serwis prowadzi

12.06.2019

Proces inwestycyjny

Komunikat Ministerstwa w sprawie VAT w branży budowlanej

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów wydając komunikat odniosło się do wyroku unijnego Trybunału wskazującego, że protokół odbioru może decydować o powstaniu obowiązku w VAT przy usługach budowlanych i budowlano-montażowych.

O treści wyroku i jego założeniach pisaliśmy tutaj: „TSUE – protokół odbioru może decydować o VAT przy usługach budowlanych”.

Ministerstwo poinformowało, że planuje przedstawić stanowisko do tego zagadnienia po rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jednocześnie wskazało, że interpretacja ogólna wydana 1.04.2016 r. (sygn. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141) w ocenie Ministerstwa umożliwia realizację wytycznych wynikających z przywołanego wyroku TSUE.

Przypomniano, że interpretacja ogólna wskazuje, iż w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury, które są jednak determinowane przez datę wykonania usługi.

Zgodnie z interpretacją ogólną, za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi).

Jednocześnie Ministerstwo podkreśliło, że w usługach budowlanych lub budowlano-montażowych zgłaszanych do odbioru w zdecydowanej większości przypadków znana jest wartość kontraktowa zgłoszonych do odbioru przez wykonawcę prac. Z punktu widzenia podatku od towarów i usług, co do zasady, to ta właśnie wartość powinna zostać uznana jako podstawa opodatkowania z tytułu wykonania tych usług na moment powstania obowiązku podatkowego. Późniejsze skorygowanie wartości kontraktowej do wartości ustalonej w procesie odbioru będzie podstawą do ewentualnego wystawienia faktury korygującej.

Jak więc widzimy Ministerstwo Finansów, jak na razie nadal będzie przystawało na tym, że przy wykonaniu usług budowlanych protokół odbioru prac nie ma znaczenia dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Pozostaje zatem poczekać na wyrok krajowego sądu administracyjnego w sprawie, którą rozstrzygnął TSUE. Być może po jego wydaniu Ministerstwo Finansów złagodzi swój pogląd w tym zakresie.      

 

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny