serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

09.06.2015Prawo pracyNośniki reklamowe

Członkostwo w związkach zawodowych nie tylko dla pracowników etatowych

autor: Anna Gad

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych tylko do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest niekonstytucyjne. Wyrok Trybunału otwiera osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnionym możliwość tworzenia i należenia do związków zawodowych. W dniu 2 czerwca 2015 r. Trybunał…
05.05.2015Prawo pracyNośniki reklamowe

Obowiązujące zmiany w prawie pracy – wstępne badania lekarskie

autor: Marta Wolańska

W dniu 01 kwietnia 2015 roku weszła w życie zmiana kodeksu pracy dotycząca wstępnych badań lekarskich. Zasadą jest, że wstępnym badaniom lekarskim, podlegają: osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki…
27.04.2015Prawo pracyNośniki reklamowe

Planowane zmiany w prawie pracy

autor: Marta Wolańska

Rząd w dniu 31 marca 2015 roku przyjął nowelizację kodeksu pracy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, które mają zostać wprowadzane na mocy ww. nowelizacji. Nowe rodzaje umów o pracę Pierwszą istotną zmianą jest modyfikacja katalogu umów o pracę. Z katalogu wykreślono bowiem umowę na czas wykonywania określonej pracy. Kodeks po zmianach przewidywał…
02.03.2015Prawo pracyNośniki reklamowe

Zadaniowy czas pracy

autor: Anna Gad

Zadaniowy czas pracy jest formą organizacji czasu pracy, w której pracodawca nie określa godzin pracy pracownika, lecz zadania, jakie mają zostać wykonane.  Czas realizacji tych zadań w pewnym sensie pozostawia się pracownikowi. W rezultacie pracownik może elastycznie kształtować długość dnia pracy, a nawet liczbę dni pracy, czy też decydować o liczbie i czasie…
06.10.2014Prawo pracyNośniki reklamowe

Prawa autorskie w pracy – utwory pracownicze

autor: Anna Gad

Utwory pracownicze to utwory stworzone przez pracownika  w ramach wykonywania przez niego obowiązków, wynikających z umowy o pracę. Na wstępie należy wyjaśnić, że utwór w rozumieniu prawa autorskiego[1] to: każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.…
13.06.2014Prawo pracyNośniki reklamowe

Kara umowna w umowie o pracę

Kara umowna zapisana w umowie o pracę na rzecz pracownika jest zgodna z przepisami prawa pracy i w razie zaistnienia zdarzeń na wypadek, których została zastrzeżona - powinna zostać wypłacona pracownikowi. Natomiast zastrzeżenie kary umownej na rzecz pracodawcy nie jest dopuszczalne, jako sprzeczne z zasadami prawa pracy. Swoboda kształtowania treści stosunku…