serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

29.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Minimalny podatek dochodowy

autor: Dominik Goślicki

Powyższy tytuł niestety nie zwiastuje tekstu na temat nowych preferencji podatkowych. Rzecz będzie o nowych zasadach opodatkowania niektórych nieruchomości komercyjnych wprowadzonych w ramach działań MF pod szyldem uszczelniania systemu podatkowego. Nowe zasady opodatkowania dotyczą podatników obu podatków dochodowych (i od osób fizycznych i od osób prawnych)…
24.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

TK: współposiadanie nieruchomości z przedsiębiorcą bez wyższej stawki podatku.

autor: Dominik Goślicki

W wyroku z 12.12.2017 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że prowadzenie działalności gospodarczej przez współposiadacza nieruchomości nie może prowadzić do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wg wyższej stawki tych współposiadaczy, którzy takiej działalności nie prowadzą. Sprawa przed TK została zainicjowana skargą konstytucyjną podatników, w których sprawie…
22.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Sądy administracyjne nie biorą pod uwagę pełnomocnictw złożonych w postępowaniu administracyjnym

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Sądy administracyjne interpretują przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w taki sposób, że dopiero przedłożenie pełnomocnictwa w postępowaniu sądowym obliguje sąd do dokonywania doręczeń pełnomocnikowi, nawet jeśli ten reprezentował stronę na etapie postępowania administracyjnego, a udzielone mu pełnomocnictwo obejmowało umocowanie do reprezentowania…
05.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Od 1 stycznia 2018 r. nowe opłaty i stawki za usługi wodne

autor: Joanna Kostrzewska

Nowe prawo wodne 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe prawo wodne wprowadzające zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Jednym z najistotniejszych elementów wprowadzonych zmian jest konieczność realizacji założeń art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, wprowadzającej zasadę „zwrotu kosztów za usługi wodne”, która, skutkować ma stworzeniem…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowelizacja warunków technicznych: zmiany w zakresie miejsc postojowych

autor: Kinga Grzelak

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie weszła w życie dnia 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone zmiany dot. m.in. wymiarów miejsc postojowych oraz ich sytuowania na działce. Analizując wprowadzone zmiany, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że w nowych przepisach zdefiniowano pojęcie…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Odległości od granicy działki – zmiany od 1 stycznia 2018 r.

autor: Kinga Grzelak

Dnia 8 grudnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany weszły w życie dnia 1 stycznia 2018 r. Nowelizacja obejmuje zmiany dotyczące działki budowlanej, wprowadzając m.in. definicję…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Aneks kuchenny w mieszkaniu jednopokojowym od 1 stycznia 2018 r.

autor: Kinga Grzelak

Od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy możliwości lokalizacji aneksu kuchennego w pokoju w mieszkaniu jednopokojowym. Dotychczasowy stan prawny W świetle obowiązujących dotychczas przepisów nie było…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Zmiana warunków technicznych od 1 stycznia 2018 r.

autor: Kinga Grzelak

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z zamierzeniem projektodawców, wprowadzone zmiany mają odpowiadać aktualnym technologiom występującym w budownictwie, jak również przyspieszyć i ułatwić proces realizacji inwestycji, przy zachowaniu przejrzystości…
03.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Cienka kapitalizacja od 2018 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2018 r. po raz kolejny zmieniły się przepisy dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji (ograniczające możliwość zaliczania odsetek do kosztów podatkowych). Tym razem nowe przepisy nie dotyczą wyłącznie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi lecz całokształtu finansowania dłużnego, w tym pożyczek i kredytów udzielanych przez banki. Nowy mechanizm…
22.12.2017AktualnościNośniki reklamowe

Wyrok Trybunału - opodatkowanie budynków i budowli

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał ważny dla przedsiębiorców wyrok o sygn. SK 48/15 dotyczący podatku od nieruchomości. Trybunał uznał, że w sytuacji, gdy dany obiekt spełnia wszystkie kryteria przewidziane dla budynku, to nie można kwalifikować go jako budowli. Co prawda sprawa dotyczyła kontenerów telekomunikacyjnych, ale może mieć istotne…