serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

01.12.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Efektywność energetyczna budynków – do kiedy można stosować „stare” zasady?

autor: Kinga Grzelak

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omawiany akt zawiera istotne z punktu widzenia inwestorów przepisy przejściowe w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków. Aktualny…
20.11.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Nowe obowiązki sprawozdawcze zamawiających jako źródło informacji o grzechach konkurentów

autor: Konrad Różowicz

Przepisy nowego P.z.p., które zaczną współkształtować rzeczywistość zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r., przewidują m.in. zwiększenie poziomu obciążeń sprawozdawczo-analitycznych po stronie zamawiających. W opracowanych przez podmioty publiczne dokumentach zakodowane będą m.in. informacje dotyczące realizacji zamówienia. Dokumenty te będą podlegać udostępnieniu…
19.11.2020AktualnościNośniki reklamowe

Senat pracuje nad zmianami w podatkach

autor: Dominik Goślicki , Paweł Kaźmierczak

Wczoraj (18.11.2020) odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która rozpatrywała przyjęte przez Sejm ustawy wprowadzające zmiany w podatkach dochodowych, w tym kontrowersyjne objęcie „CITem” spółek komandytowych. Członkowie Komisji wysłuchali – głównie krytycznych – głosów przedstawicieli instytucji i organizacji, m.in. zrzeszających…
09.11.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Planowanie przestrzenne – kierunek cyfryzacja

autor: Kacper Łagodziński

Warunki pandemii niewątpliwie sprzyjają rozwojowi cyfryzacji. Dotyczy to także planowania i zagospodarowania przestrzennego. 31 października 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia i prowadzenia zbiorów danych przestrzennych. Mowa o nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1],…
06.11.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Oferty elektroniczne w zamówieniach o wartości krajowej w świetle nowego P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Data 1 stycznia 2021 r. nie tylko wyznacza moment wejścia w życie nowego P.z.p. ale również wieńczy okres zawieszenia elektronizacji zamówień o wartości krajowej. Zmieniona rzeczywistość prawna, nie będzie jednak w pełni jednolita, albowiem elektronizacja zamówień o wartości krajowej nie w pełni powiela rozwiązania znane z praktyki ubiegania się o zamówienia…
02.11.2020AktualnościNośniki reklamowe

Nieważność umowy o kredyt frankowy, a rozliczenie wzajemnych roszczeń przez bank i kredytobiorcę (frankowicza)

autor: Krzysztof Drapiński

W orzecznictwie sądowym ścierają się obecnie dwie koncepcje, dotyczące wzajemnego rozliczenia banku i kredytobiorcy (frankowicza), w przypadku stwierdzenia nieważności umowy o kredyt frankowy. Rozbieżność została przedstawiona do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu ponad pół roku temu (sygn. akt III CZP 41/20), a w ostatnim czasie, o jej usunięcie wystąpił również…
30.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

Ważne zmiany w podatkach coraz bliżej

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

Sejm przyjął 28 października dwie ustawy wprowadzające zmiany w podatkach. Co się zmieni? Pierwsza z ustaw wprowadza tzw. estoński CIT. Ryczałt od przychodów spółek kapitałowych ma polegać na odroczeniu opodatkowania do momentu wypłaty zysku ze spółki i opiera się na ujednoliceniu rachunkowości podatkowej i rachunkowej. Korzystanie z nowego sposobu opodatkowania…
30.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

CIT spółek komandytowych od 1 stycznia lub 1 maja 2021 - rozwiązania przejściowe

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Lewandowska

Projekt ustawy z dnia 28 października 2020 w zakresie zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, obecnie legislacyjnie procedowany, zakłada wdrożenie od 1 stycznia 2021 roku opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT. Projektodawca przewidział w tym zakresie regułę przejściową umożliwiającą…
30.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów w świetle projektu kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach

autor: Joanna Kostrzewska , Magdalena Czajka

Przed nami kolejna nowelizacja ustawy o odpadach. Zmiany nie ominą także posiadaczy odpadów, którzy złożyli lub zamierzają złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt nowelizacji ustawy o odpadach[1] [dalej: Nowelizacja] wprowadzającej szereg zmian wynikających z konieczności…
28.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

Pozwolenie na użytkowanie w czasach pandemii

autor: Kacper Łagodziński

Według danych GUS, w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku oddano do użytkowania rekordową liczbę mieszkań[1]. Czy miały na to wpływ przepisy specustawy koronawirusowej ułatwiające inwestorom oddanie inwestycji do użytkowania? W dzisiejszym artykule wyjaśniamy jak oddać budynek do użytkowania w czasach pandemii. Wypada przypomnieć, że na gruncie art. 31zy1…