serwis prowadzi

13.05.2019

Proces inwestycyjny

Przeniesienie pozwolenia na budowę bez zgody dotychczasowego inwestora

autor: Agata Legat

Obowiązujące przepisy dla przeniesienia pozwolenia na budowę w każdym przypadku wymagają uzyskania zgody dotychczasowego inwestora. W świetle projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ma się to zmienić.

Jak wskazują projektodawcy, zdarza się, że osoba nabywa nieruchomość wraz z obiektem budowlanym będącym w budowie i nie będąc świadoma treści obowiązujących regulacji, nie uzyskuje podczas nabywania nieruchomości zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Tymczasem, aby kontynuować budowę oraz oddać obiekt budowlany do użytkowania, musi przenieść pozwolenie na siebie (do czego potrzebuje zgody dotychczasowego inwestora).  Zdarzają się sytuacje, w których inwestorzy z rożnych przyczyn nie chcą albo nie mogą (zakończenie bytu prawnego spółki, śmierć inwestora) takiej zgody udzielić albo też żądają za nią dodatkowych opłat.

Aby takim sytuacjom zapobiec, do art., 40 ustawy Prawo budowlane proponuje się wprowadzić ust. 1a, zgodnie z którym zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę nie będzie wymagana, jeżeli własność nieruchomości objętej pozwoleniem przeszła na nowego inwestora. Planuje się więc przyjąć domniemanie, że celem sprzedaży nieruchomości, na której była rozpoczęta budowa, jest nabycie nieruchomości wraz z budową i prawami do jej realizacji, a sama sprzedaż nieruchomości jest równoznaczna ze zgodą aby nowy właściciel korzystał z udzielonego dla niej pozwolenia na budowę.

Nowe regulacje (o ile w proponowanym kształcie zostaną uchwalone) mają znaleźć zastosowanie także do pozwoleń wydanych przed wejściem w życie nowelizacji.

Agata Legat

Agata Legat

radca prawny, partner

Masz pytanie?

Agata Legat

radca prawny, partner

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny