serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

09.11.2022AktualnościNośniki reklamowe

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wprowadzą ułatwienia dla wierzycieli?

autor: Natalia Gwiazda

Pod koniec października w ramach I czytania Sejm rozpoczął prace[1] nad rządowym projektem ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego[2]. Projektodawcy wskazują, że celem jest skrócenie czasu trwania postępowań sądowych oraz uproszczenie obowiązujących aktualnie procedur. Nowelizacja dotyczy między innymi zwiększenia wartości przedmiotu sporu dla postępowań…
07.11.2022AktualnościNośniki reklamowe

Jak skorzystać z ulgi na robotyzację?

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2022 r. w ramach „Polskiego Ładu” wprowadzona została tzw. ulga na robotyzację. Sposób jej działania jest podobny do ulgi B+R i polega w uproszczeniu na możliwości odliczenia dodatkowej kwoty od podstawy opodatkowania. Ulga na robotyzację – koszty kwalifikowane  Ulga na robotyzację daje możliwość odliczenia od dochodu dodatkowych 50% kosztów…
02.11.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Pozorność stosunku pracy a ubezpieczenie społeczne

autor: Anna Przygocka | Karolina Młyńczak |

Z tytułu wykonywania pracy każdy pracownik jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym oraz zdrowotnym, których składki opłaca pracodawca. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych [dalej także: ZUS], a ponadto dopełniać wszelkich formalności dotyczących takiego zgłoszenia…
20.10.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Odpoczynek dla zleceniobiorców

autor: Piotr Kołodziejczak | Karolina Młyńczak |

W ubiegłym tygodniu Rzecznik Praw Obywatelskich [dalej także: RPO] zwrócił się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych dotyczących zatrudnienia cywilnoprawnego.   Sprawa wynikła z wniosku, który wpłynął do RPO od Związku Zawodowego Filmowców [dalej także: ZZF]. ZZF…
11.10.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Udane zabezpieczenie roszczenia w procesie frankowym

autor: Natalia Gwiazda

W jednej z naszych spraw dotyczących żądania zapłaty i ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego, wniosek o zabezpieczenie roszczenia został przez sąd rozpoznający sprawę oddalony. Sąd I instancji oddalenie wniosku uzasadnił przede wszystkim ustaloną w apelacji poznańskiej linią orzeczniczą, zgodnie z którą zabezpieczenia roszczenia w sprawach frankowych,…
06.10.2022AktualnościNośniki reklamowe

Jak odzyskać od dłużnika faktycznie poniesione koszty windykacji?

autor: Natalia Gwiazda

Możliwość żądania od kontrahenta spóźniającego się z uiszczeniem zobowiązania pieniężnego rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (przysłowiowego 40 euro) należy już wśród przedsiębiorców do wiedzy powszechnej. Natomiast uprawnienie do dochodzenia od dłużnika kwoty przewyższającej rekompensatę za odzyskiwanie należności nadal stanowi pewne novum. Jak odzyskać…
29.09.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy czas pracy zostanie skrócony?

autor: Piotr Kołodziejczak | Karolina Młyńczak |

W ubiegłym tygodniu, do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy[1]. Projekt przewiduje, iż czas pracy miałby nie przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy przy zachowaniu…
15.09.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Konsument ma prawo żądać unieważnienia umowy frankowej, a spłaty rat nie ulegają 10-letniemu przedawnieniu od chwili ich dokonania – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

autor: Krzysztof Drapiński

W wyroku z dnia 8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, iż konsument może domagać się unieważnienia umowy w przypadku stwierdzenia abuzywności klauzuli przeliczeniowej, bez której umowa kredytu nie może się ostać, a także podtrzymał dotychczasowe stanowisko dotyczące braku przedawnienia roszczeń o zwrot zapłaconych rat. Przedmiotowy…
14.09.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Przeniesienie zezwolenia na lokalizację zjazdu już możliwe

autor: Magdalena Wilczyńska

Wejście w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw spowodowało istotne zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli od dnia 29 czerwca 2022 r. ustawa o drogach…
13.09.2022AktualnościNośniki reklamowe

Konkluzje BAT dla spalania odpadów

autor: Katarzyna Dudziak

Decyzją wykonawczą z dnia 12 listopada 2019 r.[1] Komisja Europejska ustanowiła konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów. Już niewiele ponad rok pozostało czasu, na dostosowanie instalacji do wymogów konkluzji BAT. Kogo dotyczy? Decyzja dotyczy instalacji…