serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

24.05.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Zmiany w specustawie mieszkaniowej

autor: Kacper Łagodziński

20 maja 2019 roku przekazano Prezydentowi RP do podpisania nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw[1]. W ramach tej nowelizacji planuje się również zmiany w tzw. specustawie mieszkaniowej, która obowiązuje od sierpnia 2018 roku.  Uprawnienia przysługujące inwestorom w ramach tej ustawy, polegające m.in. na możliwości realizowania…
22.05.2019AktualnościNośniki reklamowe

Karty paliwowe a VAT – weryfikacja umowy zasadna

autor: Paweł Kaźmierczak , Katarzyna Lewandowska

Wydany przez Trybunału Sprawiedliwości UE wyrok w sprawie C-235/18 uznający na gruncie VAT za usługę finansową zapewnienie kart paliwowych, nie w każdym przypadku będzie miał zastosowanie do kart tego typu wydawanych przez firmy leasingowe. Warto jednak przyjrzeć się przyjętym umownie regułom współpracy. Dnia 15 maja 2019 r. TSUE wydał kolejny wyrok w polskiej…
21.05.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Ocena wodnoprawna

autor: Marta Klimek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej. Ocena wodnoprawna to, stosownie do art. 429 prawa wodnego[1],  analiza wpływu planowanej inwestycji lub działania…
17.05.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – projektowane zmiany

autor: Kinga Grzelak

W dniu 12 kwietnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazują autorzy nowelizacji „potrzeba wprowadzenia zmian w Prawie budowlanym wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego”. Jednym z instrumentów mającemu…
13.05.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Przeniesienie pozwolenia na budowę bez zgody dotychczasowego inwestora

autor: Agata Legat

Obowiązujące przepisy dla przeniesienia pozwolenia na budowę w każdym przypadku wymagają uzyskania zgody dotychczasowego inwestora. W świetle projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ma się to zmienić. Jak wskazują projektodawcy, zdarza się, że osoba nabywa nieruchomość wraz z obiektem budowlanym będącym w budowie i nie…
10.05.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

TSUE – protokół odbioru może decydować o VAT przy usługach budowlanych

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

Unijny Trybunał zakwestionował krajową praktykę, zgodnie z którą VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych należało rozliczać każdorazowo już w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru (wyrok w sprawie spółki Budimex S.A., sygn. C-224/18). Od kilku lat w branży budowlanej trwają spory w zakresie momentu…
09.05.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Zabudowa nielegalna nie może być uwzględniana w analizie urbanistycznej

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Przy obecnym kształcie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [dalej: upzp] w dalszym ciągu znaczną rolę w procesie zagospodarowania nieruchomości odgrywają decyzje o warunkach zabudowy. W toku postępowania z wniosku o ustalenie warunków zabudowy organ przeprowadza analizę funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze analizowanym…
07.05.2019AktualnościNośniki reklamowe

Urynkowienie wartości nieruchomości – ostrzeżenia Szefa KAS

autor: Katarzyna Lewandowska

W ostatnim czasie Szef Krajowej Administracji Skarbowej na swojej stronie internetowej umieścił informacje na temat zwrotnego transferu nieruchomości. Zwrócił uwagę na wnioski o interpretacje, w których podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dążą do uzyskania wyjaśnień przedstawiając stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, których centralnym elementem…
06.05.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Przyłączenie do sieci wod – kan – nowe regulacje dot. wydawania warunków technicznych

autor: Agata Legat

12 kwietnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje również wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (projekt z dnia 8 kwietnia 2019 r., nr UD507). Nowe propozycje w sposób…
28.04.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Legalizacja „starych” samowoli budowlanych

autor: Marta Klimek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany projekt Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw[1]. Jedną z kluczowych, proponowanych przez Ministerstwo zmian, jest uproszczenie procedury legalizacji „starych” samowoli budowlanych, a zatem tych, których budowa zakończyła się przynajmniej 20…