serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

04.03.2024Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Sąd Najwyższy rozstrzyga: Wspólnik dominujący w spółce z o.o. nie podlega ubezpieczeniom społecznym

autor: Karolina Piekarska

Sąd Najwyższy 21 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt: II UZP 8/23 wydał uchwałę, która może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących dwuosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd rozpatrywał kwestię dotyczącą obowiązku ubezpieczeń społecznych ZUS dla wspólników, w sytuacji gdzie jeden ze wspólników ma np. 99% udziałów, a drugi wspólnik…
29.02.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Decyzja o warunkach zabudowy, a pozwolenie na budowę, czyli o roli „wuzetki” w procesie budowlanym

autor: Marta Lorych

Wiadomym jest, że decyzja o warunkach zabudowy poprzedza postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Inwestorzy muszą bowiem legitymować się tą decyzją przed organem administracyjno-budowlanym. Jaka jest jednak rola tej decyzji w procesie budowlanym i na ile organ wydający pozwolenie na budowę jest „związany” decyzją o warunkach zabudowy? Poniżej…
26.02.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Stop patodeweloperce – zmiany w placach zabaw i nowe obowiązki

autor: Magdalena Wilczyńska | Szymon Brzozowski |

Już 1 kwietnia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wprowadzi szereg poważnych zmian w planowaniu inwestycji. Najważniejsze z nich omówiliśmy w poprzednim artykule. W tej części skupimy…
20.02.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Stop patodeweloperce – najważniejsze zmiany warunków technicznych od kwietnia

autor: Magdalena Wilczyńska

Termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie zostanie zmieniony. Oznacza to, że przepisy, hucznie określone jako „Stop Patodeweloperce” wejdą w życie w dniu 1 kwietnia 2024 r. Zmiany dotkną…
19.02.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

autor: Kacper Łagodziński

Niewielu inwestorów ma świadomość obowiązków, jakie ciążą na nich w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czym jest taka zmiana w świetle przepisów prawa i jak przekształcić np. mieszkanie na biuro tak, aby nie narazić się na konsekwencje prawne. Czym jest zmiana sposobu użytkowania w świetle Prawa budowlanego? Zgodnie…
15.02.2024Estoński CITNośniki reklamowe

Przejście na Estoński CIT a sporządzenie sprawozdania finansowego – interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Wybierając sposób opodatkowania tzw. Estońskim CIT spółka sporządza sprawozdanie finansowe. W praktyce pojawiały się pytania, czy dokonując takiej czynności w trakcie roku, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przed złożeniem zawiadomienia o wyborze Estońskiego CIT na formularzu ZAW-RD. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której rozwiał…
12.02.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

Nowe postępowanie odrębne – sytuacja procesowa przedsiębiorcy i konsumenta

autor: Karolina Piekarska

Lipcowa zmiana procedury cywilnej wprowadziła do porządku prawnego nowe postępowanie odrębne z udziałem konsumentów. Ideą wprowadzonych zmian jest zwiększenie praw przysługującym konsumentom. W procesie nowe regulacje znajdują zastosowanie zarówno, gdy konsument pozywa przedsiębiorcę, jak i wtedy gdy przedsiębiorca pozywa konsumenta. Co istotne przepisy odrębne…
08.02.2024Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Co z decyzjami, zezwoleniami przy przekształceniach spółek? Wystąp o zaświadczenie!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

W ostatnim czasie kilku naszych Klientów zmieniało formę prowadzenia działalności gospodarczej. Jedni przekształcali spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne, inni dokonywali połączenia spółek, jeszcze inni z jednoosobowych przedsiębiorców prowadzących działalność zarejestrowaną w CEIDG przekształcali się w spółkę kapitałową. U każdego z tych…
05.02.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

O przedawnieniu nigdy dość!

autor: Paweł Kierski

Na rozległym terenie prawa cywilnego „egzystuje” szereg instytucji prawnych o tyleż doniosłym znaczeniu, co spornym charakterze. Niejasności, a co za tym idzie kontrowersje w ich wykładni oraz w aplikacji na poziomie sądowego stosowania prawa, budzą nawet przepisy o tak podstawowym znaczeniu jak przedawnienie roszczeń majątkowych. Mogłoby się wydawać, że wobec…
01.02.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Uzgadnianie lokalizacji zjazdu z gminnej drogi wewnętrznej

autor: Dr Adrian Misiejko

Według sądów administracyjnych uzgadnianie lokalizacji zjazdu z gminnej drogi wewnętrznej następuje w innym trybie niż w przypadku zjazdu z gminnej drogi publicznej. Choć z uwagi na kształt sieci drogowej w Polsce sprawy zjazdów z dróg samorządowych dotyczą zazwyczaj dróg publicznych, nierzadko osoby prywatne lub przedsiębiorcy są zainteresowani uzyskaniem zgody…