serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

07.08.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Lex deweloper znów do poprawki?

autor: Magdalena Wilczyńska

Niedawno znowelizowaną ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących[1] czekają kolejne zmiany. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych[2]. Zakłada on poluzowanie warunków lokalizowania inwestycji w trybie Lex deweloper. Część zmian wyklucza się jednak…
03.08.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika – cz. II

autor: Anna Przygocka

W poprzednim wpisie – pierwszym z cyklu poświęconym mobbingowi, przedstawiłam, czym jest mobbing, aby móc zakwalifikować dane zachowanie jako mobbing. Z kolei poniżej omówię problematykę mobbingu w kontekście ochrony dóbr osobistych pracownika. Zasadniczo nie ma zamkniętego katalogu dóbr osobistych, ani ich definicji ustawowej. Tym niemniej kodeks cywilny zawiera…
31.07.2023AktualnościNośniki reklamowe

Implementacja Dyrektywy SUP – co dalej?

autor: Joanna Kostrzewska | Aleksandra Makowska |

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (dalej: ustawa)[1], implementuje unijną dyrektywę SUP - Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. U. UE. L. z…
26.07.2023AktualnościNośniki reklamowe

Kolejny projekt zmian Rozporządzenia MBP – czy lepszy?

autor: Joanna Kostrzewska | Dagmara Czajka |

W dniu 25.07.2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji[1] opublikowano drugą wersję projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych[2], wyznaczając 2-dniowy termin na przedstawienie uwag.   Będą przepisy przejściowe! Prawdopodobnie najistotniejszą…
21.07.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Co z tymi wariantami, czyli o wymogach raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

autor: Marta Lorych

Problematyka wariantowania inwestycji w przedkładanych w toku postępowań środowiskowych raportach o oddziaływaniu inwestycji, od lat budzi kontrowersje i wywołuje wśród inwestorów niemałe emocje. Niedostateczne czy błędne wariantowanie inwestycji niejednokrotnie jest przecież przyczyną uchylania udzielonych decyzji środowiskowych i przekazywania spraw do ponownego…
19.07.2023Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Kiedy można legalnie posadowić reklamę w pasie drogowym?

autor: Joanna Stachnik

Reklama w pasie drogowym – to umieszczona w polu widzenia użytkowników drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe. Reklamą jest również nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. Jako reklamy w pasie drogowym uznaje się również wszelkie materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery,…
17.07.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

„Mieszkaniówka” w planie ogólnym nie dla każdego

autor: Agata Legat

Spośród 13 stref, które gmina będzie mogła wyznaczyć w planie ogólnym, aż 3 to strefy zabudowy mieszkaniowej (zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i zagrodowa). Wydaje się, że to dużo, a jednak wcale nie będzie łatwo o przeznaczenie działki pod „mieszkaniówkę.” To zła informacja zarówno dla prywatnych inwestorów, jak i dla branży deweloperskiej. W planie ogólnym…
13.07.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Co oznacza odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego dla pracodawców?

autor: Anna Przygocka

Już od prawie dwóch tygodni na terenie naszego kraju nie ma stanu zagrożenia epidemicznego. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W szczególności pracodawcy powinni odnotować tą zmianę z uwagi na przywrócenie wielu obowiązków, które były zawieszone…
12.07.2023Dokumentacja cen transferowychNośniki reklamowe

Dokumentacje podatkowe za 2022 r. - nowy wzór TPR

autor: Katarzyna Lewandowska

Podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami z tzw. rajów podatkowych powinny przeanalizować swoje obowiązki w zakresie cen transferowych. Pozostaje bowiem coraz mniej czasu. W większości przypadków termin na sporządzenie dokumentacji będzie upływał z końcem października 2023 r. Natomiast termin na złożenie informacji TPR upłynie z…
10.07.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Decyzja środowiskowa a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli kiedy należy badać zgodność zaplanowanej inwestycji z planem?

autor: Marta Lorych

Jak wskazywaliśmy w artykule 10 najważniejszych zmian w zakresie decyzji środowiskowej czekających inwestorów w 2023 r., początkowym etapem znowelizowanej procedury wydawania decyzji środowiskowej ma być weryfikacja zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli został uchwalony. Jeśli organ prowadzący…