serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

21.11.2022AktualnościNośniki reklamowe

Zezwolenia „odpadowe” nie wygasną przed końcem 2025 r.

autor: Joanna Kostrzewska | Justyna Fręś |

18 października 2022 weszła w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej  (Dz. U. 2022 poz. 2127) [dalej: ustawa]. Cel ustawy Z uzasadnienia do ustawy wynika, że jej zasadniczym celem ma być zapewnienie wsparcia dla…
18.11.2022AktualnościNośniki reklamowe

Zamrożenie cen energii elektrycznej

autor: Piotr Kołodziejczak | Karolina Młyńczak |

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku, wskazani w ustawie odbiorcy uprawnieni powinni do 30 listopada złożyć oświadczenie uprawniające przedsiębiorstwa energetyczne do obniżenia ceny energii. Oświadczenie pozwoli…
09.11.2022AktualnościNośniki reklamowe

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wprowadzą ułatwienia dla wierzycieli?

autor: Natalia Gwiazda

Pod koniec października w ramach I czytania Sejm rozpoczął prace[1] nad rządowym projektem ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego[2]. Projektodawcy wskazują, że celem jest skrócenie czasu trwania postępowań sądowych oraz uproszczenie obowiązujących aktualnie procedur. Nowelizacja dotyczy między innymi zwiększenia wartości przedmiotu sporu dla postępowań…
07.11.2022AktualnościNośniki reklamowe

Jak skorzystać z ulgi na robotyzację?

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 stycznia 2022 r. w ramach „Polskiego Ładu” wprowadzona została tzw. ulga na robotyzację. Sposób jej działania jest podobny do ulgi B+R i polega w uproszczeniu na możliwości odliczenia dodatkowej kwoty od podstawy opodatkowania. Ulga na robotyzację – koszty kwalifikowane  Ulga na robotyzację daje możliwość odliczenia od dochodu dodatkowych 50% kosztów…
06.10.2022AktualnościNośniki reklamowe

Jak odzyskać od dłużnika faktycznie poniesione koszty windykacji?

autor: Natalia Gwiazda

Możliwość żądania od kontrahenta spóźniającego się z uiszczeniem zobowiązania pieniężnego rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (przysłowiowego 40 euro) należy już wśród przedsiębiorców do wiedzy powszechnej. Natomiast uprawnienie do dochodzenia od dłużnika kwoty przewyższającej rekompensatę za odzyskiwanie należności nadal stanowi pewne novum. Jak odzyskać…
13.09.2022AktualnościNośniki reklamowe

Konkluzje BAT dla spalania odpadów

autor: Katarzyna Dudziak

Decyzją wykonawczą z dnia 12 listopada 2019 r.[1] Komisja Europejska ustanowiła konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów. Już niewiele ponad rok pozostało czasu, na dostosowanie instalacji do wymogów konkluzji BAT. Kogo dotyczy? Decyzja dotyczy instalacji…
06.09.2022AktualnościNośniki reklamowe

Umowny zakaz cesji wierzytelności pod lupą ustawodawcy

autor: Adrianna Adamczyk

Od kilku miesięcy procedowany jest, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz niektórych innych ustaw[1] [dalej jako: „projekt” lub „nowelizacja”]. Spośród proponowanych zmian szczególną uwagę zwraca art. 1 pkt 4 projektu, mocą którego planowane jest…
02.09.2022AktualnościNośniki reklamowe

Zaostrzenie kar za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku

autor: Katarzyna Dudziak

Z dniem 1 września 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Ustawa przewiduje znacznie surowsze niż dotychczas kary za wyrządzanie szkód w środowisku, w tym - ułatwi karanie podmiotów zbiorowych. Zgodnie z intencją ustawodawcy, znowelizowane przepisy mają pozwolić…
15.06.2022AktualnościNośniki reklamowe

Czy nowelizacja tzw. ustawy 10H ułatwi inwestycje w sektorze energetyki wiatrowej?

autor: Katarzyna Dudziak

Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych wprowadziła jedną z najbardziej restrykcyjnych w Europie zasad odległościowych – tzw. zasadę 10H, czyli dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej jako minimalną odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań mieszkalnych i form ochrony przyrody. Obowiązujące…
28.04.2022AktualnościNośniki reklamowe

Ostatni dzwonek na wpisy do nowych rejestrów

autor: Piotr Koźmiński

Niewiele czasu pozostało podmiotom prowadzącym działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych na dostosowanie swoich działalności do wymogów wprowadzonych ostatnią nowelizacją do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z przepisami przejściowymi termin w tym zakresie mija 30 kwietnia.…