serwis prowadzi

28.08.2018

Proces inwestycyjny

Weszła w życie tzw. „specustawa mieszkaniowa”

autor: Kinga Grzelak

Dnia 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. „specustawa mieszkaniowa”, która wprowadza uproszczone zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Od końca czerwca w Sejmie trwały prace nad projektem omawianej ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. 1 sierpnia Prezydent podpisał ostateczną wersję ustawy uchwaloną przez Sejm. 7 sierpnia 2018 r. tekst ustawy został ogłoszony w Dzienniku Ustaw RP.

Z przepisów końcowych specustawy wynika, że ma ona wejść w życie „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”, a więc 22 sierpnia 2018 r.

Powyższa zasada doznaje jednak kilku wyjątków. Przepis stanowiący o tym, że do inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej, w granicach administracyjnych miast, nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gruntów rolnych wejdzie w życie 7 września 2018 r. (tj. „po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia”).

Zaznaczyć należy, że tzw. „specustawa mieszkaniowa” wprowadza również szereg zmian w innych obowiązujących już aktach prawnych. Niektóre z przepisów zmieniających weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. dnia 7 sierpnia br. – chodzi o art. 42 zmieniający ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie oraz art. 48 wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Warto zwrócić uwagę, że zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości wejdą w życie dnia 7 września 2018 r.

Ustawodawca wskazał również, że specustawa utraci moc z dniem 31 grudnia 2028 r.

Z całym tekstem ustawy można zapoznać się na stronie internetowej Sejmu RP.

Szczegółowe zmiany wprowadzone ustawą zostały omówione na naszym portalu w następujących artykułach:

1. Projektowane zmiany w procesie inwestycyjnym w świetle tzw. „specustawy mieszkaniowej” (część I);

2. Projektowane zmiany w procesie inwestycyjnym w świetle tzw. „specustawy mieszkaniowej” (część II);

3. „Specustawa” mieszkaniowa.

Kinga Grzelak

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Masz pytanie?

Kinga Grzelak

aplikant radcowski, starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny