serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

08.06.2020AktualnościNośniki reklamowe

Rozkwit elektronicznej formy zawierania umów

autor: Piotr Kołodziejczak , Adrianna Piątkowska

Trwająca od ponad dwóch miesięcy sytuacja wywołana rozwojem epidemii spowodowała większe zainteresowanie zawieraniem umów handlowych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Pomimo stagnacji gospodarczej przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które pozwolą im sprawnie zarządzać biznesem. Zmiany w zakresie podpisu elektronicznego podyktowane rozwijającym się sektorem…
05.06.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zwrot gadżetów przekazanych w toku przetargu

autor: Konrad Różowicz

Ubieganie się o uzyskanie zamówienia publicznego, nie tylko może wiązać się z koniecznością przekazania zamawiającemu szeregu dokumentów (katalogów produktów, certyfikatów itp.) ale również może zmusić pretendenta do dostarczenia modeli, próbek, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów. Ze względu na aktualnie obowiązujące regulacje P.z.p. w magazynach…
28.05.2020AktualnościNośniki reklamowe

Stawki zabezpieczenia roszczeń w Instalacji Komunalnej

autor: Joanna Kostrzewska

Minęło 1,5 roku od kiedy weszły w życie regulacje związane z obowiązkiem ustanawiania zabezpieczenia roszczeń. Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 1592), do ustawy o odpadach dodano, stanowiący wówczas novum dla branży, przepis art. 48a, nakazujący posiadaczom odpadów obowiązanych do uzyskania…
22.05.2020AktualnościNośniki reklamowe

Terminy obowiązywania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami w dobie epidemii

autor: Joanna Kostrzewska

W drodze ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 875) wprowadzono kolejne zmiany dotyczące m.in. postanowień ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…
22.05.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

COVID-owe zmiany P.z.p. inspirowane nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Wśród zapowiadanych w komunikatach zmian zamówieniowych w ramach tarczy 4.0 dostrzec można inspiracje zaczerpnięte z nowego P.z.p. W konsekwencji niektóre rozwiązania prawne przewidziane w nowym P.z.p. zostaną sprawdzone pół roku przed wejściem w życie nowej ustawy. Zapowiadane wsparcie wykonawców Zgodnie z opublikowanym na stronie UZP komunikatem[1] pakiet…
08.05.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Obowiązkowa zmiana wynagrodzenia podwykonawcy

autor: Konrad Różowicz

Podwykonawcy stanowią coraz częściowej dostrzeganą przez ustawodawcę kategorię podmiotów funkcjonujących na rynku zamówień publicznych. Powyższe nastąpiło m.in. w art. 15r ust. 8 ustawy o COVID-19, jak również w ramach nowego P.z.p., w tym w zakresie obligatoryjnej waloryzacji umów podwykonawczych. Waloryzacja umów podwykonawczych Zgodnie z art. 439 ust. 1…
05.05.2020Prawo pracyNośniki reklamowe

Gdy pracownik wyśle bazę klientów pracodawcy na swój prywatny adres mailowy

autor: Grzegorz Gryciuk

Wysłanie przez pracownika dokumentów, w tym  bazy klientów, pracodawcy na jego prywatny e-mail - na gruncie przepisów Kodeksu Pracy (KP) - może być kwalifikowane w kontekście naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych nie tylko przez pryzmat tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - art. 100 § 2…
28.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Koronawirus – ulgi dla najemców i dzierżawców nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości samorządowych

autor: Katarzyna Dudziak

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) przedsiębiorcy związani umowami najmu, dzierżawy czy użyczenia nieruchomości mogą ubiegać się o udzielanie ulg w…
24.04.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Projekt budowlany według nowych zasad

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Z dniem 19 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Nowelizacja zmienia m.in. reguły sporządzania projektów budowlanych. Dla wszystkich, którzy obecnie opracowują projekty budowlane mamy jednak dobre wieści - przepisy przejściowe przewidują, iż projekty sporządzone na starych zasadach będą mogły być składane do wniosków o pozwolenia…
21.04.2020AktualnościNośniki reklamowe

Termin „ważności” decyzji środowiskowej – zawieszenie biegu i zasady przedłużania

autor: Marta Lorych

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach co do zasady „ważna” jest 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Art. 72 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku[1] dopuszcza jednak możliwość przedłużenia tego okresu do 10 lat. W artykule znajdziecie Państwo kilka wskazówek jakie warunki należy spełnić, aby owe „obowiązywanie” decyzji wydłużyć. …