serwis prowadzi

30.03.2021

Aktualności

Więcej czasu na sprawozdania finansowe i CIT-8

autor: Katarzyna Lewandowska

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia, które przedłużają termin m.in. na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz na złożenie deklaracji i zapłatę podatku CIT. Podatnicy będą mieli w tym zakresie dodatkowe 3 miesiące.

Przedłużenie powyższych terminów jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na postulaty zgłaszane przez różne organizacje. Jednostki zgłaszały, że w dobie pandemii mają problemy z terminowym wykonywaniem obowiązków sprawozdawczych. Podkreślano, iż proces sporządzenia sprawozdań finansowych wymaga szeregu prac analityczno-kontrolnych i uzgadniających (w tym inwentaryzacyjnych) oraz wymagających od służb finansowo-księgowych wzmożonego nakładu pracy.

W rezultacie – podobnie, jak w poprzednim roku – terminy sprawozdawcze zostały przesunięte zasadniczo o 3 miesiące. Tak więc sprawozdania finansowe należy sporządzić i podpisać do końca czerwca, natomiast zatwierdzić do końca września (dotyczy jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Z kolei obowiązującym w tym roku terminem na wysłanie deklaracji CIT-8 oraz zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych za 2020 r. jest 30 czerwca 2021 r. (także dotyczy jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Rozporządzenia weszły w życie w dniu dzisiejszym tj. 30 marca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 571) https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000057101.pdf

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 572) https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000057201.pdf

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Aktualności30.09.2015

Nowe podejście do pierwszego zasiedlenia

Aktualności12.10.2015

Zwrot wywłaszczonej zieleni miejskiej

wszystkie wpisy