serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

17.08.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Roszczenia pracownika w związku z mobbingiem – cz. III

autor: Anna Przygocka

To już kolejny wpis z cyklu poświęconego mobbingowi (poprzednie dotyczyły istoty mobbingu oraz naruszenia dóbr osobistych w związku z mobbingiem). Tym razem, zgodnie z zapowiedzią, skupię się na roszczeniach pracownika w związku z mobbingiem wynikające z kodeksu pracy. Roszczenia te mają charakter majątkowy, bowiem pracownik może domagać się zadośćuczynienia…
11.08.2023KontraktyNośniki reklamowe

Zastrzeżenie kary umownej za odstąpienie od umowy

autor: Karolina Piekarska

Sposobem na zdyscyplinowanie kontrahenta do prawidłowego wykonania ciążącego na nim obowiązku umownego jest wprowadzenie do kontraktu klauzul zawierających kary umowne. Taka możliwość została wprost przewidziana przez przepisy Kodeksu cywilnego. Wprowadzenie do umów postanowień odnoszących się do kar umownych jest powszechną praktyką, ponieważ, co do zasady,…
09.08.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Samowole budowlane w obszarze analizowanym

autor: Kacper Łagodziński

Przy badaniu sąsiedniej zabudowy na potrzeby ustalenia warunków zabudowy może się okazać, że niektóre budynki znajdujące się w obszarze analizowanym stanowią samowolę budowlaną. Czy taka zabudowa powinna być brana pod uwagę w analizie urbanistycznej?  Jednym z etapów postępowania o ustalenie warunków zabudowy jest przeprowadzenie analizy funkcji oraz cech zabudowy…
07.08.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Lex deweloper znów do poprawki?

autor: Magdalena Wilczyńska

Niedawno znowelizowaną ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących[1] czekają kolejne zmiany. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych[2]. Zakłada on poluzowanie warunków lokalizowania inwestycji w trybie Lex deweloper. Część zmian wyklucza się jednak…
03.08.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika – cz. II

autor: Anna Przygocka

W poprzednim wpisie – pierwszym z cyklu poświęconym mobbingowi, przedstawiłam, czym jest mobbing, aby móc zakwalifikować dane zachowanie jako mobbing. Z kolei poniżej omówię problematykę mobbingu w kontekście ochrony dóbr osobistych pracownika. Zasadniczo nie ma zamkniętego katalogu dóbr osobistych, ani ich definicji ustawowej. Tym niemniej kodeks cywilny zawiera…
31.07.2023AktualnościNośniki reklamowe

Implementacja Dyrektywy SUP – co dalej?

autor: Joanna Kostrzewska | Aleksandra Makowska |

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (dalej: ustawa)[1], implementuje unijną dyrektywę SUP - Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. U. UE. L. z…
26.07.2023AktualnościNośniki reklamowe

Kolejny projekt zmian Rozporządzenia MBP – czy lepszy?

autor: Joanna Kostrzewska | Dagmara Czajka |

W dniu 25.07.2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji[1] opublikowano drugą wersję projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych[2], wyznaczając 2-dniowy termin na przedstawienie uwag.   Będą przepisy przejściowe! Prawdopodobnie najistotniejszą…
21.07.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Co z tymi wariantami, czyli o wymogach raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

autor: Marta Lorych

Problematyka wariantowania inwestycji w przedkładanych w toku postępowań środowiskowych raportach o oddziaływaniu inwestycji, od lat budzi kontrowersje i wywołuje wśród inwestorów niemałe emocje. Niedostateczne czy błędne wariantowanie inwestycji niejednokrotnie jest przecież przyczyną uchylania udzielonych decyzji środowiskowych i przekazywania spraw do ponownego…
19.07.2023Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Kiedy można legalnie posadowić reklamę w pasie drogowym?

autor: Joanna Stachnik

Reklama w pasie drogowym – to umieszczona w polu widzenia użytkowników drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe. Reklamą jest również nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. Jako reklamy w pasie drogowym uznaje się również wszelkie materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery,…
17.07.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

„Mieszkaniówka” w planie ogólnym nie dla każdego

autor: Agata Legat

Spośród 13 stref, które gmina będzie mogła wyznaczyć w planie ogólnym, aż 3 to strefy zabudowy mieszkaniowej (zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i zagrodowa). Wydaje się, że to dużo, a jednak wcale nie będzie łatwo o przeznaczenie działki pod „mieszkaniówkę.” To zła informacja zarówno dla prywatnych inwestorów, jak i dla branży deweloperskiej. W planie ogólnym…