serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

20.10.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Roszczenia przeciwko przedsiębiorstwom przesyłowym

autor: Ewa Skrzypczyńska

Część sieci przesyłowych (energetycznych, gazowych czy wodociągowych) znajduje się na terenach prywatnych. Stan prawny obciążonych nieruchomości często pozostaje nieuregulowany, mimo że właścicielom przysługują określone roszczenia przeciwko przedsiębiorcom przesyłowym, przede wszystkim roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu oraz o wynagrodzenie za bezumowne…
04.09.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Sprawdź czy w księdze wieczystej nie ma wpisów dotyczących praw osób trzecich!

autor: Marta Wolańska

Każdy przyszły inwestor zamierzający nabyć nieruchomość, przed podjęciem decyzji o kupnie, powinien zbadać, czy księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie zawiera wpisów dotyczących roszczeń lub praw osobistych osób trzecich. Informację o wyżej wskazanych wpisach znajdziemy w dziale III księgi wieczystej. Zgodnie z art. 16 ustawy o księgach wieczystych…
18.07.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Treść służebności drogi koniecznej

Czy odpowiedni dostęp do drogi publicznej w ramach służebności drogi koniecznej powinien być tak ustanowiony, aby możliwe było nie tylko piesze przejście, ale również przejazd pojazdem mechanicznym nowo wyznaczoną drogą? Okazuje się, że – co do zasady – swobodny dostęp jako naturalny warunek korzystania z nieruchomości oznacza możliwość nie tylko dojścia, ale…
14.07.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Prawo do zwrotu części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w przypadku zbycia tego prawa

autor: Anna Gad

Użytkowanie wieczyste wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat będących ekwiwalentem pieniężnym za korzystanie z gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Opłaty uiszczane są na rzecz właściciela nieruchomości. Zobowiązanym do zapłaty jest podmiot wpisany w księdze wieczystej jako użytkownik wieczysty (art. 238 KC). Zasady…
09.07.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Nowy sposób na uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

autor: Marta Wolańska

Od 1 lipca 2014 roku na skutek wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, ułatwiony został dostęp do uzyskania oraz pobrania informacji z ksiąg wieczystych poprzez wdrożenie nowej funkcjonalności systemu teleinformatycznego Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW) udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa…
17.04.2014Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Gmina nie może dowolnie ustalać zakazów zabudowy

autor: Agata Legat

11 kwietnia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę gminy od wyroku orzekającego o naruszeniu prawa przez studium, które na nieruchomości naszego Klienta wprowadziło zakaz zabudowy (w  miejsce zabudowy mieszkaniowej). W postępowaniu skutecznie argumentowaliśmy, że procesie zmiany studium należy uwzględniać konstytucyjnie chronione prawo własności…