serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

07.12.2018AktualnościNośniki reklamowe

Od 9 grudnia br. zmiany w projektowaniu garaży

autor: Kinga Grzelak

W dniu 8 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Większość zmian weszła w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. – z wyjątkiem jednego przepisu (§ 1 pkt 28 rozporządzenia nowelizującego, wprowadzającego…
06.12.2018AktualnościNośniki reklamowe

Możliwe przejściowe trudności w obrocie nieruchomościami

autor: Ewa Skrzypczyńska

Wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów może spowodować przejściowe trudności w obrocie nieruchomościami. Zmiana stanu prawnego W związku z wejściem w życie ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów…
05.12.2018AktualnościNośniki reklamowe

Zmiany w zakresie odległości budynku od granicy lasu

autor: Kinga Grzelak

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Znowelizowane przepisy wprowadziły nie tylko nowe zasady sytuowania budynków od granicy działki budowlanej, ale też od granicy lasu. Jedną z istotniejszych zmian jest wprowadzenie na potrzeby rozporządzenia definicji…
30.11.2018AktualnościNośniki reklamowe

Zmiany w podatku u źródła

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2019 r. istotnym zmianom ulegną zasady poboru podatku u źródła. Zmiany będą dotyczyły wypłat należności przekraczających 2 mln zł rocznie na rzecz jednego podmiotu. Na wstępie przypomnijmy, że podatkowi u źródła podlegają przychody uzyskiwane z tytułu m.in.: 1)  dywidend (podstawowa stawka 19%); 2)  odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych,…
26.11.2018AktualnościNośniki reklamowe

Fiskus wypełni za nas PIT

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 2019 r. i 2020 r. nastąpią uproszczenia w zakresie sporządzania i składania rocznych zeznań podatkowych PIT. Obok obecnie funkcjonujących sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika tzn. w formie papierowej i elektronicznej poprzez e-Deklaracje, wprowadzona zostanie usługa polegająca na automatycznym wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową…
20.11.2018AktualnościNośniki reklamowe

Pracownicze plany kapitałowe

autor: Anna Gad

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych[1] została podpisana przez Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Największe firmy mają zacząć stosować nowe przepisy od 1 lipca 2019 r. Pracodawcy, zobowiązani do wprowadzenia planów kapitałowych, muszą zweryfikować obowiązki, jakie nałoży na nich Ustawa, ewentualnie  poszukać rozwiązań alternatywnych. Pracownicze…
20.11.2018AktualnościNośniki reklamowe

Prawo wodne - piąta zmiana jeszcze w tym roku?

autor: Joanna Kostrzewska

Począwszy do wejścia w życie prawa wodnego w dniu 1 stycznia 2018 roku, ustawa ta doczekała się już czterech nowelizacji. W dniu 25 września 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny projekt zmian. Jeszcze przed nowelizacją prawa wodnego jaka miała miejsce w lipcu br., ustalenie wysokości opłaty zmiennej za usługi wodne, w okresie…
19.11.2018AktualnościNośniki reklamowe

Prosta spółka akcyjna (PSA) – nowy typ spółki kapitałowej

autor: Maria Narkiewicz

W dniu 15 maja 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. uregulowanie nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA). Projekt stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu: 100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień…
15.11.2018AktualnościNośniki reklamowe

Zakaz orzekania na niekorzyść w sprawach o zasiedzenie

autor: Ewa Skrzypczyńska

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19 października 2018 r. (sygn. III CZP 1/18) udzielił odpowiedzi na pytanie prawne, czy w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia sąd II instancji jest związany zakazem reformationis in peius co do daty nabycia prawa własności. Sprawy o zasiedzenie Zasiedzenie jest sposobem nabycia określonego prawa, w tym prawa własności nieruchomości,…
31.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Po 1 stycznia 2019 r.: dodatkowe składki i danina solidarnościowa

autor: Dominik Goślicki

Sejm uchwalił 23 października 2018 r. ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustanawia ona państwowy fundusz celowy (pełna nazwa w tytule ustawy, w skrócie: Fundusz Solidarnościowy), którego zadaniem jest realizacja celów związanych z wsparciem osób niepełnosprawnych. Fundusz będzie obsługiwał tworzone w tym obszarze programy rządowe…