serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

24.05.2018AktualnościNośniki reklamowe

Przedawnienie po nowemu

autor: Ewa Skrzypczyńska

Szykują się duże zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W dniu 11 maja 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje m.in. przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Skrócenie terminu przedawnienia Podstawowy termin…
16.05.2018AktualnościNośniki reklamowe

Uzupełnienie wpisu w CEIDG o numer PESEL

autor: Katarzyna Lewandowska , Mateusz Janus

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy dotychczas nie podali w ewidencji numeru PESEL, muszą uzupełnić ten brak do 19 maja 2018 r. pod rygorem wykreślenia ich wpisu.   Pakiet ustaw „Konstytucja Biznesu”, który wszedł w życie 30 kwietnia tego roku spowodował m.in. uchylenie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzając…
08.05.2018AktualnościNośniki reklamowe

Prokura teraz także dla przedsiębiorców indywidualnych

autor: Ewa Skrzypczyńska

Od 30 kwietnia 2018 r. prokurenta może ustanowić także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Taka możliwość powstała w wyniku ostatniej zmiany przepisów kodeksu cywilnego dotyczących prokury, wprowadzonej ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające…
26.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Metodyka należytej staranności w VAT - Odsłona pierwsza

autor: Paweł Kaźmierczak

Ministerstwo Finansów zaprezentowało dokument zawierający wskazówki adresowane do korpusu Krajowej Administracji Skarbowej, umożliwiające ocenę zasadności odliczenia VAT przez nabywcę. Od wielu miesięcy – z uwagi na dochodzące z Ministerstwa Finansów liczne sygnały o nieprawidłowościach w rozliczeniach VAT – przedsiębiorcy apelowali, by opracowane zostały…
19.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowy kształt ustawy rolnej

autor: Piotr Kołodziejczak , Adrianna Piątkowska

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw [dalej: projekt ustawy], którego autorem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znajduje się obecnie na etapie uzgodnień. Projektowane zmiany – jak twierdzi ministerstwo - mają na celu przede wszystkim ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi zarówno na rynku…
18.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Postępowania środowiskowe na „starych przepisach”

autor: Marta Klimek

11 kwietnia 2018 roku została opublikowana ustawa z dnia 28 lutego 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo wodne (Dz. U. poz. 710) dotycząca postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętych przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U.2017.1566) (dalej jako: „nowe prawo wodne”). Wprowadzony nowym prawem…
16.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Prawo wodne – będą zmiany?

autor: Joanna Kostrzewska

Minął kwartał od wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566), wprowadzającej szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym m.in. w zakresie systemu usług wodnych i zasad ponoszenia kosztów za te usługi.  W praktyce, jak się okazuje, stosowanie szeregu regulacji tej ustawy budzi szereg…
09.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Projektowane zmiany w procesie inwestycyjnym w świetle tzw. „specustawy mieszkaniowej” (część II)

autor: Kinga Grzelak

W dniu 15 marca 2018 r. przedstawiony został rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „specustawa mieszkaniowa”), który wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Maksymalna wysokość…
09.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Projektowane zmiany w procesie inwestycyjnym w świetle tzw. „specustawy mieszkaniowej” (część I)

autor: Kinga Grzelak

Na etapie konsultacji publicznych znajduje się obecnie rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. „specustawa mieszkaniowa”), który wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Kogo dotyczy…
27.03.2018AktualnościNośniki reklamowe

Skutki cash poolingu wg wytycznych Komitetu ds. VAT

autor: Dominik Goślicki , Mateusz Janus

Porozumienia o cash poolingu to popularny w grupach kapitałowych sposób wspólnego zarządzania płynnością finansową, a jednocześnie jedno z bardziej dyskusyjnych zagadnień podatkowych. Do tej pory spory dotykały głównie podatku dochodowego. W związku z wydanym ostatnio stanowiskiem Komitetu ds. VAT można spodziewać się nowego podejścia fiskusa w podatku od towarów…