serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

20.01.2021AktualnościNośniki reklamowe

Projekt budowlany na starych zasadach pomimo uchylenia rozporządzenia z 2012 roku

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie 19 września 2020 r. W świetle nowych przepisów, projekt budowlany składa się zasadniczo z 3 części: z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz z projektu technicznego. Ustawodawca przewidział 12 miesięczny okres przejściowy. W praktyce pojawiają się wątpliwości dotyczące…
15.01.2021AktualnościNośniki reklamowe

Tarcza Finansowa PFR 2.0.

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

Z uwagi na drugą falę pandemii dostępny jest nowy program wsparcia finansowego w postaci subwencji umarzalnych nawet do 100% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z 45 branż, które musiały ograniczyć lub zamknąć działalność ze względu na COVID-19. Powyższe dotyczy przede wszystkim branż związanych z gastronomią, hotelarstwem, turystyką, kulturą, rozrywką…
04.01.2021AktualnościNośniki reklamowe

Rok 2021 pod znakiem nowelizacji KSH – co nowego w prawie

autor: Adrianna Adamczyk , Maria Narkiewicz

Mijają dwie dekady od wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [dalej jako: KSH]. Przyjęte wówczas rozwiązania nie przystają już do zmieniających się standardów rynkowych, stąd też dostrzeżono potrzebę gruntownej nowelizacji prawa handlowego. O proponowanych rozwiązaniach w ogólności możecie Państwo…
31.12.2020AktualnościNośniki reklamowe

Nowy obowiązek związany z informowaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawartych umowach o dzieło

autor: Anna Kucal

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r., płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło jest zobowiązana do poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło. Obowiązek zgłoszeniowy został wyłączony w sytuacji, gdy  umowa o dzieło będzie zawarta z własnym pracownikiem lub z osobą, która w ramach takiej umowy będzie wykonywać…
08.12.2020AktualnościNośniki reklamowe

Program zapobiegania powstawaniu odpadów jednym ze środków przejścia na GOZ

autor: Joanna Kostrzewska , Magdalena Czajka

Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach[1] [dalej: Nowelizacja] wprowadza szereg zmian wynikających z konieczności całkowitej transpozycji do polskiego porządku prawnego, przyjętych w 2018 roku, dyrektyw tzw. pakietu odpadowego.[2] W projekcie zaproponowano regulacje, które kładąc nacisk na zapobieganie…
19.11.2020AktualnościNośniki reklamowe

Senat pracuje nad zmianami w podatkach

autor: Dominik Goślicki , Paweł Kaźmierczak

Wczoraj (18.11.2020) odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która rozpatrywała przyjęte przez Sejm ustawy wprowadzające zmiany w podatkach dochodowych, w tym kontrowersyjne objęcie „CITem” spółek komandytowych. Członkowie Komisji wysłuchali – głównie krytycznych – głosów przedstawicieli instytucji i organizacji, m.in. zrzeszających…
02.11.2020AktualnościNośniki reklamowe

Nieważność umowy o kredyt frankowy, a rozliczenie wzajemnych roszczeń przez bank i kredytobiorcę (frankowicza)

autor: Krzysztof Drapiński

W orzecznictwie sądowym ścierają się obecnie dwie koncepcje, dotyczące wzajemnego rozliczenia banku i kredytobiorcy (frankowicza), w przypadku stwierdzenia nieważności umowy o kredyt frankowy. Rozbieżność została przedstawiona do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu ponad pół roku temu (sygn. akt III CZP 41/20), a w ostatnim czasie, o jej usunięcie wystąpił również…
30.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

Ważne zmiany w podatkach coraz bliżej

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

Sejm przyjął 28 października dwie ustawy wprowadzające zmiany w podatkach. Co się zmieni? Pierwsza z ustaw wprowadza tzw. estoński CIT. Ryczałt od przychodów spółek kapitałowych ma polegać na odroczeniu opodatkowania do momentu wypłaty zysku ze spółki i opiera się na ujednoliceniu rachunkowości podatkowej i rachunkowej. Korzystanie z nowego sposobu opodatkowania…
30.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

CIT spółek komandytowych od 1 stycznia lub 1 maja 2021 - rozwiązania przejściowe

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Lewandowska

Projekt ustawy z dnia 28 października 2020 w zakresie zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, obecnie legislacyjnie procedowany, zakłada wdrożenie od 1 stycznia 2021 roku opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT. Projektodawca przewidział w tym zakresie regułę przejściową umożliwiającą…
30.10.2020AktualnościNośniki reklamowe

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów w świetle projektu kolejnej nowelizacji ustawy o odpadach

autor: Joanna Kostrzewska , Magdalena Czajka

Przed nami kolejna nowelizacja ustawy o odpadach. Zmiany nie ominą także posiadaczy odpadów, którzy złożyli lub zamierzają złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt nowelizacji ustawy o odpadach[1] [dalej: Nowelizacja] wprowadzającej szereg zmian wynikających z konieczności…