serwis prowadzi

31.08.2016

Prawo pracy

Koniec z syndromem pierwszej dniówki

autor: Marta Wolańska , Emil Rogalski

W dniu 1 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja art. 29 kodeksu pracy.

Dotychczasowe brzmienie art. 29 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1502) – (dalej także określana jako: kodeks pracy), stwarzało duże pole do nadużyć, utrudniając działanie inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z obecnym brzmieniem „§2 Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków”, czyli pracodawca, w praktyce, mógł potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron, rodzaju umowy i jej warunków do godziny 24.00 pierwszego dnia pracy nowego pracownika. Prowadziło to do sytuacji przedłużania pierwszego dnia pracy w nieskończoność, gdyż inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, zawsze mógł usłyszeć, że dana osoba pracuje od dzisiaj.

Znowelizowany §2 stanowi skuteczne narzędzie do zerwania z tego rodzaju praktykami. Stanowi on, że „Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków”. Kluczowy w tym względzie jest zapis o „dopuszczeniu pracownika do pracy”. Od 1 września pracodawca nie będzie mógł się tłumaczyć, w czasie kontroli, że pracująca osoba właśnie rozpoczęła pracę. Pracodawca i pracownik będą musieli legitymować się podpisaną umową o pracę lub pisemnym potwierdzeniem. Wprowadzone zmiany znacznie zwiększą skuteczność kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie legalności zatrudnienia. Wysokość kary grzywny za brak pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy przed dopuszczeniem do pracy zgodnie z art. 281 kodeksu pracy pozostaje niezmieniona i wynosi od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Należy ocenić, że powyższe zmiany dają lepszą gwarancję legalnego zatrudnienia oraz stanowią większe zabezpieczenie interesu pracownika niż zapewniały to przepisy w brzmieniu sprzed 1 września 2016 r. Niewątpliwie wpłyną również na efektywność kontroli Państwowej Inspekcji pracy i przyczynią się do zmniejszenia „szarej strefy” na rynku pracy.

Emil Rogalski

Emil Rogalski

asystent

Masz pytanie?

Emil Rogalski

asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Prawo pracy13.06.2014

Kara umowna w umowie o pracę

Prawo pracy06.10.2014

Prawa autorskie w pracy – utwory pracownicze

wszystkie wpisy
"

Prawidłowe ułożenie relacji pracowniczych to podstawa stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. Jeśli jesteś pracodawcą musisz mieć pewność, że prawo pracy działa u Ciebie optymalnie.

"

Dowiedz się więcej:

Prawo pracy