serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

29.06.2020Ceny transferoweNośniki reklamowe

Więcej czasu na dokumentacje cen transferowych

autor: Katarzyna Lewandowska

Opublikowana w Dzienniku Ustaw tzw. Tarcza 4.0 przewiduje więcej czasu na obowiązki związane z dokumentacjami cen transferowych za 2019 r. Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 przepisy tzw. Tarczy 4.0 przedłużają terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych tj.…
19.06.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wspólne spełnianie warunków w zakresie uprawnień przez konsorcjum w nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Reglamentacja niektórych sfer działalności gospodarczej stanowi podstawę do formułowania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej. W przypadku konsorcjów, spełnianie kryteriów kwalifikacji w zakresie uprawnień, powinno badać się wyłącznie w stosunku do wykonawców,…
17.06.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy na dobudowę balkonu do bloku potrzebne są warunki zabudowy?

autor: Marta Lorych

Aby odpowiedzieć na powyżej podstawione pytanie przesądzić trzeba czy dobudowa balkonu do budynku wielorodzinnego (bloku) stanowi zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Tylko w takim przypadku konieczne będzie bowiem uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy -jeżeli oczywiście na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Art.…
08.06.2020AktualnościNośniki reklamowe

Rozkwit elektronicznej formy zawierania umów

autor: Piotr Kołodziejczak , Adrianna Piątkowska

Trwająca od ponad dwóch miesięcy sytuacja wywołana rozwojem epidemii spowodowała większe zainteresowanie zawieraniem umów handlowych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Pomimo stagnacji gospodarczej przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które pozwolą im sprawnie zarządzać biznesem. Zmiany w zakresie podpisu elektronicznego podyktowane rozwijającym się sektorem…
05.06.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Zwrot gadżetów przekazanych w toku przetargu

autor: Konrad Różowicz

Ubieganie się o uzyskanie zamówienia publicznego, nie tylko może wiązać się z koniecznością przekazania zamawiającemu szeregu dokumentów (katalogów produktów, certyfikatów itp.) ale również może zmusić pretendenta do dostarczenia modeli, próbek, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów. Ze względu na aktualnie obowiązujące regulacje P.z.p. w magazynach…
28.05.2020AktualnościNośniki reklamowe

Stawki zabezpieczenia roszczeń w Instalacji Komunalnej

autor: Joanna Kostrzewska

Minęło 1,5 roku od kiedy weszły w życie regulacje związane z obowiązkiem ustanawiania zabezpieczenia roszczeń. Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 1592), do ustawy o odpadach dodano, stanowiący wówczas novum dla branży, przepis art. 48a, nakazujący posiadaczom odpadów obowiązanych do uzyskania…
22.05.2020AktualnościNośniki reklamowe

Terminy obowiązywania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami w dobie epidemii

autor: Joanna Kostrzewska

W drodze ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 875) wprowadzono kolejne zmiany dotyczące m.in. postanowień ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…
22.05.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

COVID-owe zmiany P.z.p. inspirowane nowym P.z.p.

autor: Konrad Różowicz

Wśród zapowiadanych w komunikatach zmian zamówieniowych w ramach tarczy 4.0 dostrzec można inspiracje zaczerpnięte z nowego P.z.p. W konsekwencji niektóre rozwiązania prawne przewidziane w nowym P.z.p. zostaną sprawdzone pół roku przed wejściem w życie nowej ustawy. Zapowiadane wsparcie wykonawców Zgodnie z opublikowanym na stronie UZP komunikatem[1] pakiet…
08.05.2020Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Obowiązkowa zmiana wynagrodzenia podwykonawcy

autor: Konrad Różowicz

Podwykonawcy stanowią coraz częściowej dostrzeganą przez ustawodawcę kategorię podmiotów funkcjonujących na rynku zamówień publicznych. Powyższe nastąpiło m.in. w art. 15r ust. 8 ustawy o COVID-19, jak również w ramach nowego P.z.p., w tym w zakresie obligatoryjnej waloryzacji umów podwykonawczych. Waloryzacja umów podwykonawczych Zgodnie z art. 439 ust. 1…
05.05.2020Prawo pracyNośniki reklamowe

Gdy pracownik wyśle bazę klientów pracodawcy na swój prywatny adres mailowy

autor: Grzegorz Gryciuk

Wysłanie przez pracownika dokumentów, w tym  bazy klientów, pracodawcy na jego prywatny e-mail - na gruncie przepisów Kodeksu Pracy (KP) - może być kwalifikowane w kontekście naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych nie tylko przez pryzmat tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - art. 100 § 2…