serwis prowadzi

09.07.2018

Proces inwestycyjny

Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zmiany w sposób istotny wpływają na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na  praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku procesu inwestycyjnego.

Jako najbardziej istotne z nich wskazać można:

  • zmianę definicji zabudowy śródmiejskiej, kondygnacji, kondygnacji podziemnej oraz terenu biologicznie czynnego oraz nowe definicje działki budowlanej, parkingu oraz aneksu kuchennego;
  • nowe regulacje dotyczące odległości budynków od granicy działki i granicy lasu;
  • zmianę w zakresie minimalnych wymiarów stanowisk postojowych oraz warunków sytuowania stanowisk postojowych, parkingów i garaży;
  • obowiązek projektowania pomieszczeń dostosowanych do karmienia i przewijania dzieci w budynkach: gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m 2, a także stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m 2;
  • dopuszczenie projektowania aneksów kuchennych w pokojach w mieszkaniach jednopokojowych (przed nowelizacją takie praktyki miały miejsce, ale nie były zgodne z przepisami);
  • wprowadzenie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania- 25 m2.

9 grudnia 2018 r. wejdzie jeszcze w życie zmiana w zakresie § 104 Rozporządzenia (dotyczy szerokości dojazdu do stanowisk postojowych w garażu jednoprzestrzennym oraz wymiarów tych stanowisk).

Zamiarem projektodawców było stworzenie takich rozwiązań, które będą odpowiadały aktualnie stosowanym technologiom, przyspieszą i ułatwią proces inwestycyjny oraz będą przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorców.  Przewidywano, że nowe regulacje spowodują zmniejszenie ilości wniosków o udzielenie upoważnienia do odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych. Czy tak się stanie na razie trudno stwierdzić, gdyż po ponad pół roku obowiązywania nowych regulacji, niektóre sprawy (wszczęte przed 1 stycznia) wciąż procedowane są (na podstawie przepisów przejściowych) w oparciu o przepisy dotychczasowe.

Wiele kwestii istotnych w procesie inwestycyjnym także po nowelizacji pozostaje otwartych. Aktualne są np. pytania o warunki na jakich do terenu biologicznie czynnego zaliczyć można powierzchnie zielonych parkingów i dojazdów, czy o warunki na jakich wolno projektować miejsca postojowe jako zależne. Można się spodziewać, że wobec pojawiąjących się nowych rozwiązań technicznych oraz stale rosnących cen gruntów inwestycyjnych problemy pytania te będą pojawiać się coraz częściej. Póki co pozostaje polegać w tym zakresie na rozstrzygnięciach sądów administracyjnych.

Zapraszamy również do zakupu książki: “Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania”. 

Agata Legat

Agata Legat

radca prawny, partner

Masz pytanie?

Agata Legat

radca prawny, partner

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy