serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

29.09.2023AktualnościNośniki reklamowe

Obchodzenie zakazu handlu w niedzielę – najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego

autor: Anna Przygocka

W ubiegłym tygodniu, tj. 20 września 2023 r., Sąd Najwyższy zajął stanowisko w sprawie jednego z wyjątków od zakazu handlu w niedzielę i święta. Sprawa dotyczyła obchodzenia tego zakazu w placówkach, które, poza działalnością handlową, prowadzą np. czytelnie czy wypożyczalnie rowerów. Zakaz handlu w niedzielę i święta Słowem wstępu trzeba wspomnieć o tym, że…
31.07.2023AktualnościNośniki reklamowe

Implementacja Dyrektywy SUP – co dalej?

autor: Joanna Kostrzewska | Aleksandra Makowska |

Nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (dalej: ustawa)[1], implementuje unijną dyrektywę SUP - Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. U. UE. L. z…
26.07.2023AktualnościNośniki reklamowe

Kolejny projekt zmian Rozporządzenia MBP – czy lepszy?

autor: Joanna Kostrzewska | Dagmara Czajka |

W dniu 25.07.2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji[1] opublikowano drugą wersję projektu rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych[2], wyznaczając 2-dniowy termin na przedstawienie uwag.   Będą przepisy przejściowe! Prawdopodobnie najistotniejszą…
07.07.2023AktualnościNośniki reklamowe

Skarga do sądu administracyjnego tylko z numerem PESEL

autor: Magdalena Wilczyńska

Zgodnie z art. 64 § 2 pkt 1 lit. b) prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi[1] pierwsze w sprawie pismo strony będącej osobą fizyczną powinno zawierać jej numer PESEL. Jest to jeden z wymogów formalnych. W orzecznictwie sądów administracyjnych wykształciły się jednak dwa poglądy co do konsekwencji niewskazania numeru PESEL strony w pierwszym piśmie…
28.06.2023AktualnościNośniki reklamowe

Rozporządzenie MBP do zmiany!

autor: Dagmara Czajka

W dniu 21.06.2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych[1]. Jakie zmiany proponuje Minister? Rozładunek i przetwarzanie odpadów nie tylko w budynku Prawodawca…
22.03.2023AktualnościNośniki reklamowe

Rozporządzenie MBP w interpretacji Ministerstwa

autor: Joanna Kostrzewska | Dagmara Czajka |

Opublikowana na stronach Sejmowych odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska na Interpelację poselską w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów[1] w dalszym ciągu nie rozwiewa artykułowanych przez branżę wątpliwości dotyczących stosowania Rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów[2]. Dostosowanie do Konkluzji BAT[3] W…
20.03.2023AktualnościNośniki reklamowe

O co chodzi ze świadectwem energetycznym?

autor: Magdalena Wilczyńska

Aktualnie coraz więcej słyszymy o obowiązku posiadania świadectw energetycznych budynków. W związku z dużą liczbą doniesień medialnych na temat wchodzącej w życie w dniu 28 kwietnia 2023 r. nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, pojawia się sporo pytań i wątpliwości. Poniżej wyjaśniamy, czym jest świadectwo energetyczne, kto i w jakich przypadkach…
23.02.2023AktualnościNośniki reklamowe

Wdrożenie Dyrektywy SUP a sankcje administracyjne

autor: Joanna Kostrzewska | Dagmara Czajka |

Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy[1] wdrażającej tzw. Dyrektywę SUP[2], w którym znajdują się także przepisy dotyczące sankcji za naruszenie określonych tam obowiązków, wymierzanych m.in. przez WIOŚ. Projekt ustawy przewiduje nie tylko szereg nowych obowiązków, ale również normuje sankcje za ich naruszenie. Projektowany art. 40a, który ma zostać dodany…
21.02.2023AktualnościNośniki reklamowe

Zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej

autor: Katarzyna Dudziak

8 lutego 2023 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie projektem nowelizacji ustawy i liberalizacją zasady 10h zajął się Senat, który 20 lutego br. zaproponował poprawki do projektu ustawy przedłożonego przez Sejm, w tym m.in. przywrócenie minimalnej odległości 500 metrów.…
15.02.2023AktualnościNośniki reklamowe

Zmiany w procedurach administracyjnych za sprawą ustawy deregulacyjnej

autor: Kacper Łagodziński

Obecnie procedowana tzw. „ustawa deregulacyjna” wprowadza zmiany mające znosić bariery administracyjne w licznych aktach prawnych. Modyfikacje obejmą także postępowania administracyjne oraz sądowoadministracyjne. W dzisiejszym artykule szczegółowo omówimy propozycje ustawodawcy w tym zakresie. Powołana w lipcu 2021 roku Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji…