serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

12.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Czy warto uzyskiwać pozwolenie na budowę w trybie specustawy mieszkaniowej?

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Zgodnie z art.  13 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących [dalej: specustawa mieszkaniowa] w przypadku, gdy inwestycja mieszkaniowa przewidziana jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego…
03.10.2018AktualnościNośniki reklamowe

Koniec z odsetkami od zaległych odsetek?

autor: Ewa Skrzypczyńska

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy zmieniającej przepisy kodeksu cywilnego w zakresie dotyczącym zakazu anatocyzmu. Zakaz anatocyzmu Zakaz anatocyzmu, czyli zakaz umawiania się z góry o zapłatę odsetek od zaległych odsetek (tzw. procent składany), wprowadza art. 482 k.c. Znajduje on zastosowanie do każdego rodzaju odsetek niezależnie od ich rodzaju…
22.08.2018AktualnościNośniki reklamowe

Samodzielność lokalu po kolejnych zmianach

autor: Wojciech Gwóźdź

W dniu 25 lipca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 roku – o zmianie ustawy o własności lokali [dalej także: „nowelizacja ustawy o własności lokali”]. Nowelizacja ma rozwiązać problemy ze stosowaniem przepisów ustawy o własności lokali, dotyczących ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych. Nowelizacja ustawy o…
16.08.2018AktualnościNośniki reklamowe

Motywy uchwały SN w sprawie nabycia służebności gruntowej

autor: Ewa Skrzypczyńska , Adrianna Piątkowska

Sąd Najwyższy w dniu 5 czerwca 2018 r. podjął uchwałę (sygn. III CZP 50/17), w której zanegował nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe służebności z mocy prawa w związku z nabyciem własności urządzeń przesyłowych.  Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy stwierdził, że nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie…
16.07.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowelizacja korzystna dla elektrowni wiatrowych

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

7 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Senat nie wniósł poprawek, Prezydent podpisał ustawę i 29 czerwca br. została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276). Większość przepisów tej ustawy wejdzie w życie z dniem 14 lipca br. Ustawą zmieniono m. in. ustawę z…
06.07.2018AktualnościNośniki reklamowe

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych - powrót do punktu wyjścia

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1276 została opublikowana nowelizacja, która z założenia ma przywrócić poprzednie zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, tak aby podatek był płacony wyłącznie od części budowlanych a nie od całości. Przypomnijmy, ustawą z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych…
28.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowa uchwała SN w sprawie nabycia służebności gruntowej

autor: Ewa Skrzypczyńska

Sąd Najwyższy w dniu 5 czerwca 2018 r. podjął w składzie siedmiu sędziów istotną uchwałę (sygn. III CZP 50/17), w której przełamał dotychczasową linię orzeczniczą i zakwestionował konstrukcję nabycia służebności gruntowej z mocy prawa przez przedsiębiorstwo państwowe. Odpowiadając na pytanie prawne Sąd Najwyższych wskazał, że nabycie przez przedsiębiorstwo…
20.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Ustawa o odpadach – szykują się zmiany…

autor: Joanna Kostrzewska

Pożary odpadów i porzucanie odpadów główną przyczyną projektowanych zmian W dniu 7 czerwca 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministra Środowiska1. Jak uzasadnia resort, proponowane zmiany stanowić mają realizację postulatów samorządów województw o…
14.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Branża kosmetyczna przygotowuje się na zmiany

autor: prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski , Edyta Wielańczyk-Grzelak

11 maja br. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o produktach kosmetycznych, która zastąpi dotychczasową ustawę o kosmetykach. Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych[1], które obowiązuje w Polsce i innych krajach…
11.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła więcej

autor: Marta Klimek

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji dnia 7 czerwca 2018 roku został opublikowany najnowszy projekt zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi odpowiedź ustawodawcy na nielegalne działania i nadużycia w obszarze środowiska, w szczególności w gospodarce odpadami. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność…