serwis prowadzi

12.06.2014

Proces inwestycyjny

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

autor: Marta Bokiej

Sejm znowelizował ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jeśli Senat przyjmie ją bez poprawek, a Prezydent podpisze, po ponad roku przerwy, znowu możliwe będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanych na użytkach rolnych klas I-III o powierzchni 0,5 ha.

Projektowane zmiany, długo wyczekiwane przez inwestorów pozytywnie wpłyną na prowadzenie inwestycji budowlanych na terenach wiejskich i podmiejskich.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja zakłada bowiem, że przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych klas I-III będzie wymagało uchwalenia planu miejscowego i uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi jedynie w przypadku, kiedy zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia będzie przekraczał 0,5 ha.                      

Przypomnijmy, że możliwość uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przeznaczonych do realizacji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III posłowie zablokowali w maju 2013 r. Zmiany te okazały dla inwestorów tym bardziej przykrą niespodzianką, że wprowadzono je bez jakichkolwiek przepisów przejściowych, w rezultacie czego weszły w życie nieoczekiwanie, uniemożliwiając uzyskanie warunków zabudowy nawet w toczących się już sprawach. 

Masz pytanie?
Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

Proces inwestycyjny10.09.2014

Budowa tzw. wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na podstawie planu?

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny