serwis prowadzi

10.05.2019

Proces inwestycyjny

TSUE – protokół odbioru może decydować o VAT przy usługach budowlanych

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

Unijny Trybunał zakwestionował krajową praktykę, zgodnie z którą VAT od usług budowlanych i budowlano-montażowych należało rozliczać każdorazowo już w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do ich odbioru (wyrok w sprawie spółki Budimex S.A., sygn. C-224/18).

Od kilku lat w branży budowlanej trwają spory w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych decydujące znaczenie ma data wykonania usługi (ew. częściowego wykonania usługi) lub data wystawienia faktury, która jest również determinowana przez datę wykonania usługi.  Z tego względu kluczowe znaczenie ma zatem ustalenie terminu wykonania danej usługi.

Przedsiębiorcy zasadniczo twierdzili, że ostateczne wykonanie usługi budowlanej następuje wraz z podpisaniem protokołu odbioru prac, gdyż wówczas usługa zostaje zaakceptowana i przyjęta przez kontrahenta. Z takim stanowiskiem nie zgadzały się jednak organy podatkowe, ani sądy administracyjne. Minister Finansów wydał nawet interpretację ogólną z 1.04.2016 r., w której wskazał, że za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części doszło do faktycznego zakończenia prac – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi są gotowe do przyjęcia przez nabywcę usługi).

W ostatnich dniach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jednak ważny wyrok, w którym zakwestionował dotychczasową praktykę fiskusa. Stwierdził, że podpisanie protokołu odbioru może mieć znaczenie dla ustalenia daty wykonania usługi, jeżeli formalność odbioru została uzgodniona przez strony w umowie, jest w danej branży standardem oraz stanowi materialne zakończenie usługi (ma decydujące znaczenie dla zapewnienia kompletności usługi i ostatecznego ustalenia wynagrodzenia z tytułu jej wykonania).

Treść wyroku wskazuje, że istotne znaczenie będą tutaj odgrywały konkretne postanowienia umowne. Należy zatem dokładnie przeanalizować dotychczasowe kontrakty oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania wynikające z omawianego wyroku przy zawieraniu nowych umów budowlanych.

W tym zakresie zachęcamy Państwa do kontaktu z nami.

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, konsultant

Dominik Goślicki

Dominik Goślicki

radca prawny, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, konsultant

Dominik Goślicki

radca prawny, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny