serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

29.01.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Kiedy mamy do czynienia z inwestycją celu publicznego?

autor: Kacper Łagodziński

Właściwe określenie charakteru planowanej inwestycji w postępowaniu w sprawie decyzji lokalizacyjnej ma zasadnicze znaczenie. Przedsięwzięcie związane z realizacją celu publicznego korzysta bowiem z określonych przywilejów względem inwestycji prywatnej. W dzisiejszym artykule omówimy przesłanki, które decydują o zakwalifikowaniu danej inwestycji jako „inwestycja…
25.01.2024Ceny transferoweNośniki reklamowe

Jak wypełnić TPR za 2022 r.?

autor: Katarzyna Lewandowska

Zbliża się termin składania informacji TPR za 2022 r. Przed jego sporządzeniem warto zapoznać się z zaktualizowanym przez Ministerstwo Finansów Informatorem TPR – pytania i odpowiedzi (edycja czwarta). Zaktualizowana wersja Informatora TPR uwzględnia m.in. zmiany dotyczące: organu, do którego jest składana Informacja TPR; obliczania wpływu korekty porównywalności…
22.01.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zintegrowany Plan Inwestycyjny czy Lex deweloper?

autor: Magdalena Wilczyńska

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1] skróciła okres obowiązywania specustawy mieszkaniowej – tzw. Lex deweloper[2]. Jednocześnie wprowadziła nowe narzędzie planistyczne, które tę specustawę ma zastąpić – zintegrowany plan inwestycyjny. Aktualnie można jeszcze podejmować uchwały w trybie specustawy. Można też już uchwalać zintegrowane…
19.01.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Zmiana przepisów wykonawczych dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe – ile pracodawcy mają czasu żeby dostosować stanowiska pracy do nowych przepisów?

autor: Anna Przygocka

17 listopada 2023 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy mają 6 miesięcy (od dnia wejścia w życie zmian) na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia…
15.01.2024Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zmiana zagospodarowania terenu niezgodna z planem miejscowym, czyli krótko o przeciwdziałaniu samowoli urbanistycznej

autor: Marta Lorych

Niekwestionowanym jest, że samowolna zmiana zagospodarowania terenu zrealizowana bez poszanowania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia, obarczona jest sankcjami wprowadzonymi przepisami prawa budowlanego. Stanowią one trzy rodzaje procedur dotyczących samowoli budowlanych, a ich zastosowanie zależy od konkretnego stanu faktycznego.…
11.01.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – wszystko, co należy wiedzieć

autor: Anna Przygocka

NIEZBĘDNIK HRowca i Kadrowca:   Nowe uprawnienie pracownicze polegające na możliwości zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, weszło w życie 26 kwietnia 2023 r. Zatem pracownicy mogą z niego korzystać już ponad 8 miesięcy.  W związku z tym, że wciąż pojawiają się wątpliwości w zakresie stosowania nowej regulacji, poniżej…
08.01.2024Spory sądoweNośniki reklamowe

Miarkowanie kary umownej

autor: Anna Gad

Miarkowanie kary umownej to możliwość jej obniżenia przez Sąd w postępowaniu sądowym. Strony umowy bardzo często po zastrzeżeniu kar umownych w kontrakcie, są pewne swoich racji. Gdy strona nie realizuje obowiązków umownych, strona przeciwna nalicza karę umowną i dochodzi w sądzie jej zapłaty.  Dochodząc zapłaty kary umownej, powód zobowiązany jest wykazać ważność…
27.12.2023Spory sądoweNośniki reklamowe

Zdalne rozprawy sądowe na stałe w k.p.c.

autor: Anna Gad

Możliwość przeprowadzania zdalnych rozpraw przez sądy, została wprowadzona przez przepisy covidowe[1]. Zdalna rozprawa to rozprawa przeprowadzana przez sąd na odległość, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jednoczesny bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku. Rozprawa zdalna polega na tym, że strony lub świadkowie nie muszą stawiać się w budynku sądu…
13.12.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Brak decyzji środowiskowej, a wniosek o ustalenie warunków zabudowy

autor: Kacper Łagodziński

Dotychczas na etapie składania wniosku o ustalenie warunków zabudowy nie trzeba było przedkładać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak takiej decyzji był bowiem brakiem o charakterze materialnym, który mógł być uzupełniony już w toku postępowania. O najnowszej zmianie przepisów w tym zakresie opowiemy szerzej w dzisiejszym artykule. Jak było przed nowelizacją? Jak…
08.12.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Analiza urbanistyczna a trwająca budowa w sąsiedztwie

autor: Magdalena Wilczyńska

Ustalenie warunków zabudowy dla terenu nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego następuje w formie decyzji administracyjnej. Parametry nowej zabudowy określa się w oparciu o średnie parametry zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. Czy w sytuacji, gdy na działkach sąsiednich trwa budowa, należy uwzględniać je przy określaniu średnich wskaźników?…