serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

22.06.2016VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Odliczenie z faktur VAT-RR także przy potrąceniu nabytych wierzytelności

autor: Katarzyna Jasińska , Dominik Goślicki

Odliczenie z faktury VAT-RR jest możliwe także, gdy zapłata za nabywane produkty rolne następuje przez potrącenie z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec rolnika ryczałtowego a pozyskanymi od osób trzecich. Powyższe stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.02.2016 r. sygn. I FSK 1721/14. Sprawa dotyczyła spółki, która…
09.12.2015VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym przez potrącenie

autor: Katarzyna Jasińska , Dominik Goślicki

Podatnik VAT nabywający produkty rolne lub usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego może zwiększyć podatek naliczony o kwotę przekazywanego rolnikowi w cenie zryczałtowanego zwrotu VAT. Odliczenie obwarowane jest jednak licznymi warunkami. Jednym z nich - o dość istotnym znaczeniu - jest sposób uregulowania należności. Podatnik VAT dokonujący transakcji z rolnikiem…
01.06.2015VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Podpisywanie faktur przez rolnika ryczałtowego

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Jasińska

Rolnik ryczałtowy może upoważnić pracownika nabywcy produktów rolnych (wystawcy faktury VAT RR) do jej podpisania w swoim imieniu. Dla nabywców produktów rolnych może to być istotne ułatwienie. Przepisy ustawy o VAT wymagają, aby na fakturach VAT RR widniały podpisy zarówno osoby wystawiającej fakturę, jak i odbiorcy - rolnika ryczałtowego. W praktyce powoduje…
18.11.2014VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Zapłata rolnikowi ryczałtowemu po terminie

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Jasińska

Podatnik VAT, który reguluje należności na rzecz rolnika ryczałtowego z tytułu nabytych produktów rolnych lub usług rolniczych z opóźnieniem nie traci prawa do zwrotu podatku. Rolnicy ryczałtowi mają szczególny status podatkowy na gruncie VAT. Powoduje to, że dostarczanie produktów rolnych czy wykonywanie usług rolniczych przez rolników ryczałtowych na rzecz…