serwis prowadzi

24.07.2020

Aktualności

Objaśnienia podatkowe w związku z COVID

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów 21 lipca 2020 r. wydało objaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wyjaśnienia są dość obszerne i odnoszą się do określonych rozwiązań, które zostały wprowadzone lub zmienione przez poszczególne tzw. tarcze antykryzysowe.

Wśród zawartych tam zagadnień wymienić można przykładowo:

  • Odliczenie darowizn medycznych

Odliczenie dotyczy darowizn przekazanych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Wysokość odliczenia jest zróżnicowana w zależności od daty spełnienia świadczenia.

Warunkiem odliczenia darowizn jest ich przekazanie na przeciwdziałanie COVID-19. „Przeciwdziałaniem COVID-19” są wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Do darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 nie stosuje się limitu 6% dochodu przewidzianego w ustawie o PIT oraz limitu 10% dochodu przewidzianego w ustawie o CIT.

  • Poniesienie negatywnych konsekwencji w wyniku COVID-19

Przepisy nie definiują tego pojęcia. Jest to celowy zabieg ustawodawcy z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

  • Nowe zwolnienia z PIT

Nowe zwolnienia przedmiotowe obejmują otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:

-        świadczenia postojowe,

-        świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracownika,

-        zasiłki otrzymane przez rolników i ich domowników,

-        kwoty dodatku solidarnościowego

  • Wydatki poniesione w związku z epidemią mogą być zaliczone do KUP

Z objaśnień wynika, że wszystkie wydatki poniesione w związku z epidemią zasadniczo mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Wskazano przy tym, że wydatki okołoepidemiczne powinny być oceniane racjonalnie, bez zbędnego rygoryzmu formalnego. Warto dodać, że chodzi nie tylko o wydatki poniesione po wybuchu epidemii, to jest będące skutkiem epidemii, ale także o wydatki poniesione wcześniej, które nie przyniosły zamierzonego rezultatu gospodarczego w następstwie wybuchu epidemii. Chodzi na przykład o wydatki na podróże służbowe, spotkania biznesowe czy szkolenia.

Pełna treść objaśnień dostępna jest na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-covid.

Objaśnienia podatkowe mogą dla niektórych podatników okazać się pomocne. Należy podkreślić, że zastosowanie się do objaśnień podatkowych zapewnia ochronę podatkowo-prawną przewidzianą w przepisach Ordynacji podatkowej.

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Aktualności30.09.2015

Nowe podejście do pierwszego zasiedlenia

Aktualności12.10.2015

Zwrot wywłaszczonej zieleni miejskiej

wszystkie wpisy