serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

09.04.2019Ceny transferoweNośniki reklamowe

Strata w spółce osobowej a wyłączenie z obowiązku dokumentacyjnego

autor: Katarzyna Lewandowska

Przy spółkach osobowych wymóg braku straty podatkowej – niezbędny do zastosowania wyłączenia z obowiązku sporządzania cen transferowych – należy odnosić do wspólników spółki osobowej w zakresie przychodów i kosztów oraz dochodów i strat związanych z tą spółką osobową. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 8581…
25.03.2019Ceny transferoweNośniki reklamowe

Korekty cen transferowych w 2019 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Wraz ze zmianami dotyczącymi cen transferowych, które obowiązują od początku 2019 r. ustawodawca uregulował również kwestie dotyczące zasad ujmowania tzw. korekt cen transferowych. Wprowadzona została jednoznaczna reguła, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione…
05.02.2019Ceny transferoweNośniki reklamowe

Metody weryfikacji cen transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Zmiany w zakresie cen transferowych obowiązujące od początku 2019 r.  dotyczą również stosowanych metod weryfikacji cen transferowych. Po pierwsze, obowiązujące dotychczas przepisy przewidywały katalog metod, które były stosowane przez organy podatkowe przy szacowaniu dochodu. Podatnicy również stosowali te metody przygotowując dokumentacje podatkowe, choć nie…
17.12.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Transakcje jednorodne w cenach transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Przepisy, które będą obowiązywały od 2019 r. mają zakończyć wieloletnie problemy związane z ustaleniem progu transakcyjnego, którego przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Przypomnijmy, że nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych wprowadza nowe progi, po przekroczeniu, których podmioty będą zobowiązane do sporządzenia…
05.11.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Uproszczenia w dokumentacjach podatkowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2019 r. po raz kolejnym istotnym zmianom mają ulec przepisy dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Część nowych rozwiązań ma przyczynić się do uproszczeń i zmniejszenia określonych obowiązków po stronie podatników. Przede wszystkim ustalenie progu transakcyjnego, po przekroczeniu którego występuje…
27.09.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

CIT-TP – profil funkcjonalny

autor: Katarzyna Lewandowska

Wraz z końcem września upływa termin na sporządzenie i przesłanie uproszczonego sprawozdania CIT-TP. Jednym z głównych problemów związanych z jego wypełnieniem jest ustalenie profilu funkcjonalnego podatnika.   Wynika to z faktu, że przepisy nie precyzują, co należy rozumieć przez poszczególne rodzaje profili funkcjonalnych podmiotów. W praktyce przyjmuje się,…
13.08.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Sporządzanie dokumentacji TP – praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie Ministerstwa Finansów dnia 9 sierpnia 2018 r. pojawiły się praktyczne wyjaśnienia dotyczące obowiązków w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej. Po pierwsze odniesiono się do terminu sporządzenia dokumentacji grupowych (master file). Potwierdzono, że w sytuacji gdy dokumentacja grupowa jest sporządzana przez podmiot zagraniczny to termin jej…
17.07.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Szykują się kolejne zmiany w zakresie cen transferowych?

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, który w sposób kompleksowy na nowo reguluje kwestie związane z cenami transferowymi. Przygotowany projekt z 15 lipca 2018 r. obejmuje swoim zakresem kompleksowe uregulowanie tematyki cen transferowych poprzez stworzenie odrębnego rozdziału w ustawie o CIT…
10.07.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Zasady wypełniania CIT-TP

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów w czerwcu 2018 r. opublikowało poradnik z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w zakresie uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi. Takie uproszczone sprawozdanie (CIT-TP i PIT-TP) będą składać do końca września przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi i u których wartość…
11.04.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Aktualizowanie i przeglądanie dokumentacji podatkowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 28 marca 2018 r. Minister Finansów wydał kolejną interpretację ogólną dotyczącą dokumentacji cen transferowych. Tym razem odniósł się do kwestii aktualizowania i przeglądania dokumentacji, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych. Przepisy przewidują, że dokumentacja podatkowa dotycząca kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym transakcji…