serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

16.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

Nowelizacja warunków technicznych na pomoc niepełnosprawnym

autor: Agata Legat , Kacper Łagodziński

Prawo budowlane wymaga aby obiekty projektować w sposób zapewniający m.in. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne. Dziś jednak przepisy techniczno- budowlane nie ustalają w tym zakresie szczegółowych wymagań. W kierunku ich określenia zmierzają projektowane zmiany…
14.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

Interpretacja ogólna – 50% kosztów dla twórców

autor: Katarzyna Lewandowska , Aleksanda Hemmerling

Po długim oczekiwaniu Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną dotyczącą zasad zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu do honorarium autorskiego. Najwięcej wątpliwości przy stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów pojawia się przy twórcach, z którymi zawarto umowę o pracę. Problematyczne jest bowiem, czy do całości wynagrodzenia…
27.08.2020AktualnościNośniki reklamowe

Prawo komunikacji elektronicznej

autor: Grzegorz Gryciuk

Trwają prace nad projektami ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy ją wprowadzającej. Ww. regulacja ma zastąpić najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r. ustawę Prawo telekomunikacyjne i stanowić ma implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej. Ma…
24.08.2020AktualnościNośniki reklamowe

Od października troszkę inna rzeczywistość dla małych firm

autor: Michał Kostrzewa

W dniu 1 października 2020 r. wejdą w życie zmiany przepisów w zakresie VAT polegające na wprowadzeniu tzw. JPK_VAT. Dla większości małych – często jednoosobowych firm – zapewne nie będzie to sprawa kluczowa, ale dla księgowych tych firm i owszem. Dlatego warto zwrócić uwagę na konieczność drobnej modyfikacji zasad współpracy przedsiębiorców z obsługującymi ich…
19.08.2020AktualnościNośniki reklamowe

Koronawirus nie uzasadnia zwolnienia od kosztów sądowych

autor: Piotr Kołodziejczak , Martyna Krystman

Powołanie się na skutki pandemii, przy ogólnej dobrej kondycji majątkowej przedsiębiorcy, nie uzasadnia zwolnienia od kosztów sądowych. Sąd Najwyższy [dalej także: SN] orzekł[1], że motywowanie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, przy ogólnej dobrej kondycji majątkowej przedsiębiorcy, nie uzasadnia…
24.07.2020AktualnościNośniki reklamowe

Objaśnienia podatkowe w związku z COVID

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów 21 lipca 2020 r. wydało objaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Wyjaśnienia są dość obszerne i odnoszą się do określonych rozwiązań, które zostały wprowadzone lub zmienione przez poszczególne tzw. tarcze antykryzysowe. Wśród zawartych…
06.07.2020AktualnościNośniki reklamowe

Coraz mniej czasu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Adamczyk

Przedsiębiorcom pozostał niespełna tydzień na dokonanie zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych [dalej jako: „CRBR’’, „rejestr”]. Rejestracja możliwa jest tylko do 13 lipca br. i wyznacza graniczną, ostateczną datę realizacji obowiązku nałożonego przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu…
08.06.2020AktualnościNośniki reklamowe

Rozkwit elektronicznej formy zawierania umów

autor: Piotr Kołodziejczak , Adrianna Piątkowska

Trwająca od ponad dwóch miesięcy sytuacja wywołana rozwojem epidemii spowodowała większe zainteresowanie zawieraniem umów handlowych z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Pomimo stagnacji gospodarczej przedsiębiorcy poszukują rozwiązań, które pozwolą im sprawnie zarządzać biznesem. Zmiany w zakresie podpisu elektronicznego podyktowane rozwijającym się sektorem…
28.05.2020AktualnościNośniki reklamowe

Stawki zabezpieczenia roszczeń w Instalacji Komunalnej

autor: Joanna Kostrzewska

Minęło 1,5 roku od kiedy weszły w życie regulacje związane z obowiązkiem ustanawiania zabezpieczenia roszczeń. Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 1592), do ustawy o odpadach dodano, stanowiący wówczas novum dla branży, przepis art. 48a, nakazujący posiadaczom odpadów obowiązanych do uzyskania…
22.05.2020AktualnościNośniki reklamowe

Terminy obowiązywania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami w dobie epidemii

autor: Joanna Kostrzewska

W drodze ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 875) wprowadzono kolejne zmiany dotyczące m.in. postanowień ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,…