serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

16.07.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowelizacja korzystna dla elektrowni wiatrowych

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

7 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Senat nie wniósł poprawek, Prezydent podpisał ustawę i 29 czerwca br. została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276). Większość przepisów tej ustawy wejdzie w życie z dniem 14 lipca br. Ustawą zmieniono m. in. ustawę z…
06.07.2018AktualnościNośniki reklamowe

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych - powrót do punktu wyjścia

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1276 została opublikowana nowelizacja, która z założenia ma przywrócić poprzednie zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, tak aby podatek był płacony wyłącznie od części budowlanych a nie od całości. Przypomnijmy, ustawą z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych…
28.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowa uchwała SN w sprawie nabycia służebności gruntowej

autor: Ewa Skrzypczyńska

Sąd Najwyższy w dniu 5 czerwca 2018 r. podjął w składzie siedmiu sędziów istotną uchwałę (sygn. III CZP 50/17), w której przełamał dotychczasową linię orzeczniczą i zakwestionował konstrukcję nabycia służebności gruntowej z mocy prawa przez przedsiębiorstwo państwowe. Odpowiadając na pytanie prawne Sąd Najwyższych wskazał, że nabycie przez przedsiębiorstwo…
20.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Ustawa o odpadach – szykują się zmiany…

autor: Joanna Kostrzewska

Pożary odpadów i porzucanie odpadów główną przyczyną projektowanych zmian W dniu 7 czerwca 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministra Środowiska1. Jak uzasadnia resort, proponowane zmiany stanowić mają realizację postulatów samorządów województw o…
14.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Branża kosmetyczna przygotowuje się na zmiany

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski , Edyta Wielańczyk-Grzelak

11 maja br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych, która zastąpi dotychczasową ustawę o kosmetykach. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych[1], które obowiązuje w Polsce i innych krajach…
11.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła więcej

autor: Marta Klimek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dnia 7 czerwca 2018 roku został opublikowany najnowszy projekt zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi odpowiedź ustawodawcy na nielegalne działania i nadużycia w obszarze środowiska, w szczególności w gospodarce odpadami. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność…
24.05.2018AktualnościNośniki reklamowe

Przedawnienie po nowemu

autor: Ewa Skrzypczyńska

Szykują się duże zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W dniu 11 maja 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje m.in. przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Skrócenie terminu przedawnienia Podstawowy termin…
16.05.2018AktualnościNośniki reklamowe

Uzupełnienie wpisu w CEIDG o numer PESEL

autor: Katarzyna Lewandowska , Mateusz Janus

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy dotychczas nie podali w ewidencji numeru PESEL, muszą uzupełnić ten brak do 19 maja 2018 r. pod rygorem wykreślenia ich wpisu.   Pakiet ustaw „Konstytucja Biznesu”, który wszedł w życie 30 kwietnia tego roku spowodował m.in. uchylenie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzając…
08.05.2018AktualnościNośniki reklamowe

Prokura teraz także dla przedsiębiorców indywidualnych

autor: Ewa Skrzypczyńska

Od 30 kwietnia 2018 r. prokurenta może ustanowić także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Taka możliwość powstała w wyniku ostatniej zmiany przepisów kodeksu cywilnego dotyczących prokury, wprowadzonej ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające…
26.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Metodyka należytej staranności w VAT - Odsłona pierwsza

autor: Paweł Kaźmierczak

Ministerstwo Finansów zaprezentowało dokument zawierający wskazówki adresowane do korpusu Krajowej Administracji Skarbowej, umożliwiające ocenę zasadności odliczenia VAT przez nabywcę. Od wielu miesięcy – z uwagi na dochodzące z Ministerstwa Finansów liczne sygnały o nieprawidłowościach w rozliczeniach VAT – przedsiębiorcy apelowali, by opracowane zostały…