serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

22.01.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zintegrowany Plan Inwestycyjny czy Lex deweloper?

autor: Magdalena Wilczyńska

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1] skróciła okres obowiązywania specustawy mieszkaniowej – tzw. Lex deweloper[2]. Jednocześnie wprowadziła nowe narzędzie planistyczne, które tę specustawę ma zastąpić – zintegrowany plan inwestycyjny. Aktualnie można jeszcze podejmować uchwały w trybie specustawy. Można też już uchwalać zintegrowane…
19.01.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Zmiana przepisów wykonawczych dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe – ile pracodawcy mają czasu żeby dostosować stanowiska pracy do nowych przepisów?

autor: Anna Przygocka

17 listopada 2023 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy mają 6 miesięcy (od dnia wejścia w życie zmian) na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia…
15.01.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zmiana zagospodarowania terenu niezgodna z planem miejscowym, czyli krótko o przeciwdziałaniu samowoli urbanistycznej

autor: Marta Lorych

Niekwestionowanym jest, że samowolna zmiana zagospodarowania terenu zrealizowana bez poszanowania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, obarczona jest sankcjami wprowadzonymi przepisami prawa budowlanego. Stanowią one trzy rodzaje procedur dotyczących samowoli budowlanych, a ich zastosowanie zależy od konkretnego stanu faktycznego.…
11.01.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – wszystko, co należy wiedzieć

autor: Anna Przygocka

NIEZBĘDNIK HRowca i Kadrowca:   Nowe uprawnienie pracownicze polegające na możliwości zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, weszło w życie 26 kwietnia 2023 r. Zatem pracownicy mogą z niego korzystać już ponad 8 miesięcy.  W związku z tym, że wciąż pojawiają się wątpliwości w zakresie stosowania nowej regulacji, poniżej…
08.01.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

Miarkowanie kary umownej

autor: Anna Gad

Miarkowanie kary umownej to możliwość jej obniżenia przez Sąd w postępowaniu sądowym. Strony umowy bardzo często po zastrzeżeniu kar umownych w kontrakcie, są pewne swoich racji. Gdy strona nie realizuje obowiązków umownych, strona przeciwna nalicza karę umowną i dochodzi w sądzie jej zapłaty.  Dochodząc zapłaty kary umownej, powód zobowiązany jest wykazać ważność…
27.12.2023Spory sądoweNośniki reklamowe

Zdalne rozprawy sądowe na stałe w k.p.c.

autor: Anna Gad

Możliwość przeprowadzania zdalnych rozpraw przez sądy, została wprowadzona przez przepisy covidowe[1]. Zdalna rozprawa to rozprawa przeprowadzana przez sąd na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Rozprawa zdalna polega na tym, że strony lub świadkowie nie muszą stawiać się w budynku sądu…
13.12.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Brak decyzji środowiskowej, a wniosek o ustalenie warunków zabudowy

autor: Kacper Łagodziński

Dotychczas na etapie składania wniosku o ustalenie warunków zabudowy nie trzeba było przedkładać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak takiej decyzji był bowiem brakiem o charakterze materialnym, który mógł być uzupełniony już w toku postępowania. O najnowszej zmianie przepisów w tym zakresie opowiemy szerzej w dzisiejszym artykule. Jak było przed nowelizacją? Jak…
08.12.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Analiza urbanistyczna a trwająca budowa w sąsiedztwie

autor: Magdalena Wilczyńska

Ustalenie warunków zabudowy dla terenu nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego następuje w formie decyzji administracyjnej. Parametry nowej zabudowy określa się w oparciu o średnie parametry zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. Czy w sytuacji, gdy na działkach sąsiednich trwa budowa, należy uwzględniać je przy określaniu średnich wskaźników?…
06.12.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Wiąże czy nie? Jak to jest z tym zaświadczeniem o zgodności z planem?

autor: Marta Lorych

Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowić powinno załącznik do zgłoszenia tejże zmiany sposobu użytkowania stosownemu organowi. Dokument ten wydaje organ planistyczny. Nasze dzisiejsze pytanie brzmi natomiast czy „wiąże on” organ przyjmujący zgłoszenie czy też nie. Rolą…
28.11.2023Ceny transferoweNośniki reklamowe

Formularz TPR – termin przedłużony do końca stycznia 2024 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

W poniedziałek 27 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie dotyczące przedłużenia terminu na składanie formularzy TPR. Ostatecznie termin został przedłużony do 31 stycznia 2024 r. O planach przedłużenia terminu na składanie informacji o cenach transferowych pisaliśmy tutaj: Nowe formularze TPR – termin zostanie wydłużony? Początkowo…