serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

11.04.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Aktualizowanie i przeglądanie dokumentacji podatkowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 28 marca 2018 r. Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną dotyczącą dokumentacji cen transferowych. Tym razem odniósł się do kwestii aktualizowania i przeglądania dokumentacji, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych. Przepisy przewidują, że dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji…
26.03.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Umowa pożyczki z lat poprzednich a dokumentacja podatkowa na nowych zasadach

autor: Katarzyna Lewandowska

Do umów pożyczek zawartych w latach poprzednich nie sporządza się dokumentacji podatkowych według nowych zasad, nawet jeżeli spłata pożyczki i zapłata odsetek następuje obecnie. Takie – korzystne dla podatników – stanowisko prezentują organy w wydanych indywidualnych interpretacjach podatkowych. Wskazują w nich, że podatnicy są zobowiązani do sporządzenia…
16.03.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Przedłużony termin na dokumentacje podatkowe

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 15 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 555) zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie, które przedłuża termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych za 2017 r. i 2018 r. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na sygnały wpływające od podatników o trudnościach ze sporządzeniem dokumentacji podatkowych i sprawozdań CIT/PIT-TP w terminie zeznania…
07.02.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Ceny transferowe - interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DCT.8201.1.2018), w której sprecyzował, w jaki sposób ustalać progi dokumentacyjne. Sposób obliczania progów, po przekroczeniu których występuje obowiązek dokumentacyjny od dawna wzbudzał sporo wątpliwości. Pisaliśmy o tym w artykule „Obowiązek dokumentacyjny a progi transakcyjne”…
31.10.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Powiadomienie Country-by-Country (CBC-P)

autor: Katarzyna Lewandowska

Zgodnie z nowymi przepisami, dnia 31 października 2017 r. upływa termin złożenia pierwszego powiadomienia o grupie podmiotów za rok 2016 r. (dotyczy podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Kolejne powiadomienie trzeba będzie złożyć do 31 grudnia 2017 r. w zakresie danych za 2017 r. Informację o grupie podmiotów (Country-by-Country…
27.09.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Rozporządzenia dotyczące dokumentacji cen transferowych opublikowane

autor: Katarzyna Lewandowska

W poniedziałek 18 września 2017 r. zostały opublikowane rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenia zawierają szczegółowy opis elementów, jakie powinna zawierać dokumentacja lokalna (tzw. local file) oraz…
22.08.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Progi transakcyjne a dokumentacje cen transferowych na gruncie nowych przepisów

autor: Katarzyna Lewandowska

Kwestia wyliczenia progu transakcyjnego, którego przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych od lat powodowała liczne problemy. Wydawało się, że zmiana przepisów obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. rozwieje wątpliwości w tym zakresie. Tak się niestety nie stało, obecnie można spotkać się z trzema różnymi poglądami, wskazującymi,…
12.05.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Obowiązek dokumentacyjny a progi transakcyjne

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

Zgodnie z obowiązującymi do końca 2016 r. przepisami obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmował transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, których łączna kwota wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekraczała równowartość: 100 000 EUR – jeżeli wartość transakcji…
10.05.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Zmiany w zakresie cen transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych od początku 2017 r. uległy znacznym zmianom. Nowe przepisy nie tylko w inny sposób określają katalog podmiotów obowiązanych do przygotowywania dokumentacji, ale także rozszerzyły jej zakres i elementy składowe. Wprowadzenie nowych regulacji spowodowane było przede wszystkim koniecznością dostosowania polskich…