowe

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 15 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 555) zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie, które przedłuża termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych za 2017 r. i 2018 r. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na sygnały wpływające od podatników o trudnościach ze sporządzeniem dokumentacji podatkowych i sprawozdań CIT/PIT-TP w terminie zeznania…
13.03.2018Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Przełom w odszkodowaniach planistycznych?!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Przy okazji uchwalenia nowego prawa wodnego zmieniono przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące odszkodowań związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jaka jest waga wprowadzonych w tym zakresie zmian? Zmiana wprowadzona w ustawie Prawo wodne… Otóż na mocy art. 497 pkt 8 lit. a ustawy z dnia…
07.02.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Ceny transferowe - interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DCT.8201.1.2018), w której sprecyzował, w jaki sposób ustalać progi dokumentacyjne. Sposób obliczania progów, po przekroczeniu których występuje obowiązek dokumentacyjny od dawna wzbudzał sporo wątpliwości. Pisaliśmy o tym w artykule „Obowiązek dokumentacyjny a progi transakcyjne”…
29.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Minimalny podatek dochodowy

autor: Dominik Goślicki

Powyższy tytuł niestety nie zwiastuje tekstu na temat nowych preferencji podatkowych. Rzecz będzie o nowych zasadach opodatkowania niektórych nieruchomości komercyjnych wprowadzonych w ramach działań MF pod szyldem uszczelniania systemu podatkowego. Nowe zasady opodatkowania dotyczą podatników obu podatków dochodowych (i od osób fizycznych i od osób prawnych)…
26.01.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Wprowadzającym produkty w opakowaniach grożą kary pieniężne

autor: Urszula Szefler

Każdy producent towarów, które posiadają opakowanie (np. słodyczy, jogurtów, kosmetyków lub farb) jest wprowadzającym produkty w opakowaniach. Status wprowadzającego produkty w opakowaniach wiąże się z licznymi obowiązkami m.in. wpisem do rejestru i podawaniem numeru rejestrowego w dokumentach. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować koniecznością zapłaty…
24.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

TK: współposiadanie nieruchomości z przedsiębiorcą bez wyższej stawki podatku.

autor: Dominik Goślicki

W wyroku z 12.12.2017 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że prowadzenie działalności gospodarczej przez współposiadacza nieruchomości nie może prowadzić do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wg wyższej stawki tych współposiadaczy, którzy takiej działalności nie prowadzą. Sprawa przed TK została zainicjowana skargą konstytucyjną podatników, w których sprawie…
22.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Sądy administracyjne nie biorą pod uwagę pełnomocnictw złożonych w postępowaniu administracyjnym

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Sądy administracyjne interpretują przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w taki sposób, że dopiero przedłożenie pełnomocnictwa w postępowaniu sądowym obliguje sąd do dokonywania doręczeń pełnomocnikowi, nawet jeśli ten reprezentował stronę na etapie postępowania administracyjnego, a udzielone mu pełnomocnictwo obejmowało umocowanie do reprezentowania…
09.01.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wygaśnięcie pozwolenia na budowę

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) zwanej dalej także „upb” decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Na gruncie tego…
05.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Od 1 stycznia 2018 r. nowe opłaty i stawki za usługi wodne

autor: Joanna Kostrzewska

Nowe prawo wodne 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe prawo wodne wprowadzające zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jednym z najistotniejszych elementów wprowadzonych zmian jest konieczność realizacji założeń art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, wprowadzającej zasadę „zwrotu kosztów za usługi wodne”, która, skutkować ma stworzeniem…