serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

13.07.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Co oznacza odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego dla pracodawców?

autor: Anna Przygocka

Już od prawie dwóch tygodni na terenie naszego kraju nie ma stanu zagrożenia epidemicznego. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W szczególności pracodawcy powinni odnotować tą zmianę z uwagi na przywrócenie wielu obowiązków, które były zawieszone…
12.07.2023Dokumentacja cen transferowychNośniki reklamowe

Dokumentacje podatkowe za 2022 r. - nowy wzór TPR

autor: Katarzyna Lewandowska

Podmioty dokonujące transakcji z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami z tzw. rajów podatkowych powinny przeanalizować swoje obowiązki w zakresie cen transferowych. Pozostaje bowiem coraz mniej czasu. W większości przypadków termin na sporządzenie dokumentacji będzie upływał z końcem października 2023 r. Natomiast termin na złożenie informacji TPR upłynie z…
10.07.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Decyzja środowiskowa a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli kiedy należy badać zgodność zaplanowanej inwestycji z planem?

autor: Marta Lorych

Jak wskazywaliśmy w artykule 10 najważniejszych zmian w zakresie decyzji środowiskowej czekających inwestorów w 2023 r., początkowym etapem znowelizowanej procedury wydawania decyzji środowiskowej ma być weryfikacja zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli został uchwalony. Jeśli organ prowadzący…
07.07.2023AktualnościNośniki reklamowe

Skarga do sądu administracyjnego tylko z numerem PESEL

autor: Magdalena Wilczyńska

Zgodnie z art. 64 § 2 pkt 1 lit. b) prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[1] pierwsze w sprawie pismo strony będącej osobą fizyczną powinno zawierać jej numer PESEL. Jest to jeden z wymogów formalnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych wykształciły się jednak dwa poglądy co do konsekwencji niewskazania numeru PESEL strony w pierwszym piśmie…
03.07.2023Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Praca zdalna na nowych zasadach – aspekty podatkowe

autor: Katarzyna Lewandowska | Dominik Goślicki |

W kwietniu 2023 r. weszły w życie nowe uregulowania Kodeksu Pracy dotyczące pracy zdalnej. Przy tworzeniu procedur wewnętrznych dotyczących tej materii należy również pamiętać o kwestiach podatkowych. Zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy…
30.06.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Jak zmienią się warunki zabudowy po reformie planowania przestrzennego?

autor: Kacper Łagodziński

Jednym z filarów reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego jest modyfikacja decyzji o warunkach zabudowy. Nowelizacja wprowadzi w tej instytucji istotne zmiany, a o najważniejszych z nich przeczytacie Państwo w dzisiejszym artykule.  A.    Termin ważności decyzji Obecnie decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana bezterminowo. Zgodnie z nowelizacją,…
30.06.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Zintegrowany Plan Inwestycyjny - procedura krok po kroku

autor: Joanna Stachnik | Edyta Wielańczyk-Grzelak |

Zarówno gminy jak i inwestorzy upatrują szans na lepsze zagospodarowanie przestrzeni w zintegrowanych planach inwestycyjnych, które mają być wyrazem kompromisu pomiędzy interesami prywatnymi inwestorów i interesem społecznym mieszkańców, zgodnie z ideą: zrealizujesz swoją inwestycję, pod warunkiem, że zrobisz coś dla społeczności lokalnej.     ZINTEGROWANY PLAN…
29.06.2023Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Budowa billboardu – jak to zrobić zgodnie z prawem?

autor: Magdalena Wilczyńska

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przed posadowieniem wolnostojącego nośnika reklamowego, np. billboardu należy dopełnić kilku formalności. Jakie decyzje będą potrzebne, żeby nie narazić się na konieczność rozbiórki konstrukcji? Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy budowę tablicy reklamowej…
28.06.2023AktualnościNośniki reklamowe

Rozporządzenie MBP do zmiany!

autor: Dagmara Czajka

W dniu 21.06.2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych[1]. Jakie zmiany proponuje Minister? Rozładunek i przetwarzanie odpadów nie tylko w budynku Prawodawca…
26.06.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Jakie są przesłanki do stwierdzenia nieważności miejscowego planu?

autor: Kacper Łagodziński

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego istotnie wpływa na możliwość zagospodarowania nieruchomości. Zdarza się jednak, że ustalenia planu nie do końca odpowiadają prawu, co może prowadzić do stwierdzenia jego nieważności. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytanie: co decyduje o ważności planu.  Zasadą jest, że o nieważności uchwały rady gminy decyduje…