serwis prowadzi

Zespół

Ewa Skrzypczyńska

Ewa Skrzypczyńska

konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań..

W codziennej praktyce uczestniczy m.in. w:

  • bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców,

  • opracowaniu strategii procesowych w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za poniesioną szkodę, w tym roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów,

  • doradztwie z zakresu prawa pracy, w tym zagadnień związanych z nawiązywaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz umowami o zakazie konkurencji.

Redaguje artykuły z zakresu prawa cywilnego w Portalu Internetowym PrawoDlaSamorządu.pl

>>

Zobacz cały zespół