serwis prowadzi

20.06.2016

Aktualności

Jednolity plik kontrolny

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Jasińska

Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadziła obowiązek stosowania przez podatników Jednolitego Pliku Kontrolnego. W stosunku do dużych przedsiębiorców* będzie on obowiązywał już od 1 lipca bieżącego roku.

Jednolity Plik Kontrolny [dalej także: JPK] to zbiór danych tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego przez bezpośredni eksport danych. Taki zbiór powinien zawierać informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i posiadać umożliwiający łatwe przetwarzanie układ oraz format (zgodnie ze schematem XML). Ma to przyczynić się do szybszej i dokładniejszej analizy danych przez organy podatkowe, co z założenia wpłynąć ma na uszczelnienie systemu podatkowego.

Wersja JPK wstępnie obejmować będzie 7 struktur:

  1. Księgi rachunkowe,
  2. Wyciąg bankowy,
  3. Magazyn,
  4. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
  5. Faktury VAT,
  6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  7. Ewidencja przychodów.

Szczegółowe informacje na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego zawarte są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny.

Jak wskazują przepisy przejściowe duzi przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania danych w formacie JPK na żądanie organów już od 1 lipca 2016 r., natomiast mikroprzedsiębiorcy, mali i średni od 1 lipca 2018 r.

Warto jednak podkreślić, że ostatnia nowelizacja Ordynacji podatkowej (dotycząca klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania) wprowadziła obowiązek comiesięcznego przekazywania organom podatkowym bez wezwania informacji o ewidencji sprzedaży i zakupów VAT (w formie odpowiadającej strukturze logicznej JPK). W tym zakresie przepisy obowiązują dużych przedsiębiorców już w stosunku do ewidencji za lipiec br. (a więc pierwsze informacje będą przesyłane do 25 sierpnia br.). W przypadku małych i średnich przedsiębiorców powyższy obowiązek powstanie w stosunku do ewidencji VAT za styczeń 2017 r., a w przypadku mikroprzedsiębiorców za styczeń 2018 r. Zauważyć należy, że przepisy nakazują miesięczne przekazywanie ewidencji VAT, niezależnie od tego czy podatnika dotyczy miesięczne bądź kwartalne rozliczenie podatku od towarów i usług. W praktyce zasięg omawianego obowiązku będzie niezwykle szeroki, bowiem aktualnie coraz rzadziej spotyka się przedsiębiorców nie prowadzących ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych. Dodatkowo od 1 stycznia 2018 r. każdy podatnik VAT zobligowany będzie do prowadzenia ewidencji dla celów VAT w formie elektronicznej.

Szybkie wejście w życie powyższych przepisów powoduje, że przedsiębiorcom zostało bardzo mało czasu na dostosowanie swoich systemów księgowo-informatycznych, tak aby możliwe było przesyłanie danych w ujednoliconej formie elektronicznej (JPK).

* Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio co najmniej 250 pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 mln euro albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekraczający 43 mln euro.

Dominik Goślicki

Dominik Goślicki

radca prawny, starszy konsultant

Masz pytanie?

Dominik Goślicki

radca prawny, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Aktualności30.09.2015

Nowe podejście do pierwszego zasiedlenia

Aktualności12.10.2015

Zwrot wywłaszczonej zieleni miejskiej

wszystkie wpisy