serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

19.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowy kształt ustawy rolnej

autor: Piotr Kołodziejczak , Adrianna Piątkowska

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw [dalej: projekt ustawy], którego autorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajduje się obecnie na etapie uzgodnień. Projektowane zmiany – jak twierdzi ministerstwo - mają na celu przede wszystkim ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi zarówno na rynku…
18.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Postępowania środowiskowe na „starych przepisach”

autor: Marta Klimek

11 kwietnia 2018 roku została opublikowana ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. poz. 710) dotycząca postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2017.1566) (dalej jako: „nowe prawo wodne”). Wprowadzony nowym prawem…
16.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Prawo wodne – będą zmiany?

autor: Joanna Kostrzewska

Minął kwartał od wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), wprowadzającej szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym m.in. w zakresie systemu usług wodnych i zasad ponoszenia kosztów za te usługi.  W praktyce, jak się okazuje, stosowanie szeregu regulacji tej ustawy budzi szereg…
12.04.2018Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają dozorowi technicznemu

autor: Urszula Szefler , Adrianna Piątkowska

Firmy produkcyjne i usługowe często wykorzystują popularne wózki widłowe elektryczne lub spalinowe. Należy pamiętać, że wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu i okresowym badaniom technicznym. Prawidłowa nazwa popularnych wózków widłowych brzmi wózki  jezdniowe  podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Właściciel…
11.04.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Aktualizowanie i przeglądanie dokumentacji podatkowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 28 marca 2018 r. Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną dotyczącą dokumentacji cen transferowych. Tym razem odniósł się do kwestii aktualizowania i przeglądania dokumentacji, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych. Przepisy przewidują, że dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji…
09.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Projektowane zmiany w procesie inwestycyjnym w świetle tzw. „specustawy mieszkaniowej” (część II)

autor: Kinga Grzelak

W dniu 15 marca 2018 r. przedstawiony został rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „specustawa mieszkaniowa”), który wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Maksymalna wysokość…
09.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Projektowane zmiany w procesie inwestycyjnym w świetle tzw. „specustawy mieszkaniowej” (część I)

autor: Kinga Grzelak

Na etapie konsultacji publicznych znajduje się obecnie rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „specustawa mieszkaniowa”), który wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Kogo dotyczy…
06.04.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Zabudowa śródmiejska po nowelizacji warunków technicznych

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. zmieniono definicję zabudowy śródmiejskiej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To istotna zmiana m.in. z punktu widzenia wymogów dot. minimalnego czasu nasłonecznienia pomieszczeń czy placów zabaw, które to wymogi w zabudowie…
30.03.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Pozwolenie na budowę I etapu inwestycji nie daje gwarancji realizacji całego zamierzenia

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Korzystając z możliwości etapowania realizacji inwestycji przewidzianej w prawie budowlanym a polegającej na tym, że uzyskuje się pozwolenie dla I etapu inwestycji jednocześnie przedstawiając plan zagospodarowania terenu dla całego zamierzenia inwestycyjnego, należy się liczyć z pewnym ryzykiem z tym związanym. Jeśli bowiem po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na…
27.03.2018AktualnościNośniki reklamowe

Skutki cash poolingu wg wytycznych Komitetu ds. VAT

autor: Dominik Goślicki , Mateusz Janus

Porozumienia o cash poolingu to popularny w grupach kapitałowych sposób wspólnego zarządzania płynnością finansową, a jednocześnie jedno z bardziej dyskusyjnych zagadnień podatkowych. Do tej pory spory dotykały głównie podatku dochodowego. W związku z wydanym ostatnio stanowiskiem Komitetu ds. VAT można spodziewać się nowego podejścia fiskusa w podatku od towarów…