serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

05.11.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Uproszczenia w dokumentacjach podatkowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2019 r. po raz kolejnym istotnym zmianom mają ulec przepisy dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Część nowych rozwiązań ma przyczynić się do uproszczeń i zmniejszenia określonych obowiązków po stronie podatników. Przede wszystkim ustalenie progu transakcyjnego, po przekroczeniu którego występuje…
27.09.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

CIT-TP – profil funkcjonalny

autor: Katarzyna Lewandowska

Wraz z końcem września upływa termin na sporządzenie i przesłanie uproszczonego sprawozdania CIT-TP. Jednym z głównych problemów związanych z jego wypełnieniem jest ustalenie profilu funkcjonalnego podatnika.   Wynika to z faktu, że przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez poszczególne rodzaje profili funkcjonalnych podmiotów. W praktyce przyjmuje się,…
13.08.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Sporządzanie dokumentacji TP – praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie Ministerstwa Finansów dnia 9 sierpnia 2018 r. pojawiły się praktyczne wyjaśnienia dotyczące obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej. Po pierwsze odniesiono się do terminu sporządzenia dokumentacji grupowych (master file). Potwierdzono, że w sytuacji gdy dokumentacja grupowa jest sporządzana przez podmiot zagraniczny to termin jej…
17.07.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Szykują się kolejne zmiany w zakresie cen transferowych?

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, który w sposób kompleksowy na nowo reguluje kwestie związane z cenami transferowymi. Przygotowany projekt z 15 lipca 2018 r. obejmuje swoim zakresem kompleksowe uregulowanie tematyki cen transferowych poprzez stworzenie odrębnego rozdziału w ustawie o CIT…
10.07.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Zasady wypełniania CIT-TP

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów w czerwcu 2018 r. opublikowało poradnik z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w zakresie uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi. Takie uproszczone sprawozdanie (CIT-TP i PIT-TP) będą składać do końca września przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi i u których wartość…
11.04.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Aktualizowanie i przeglądanie dokumentacji podatkowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 28 marca 2018 r. Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną dotyczącą dokumentacji cen transferowych. Tym razem odniósł się do kwestii aktualizowania i przeglądania dokumentacji, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych. Przepisy przewidują, że dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji…
26.03.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Umowa pożyczki z lat poprzednich a dokumentacja podatkowa na nowych zasadach

autor: Katarzyna Lewandowska

Do umów pożyczek zawartych w latach poprzednich nie sporządza się dokumentacji podatkowych według nowych zasad, nawet jeżeli spłata pożyczki i zapłata odsetek następuje obecnie. Takie – korzystne dla podatników – stanowisko prezentują organy w wydanych indywidualnych interpretacjach podatkowych. Wskazują w nich, że podatnicy są zobowiązani do sporządzenia…
16.03.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Przedłużony termin na dokumentacje podatkowe

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 15 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 555) zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie, które przedłuża termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych za 2017 r. i 2018 r. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na sygnały wpływające od podatników o trudnościach ze sporządzeniem dokumentacji podatkowych i sprawozdań CIT/PIT-TP w terminie zeznania…
07.02.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Ceny transferowe - interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DCT.8201.1.2018), w której sprecyzował, w jaki sposób ustalać progi dokumentacyjne. Sposób obliczania progów, po przekroczeniu których występuje obowiązek dokumentacyjny od dawna wzbudzał sporo wątpliwości. Pisaliśmy o tym w artykule „Obowiązek dokumentacyjny a progi transakcyjne”…
31.10.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Powiadomienie Country-by-Country (CBC-P)

autor: Katarzyna Lewandowska

Zgodnie z nowymi przepisami, dnia 31 października 2017 r. upływa termin złożenia pierwszego powiadomienia o grupie podmiotów za rok 2016 r. (dotyczy podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Kolejne powiadomienie trzeba będzie złożyć do 31 grudnia 2017 r. w zakresie danych za 2017 r. Informację o grupie podmiotów (Country-by-Country…