serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

06.07.2018AktualnościNośniki reklamowe

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych - powrót do punktu wyjścia

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1276 została opublikowana nowelizacja, która z założenia ma przywrócić poprzednie zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, tak aby podatek był płacony wyłącznie od części budowlanych a nie od całości. Przypomnijmy, ustawą z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych…
03.07.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

„Specustawa” mieszkaniowa

autor: Agata Legat

26 czerwca 2018 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. „Specustawa” mieszkaniowa funkcjonować ma obok dotychczas obowiązujących regulacji- do inwestora należeć będzie decyzja czy inwestycję zrealizuje w trybie specustawy czy na zasadach ogólnych. Co więcej,…
28.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowa uchwała SN w sprawie nabycia służebności gruntowej

autor: Ewa Skrzypczyńska

Sąd Najwyższy w dniu 5 czerwca 2018 r. podjął w składzie siedmiu sędziów istotną uchwałę (sygn. III CZP 50/17), w której przełamał dotychczasową linię orzeczniczą i zakwestionował konstrukcję nabycia służebności gruntowej z mocy prawa przez przedsiębiorstwo państwowe. Odpowiadając na pytanie prawne Sąd Najwyższych wskazał, że nabycie przez przedsiębiorstwo…
27.06.2018SSENośniki reklamowe

Cała Polska strefą inwestycyjną

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

Nowe przepisy przewidują możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego niezależnie od miejsca realizacji inwestycji. Lokalizacja będzie jednak decydowała o kryteriach oraz wysokości uzyskanego wsparcia. Korzystniejsze warunki będą w regionach o najwyższej stopie bezrobocia. Dnia 15 czerwca 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o wspieraniu nowych…
24.06.2018Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

autor: Agata Legat

Nowe prawo wodne wprowadziło nieznaną dotychczas opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Przesłanki ustalenia nowej opłaty zredagowano jednak na tyle nieprecyzyjnie, że jej nałożenie może okazać się bardzo trudne, a kwestionowanie opłaty- skuteczne. Opłatę retencyjną pobiera się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania…
22.06.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Rażąco niska cena oferty

autor: Maciej Wruk

Wykonawca, którego oferta może być rażąco niska w pierwszej kolejności musi zostać wezwany przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień. Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt. W przypadku wybrania bowiem takiej oferty istnieje ryzyko, że wykonawca nie podoła wykonaniu zamówienia gdyż zaproponował cenę poniżej…
20.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Ustawa o odpadach – szykują się zmiany…

autor: Joanna Kostrzewska

Pożary odpadów i porzucanie odpadów główną przyczyną projektowanych zmian W dniu 7 czerwca 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministra Środowiska1. Jak uzasadnia resort, proponowane zmiany stanowić mają realizację postulatów samorządów województw o…
14.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Branża kosmetyczna przygotowuje się na zmiany

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski , Edyta Wielańczyk-Grzelak

11 maja br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych, która zastąpi dotychczasową ustawę o kosmetykach. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych[1], które obowiązuje w Polsce i innych krajach…
14.06.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Odszkodowanie za błąd w wyborze najkorzystniejszej oferty

autor: Konrad Różowicz

6 czerwca 2018 r. jest kolejną istotną datą w kalendarzach członków społeczności zamówień publicznych. Tego dnia na stronie Urzędu Zamówień Publicznych1 opublikowana została Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych (dalej: Koncepcja). Ponadto wskazana data wyznacza również początek okresu prowadzenia konsultacji przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo…
11.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła więcej

autor: Marta Klimek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dnia 7 czerwca 2018 roku został opublikowany najnowszy projekt zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi odpowiedź ustawodawcy na nielegalne działania i nadużycia w obszarze środowiska, w szczególności w gospodarce odpadami. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność…