serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

11.08.2020Ceny transferoweNośniki reklamowe

Usługi o niskiej wartości dodanej a ceny transferowe

autor: Katarzyna Lewandowska

W przypadku usług o niskiej wartości dodanej, przy spełnieniu ściśle określonych warunków, można skorzystać z pewnego rodzaju uproszczeń przy wypełnianiu obowiązków związanych z cenami transferowymi. Transakcje usług o niskiej wartości dodanej – zgodnie z wytycznymi OECD – zostały objęte regulacjami typu „safe harbour” („bezpiecznej przystani”), które polegają…
31.07.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Ustawowa limitacja maksymalnej wysokości kar umownych z kontraktach publicznych

autor: Konrad Różowicz

Zaprezentowana 20 czerwca 2020 r. nowelizacja ustawy nowego P.z.p., tj. aktu, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r., przewiduje m.in. ograniczenie maksymalnej wysokości kar umownych jakie będą mogły zostać naliczone w związku z realizacją kontraktu publicznego. Aktualnie przewiduje się ustanowienie limitu na poziomie 20% wartości netto umowy. Ograniczenie…
24.07.2020AktualnościNośniki reklamowe

Objaśnienia podatkowe w związku z COVID

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów 21 lipca 2020 r. wydało objaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wyjaśnienia są dość obszerne i odnoszą się do określonych rozwiązań, które zostały wprowadzone lub zmienione przez poszczególne tzw. tarcze antykryzysowe. Wśród zawartych…
17.07.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Oświadczenie o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami

autor: Konrad Różowicz

Przepisy nowego P.z.p. nakładają na wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia, obowiązek złożenia oświadczenia z którego będzie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wspomniane oświadczenie, podobnie jak zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału, będzie składane wraz z ofertą lub…
08.07.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wpływ unieważnienia mpzp na ostateczne pozwolenia na budowę

autor: Kacper Łagodziński

Unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rodzi poważne skutki prawne. Jednym z nich jest możliwość wzruszenia indywidualnych rozstrzygnięć wydanych na jego podstawie. To rodzi pytanie o prawny byt ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednym z warunków uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jest zgodność projektu budowlanego…
06.07.2020AktualnościNośniki reklamowe

Coraz mniej czasu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Adamczyk

Przedsiębiorcom pozostał niespełna tydzień na dokonanie zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [dalej jako: „CRBR’’, „rejestr”]. Rejestracja możliwa jest tylko do 13 lipca br. i wyznacza graniczną, ostateczną datę realizacji obowiązku nałożonego przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu…
03.07.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest często wykorzystywanym przez zamawiających publicznych instrumentem. Szczególnie popularny jest w przypadku zamówień na usługi realizowane w perspektywie średnio- lub długookresowej oraz zamówieniach na roboty budowlane. Regulacje dotyczące zwrotu zabezpieczenia doznają modyfikacji na gruncie nowego P.z.p. Obowiązek…
29.06.2020Ceny transferoweNośniki reklamowe

Więcej czasu na dokumentacje cen transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Opublikowana w Dzienniku Ustaw tzw. Tarcza 4.0 przewiduje więcej czasu na obowiązki związane z dokumentacjami cen transferowych za 2019 r. Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 przepisy tzw. Tarczy 4.0 przedłużają terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych tj.…
19.06.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wspólne spełnianie warunków w zakresie uprawnień przez konsorcjum w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Reglamentacja niektórych sfer działalności gospodarczej stanowi podstawę do formułowania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W przypadku konsorcjów, spełnianie kryteriów kwalifikacji w zakresie uprawnień, powinno badać się wyłącznie w stosunku do wykonawców,…
17.06.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy na dobudowę balkonu do bloku potrzebne są warunki zabudowy?

autor: Marta Lorych

Aby odpowiedzieć na powyżej podstawione pytanie przesądzić trzeba czy dobudowa balkonu do budynku wielorodzinnego (bloku) stanowi zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Tylko w takim przypadku konieczne będzie bowiem uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy -jeżeli oczywiście na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Art.…