serwis prowadzioi

12.02.2015

Audyt prawny nieruchomości

Jak ustalić termin zasiedzenia służebności przesyłu

autor: Ewa Skrzypczyńska

Zarzut zasiedzenia służebności przesyłu może stanowić środek obrony przed roszczeniami właścicieli nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe, o czym pisaliśmy już w artykule „Zasiedzenie służebności przesyłu”.

Z uwagi na stosunkowo długi termin zasiedzenia sytuacja, w której przedsiębiorca przesyłowy nie dysponuje kompletną dokumentacją, pozwalającą ustalić początek biegu tego terminu, nie musi należeć do rzadkości. Wówczas po stronie przedsiębiorcy przesyłowego mogą pojawić się wątpliwości, czy w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia uda się wykazać upływ wymaganego przez ustawę do zasiedzenia czasu.

Sąd Najwyższy rozwiał te wątpliwości, wskazując w postanowieniu z dnia 21 stycznia 2015 r. (sygn. IV CSK 203/14), za pomocą jakich dowodów można wykazywać termin zasiedzenia służebności. Sprawa dotyczyła zasiedzenia służebności gruntowej na działkach, na których znajdowały się stacja transformatorowa oraz linie energetyczne średniego i wysokiego napięcia. Niestety przedsiębiorstwo przesyłowe nie dysponowało decyzją administracyjną w przedmiocie umiejscowienia linii wysokiego napięcia ani żadnymi innymi oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi jej budowę. Pomimo tego braku Sąd Najwyższy oddalił apelację właścicieli nieruchomości i utrzymał w mocy orzeczenie co do zasiedzenia służebności w stosunku do linii wysokiego napięcia.

Wskazał ponadto, w jaki sposób przedsiębiorstwa przesyłowe mogą wykazać termin zasiedzenia służebności. Zdaniem Sądu Najwyższego przedsiębiorstwo przesyłowe może przedstawić inne niż orzeczenia lub decyzje dokumenty np. mapy, wykresy, protokoły odbioru inwestycji, na podstawie których także można ustalić właściwy termin zasiedzenia służebności. Dokumenty te mają bowiem moc dowodową.

Wynika z tego, że termin zasiedzenia służebności przesyłu można ustalić nie tylko za pomocą orzeczeń i decyzji, ale także innych dokumentów, co będzie mieć szczególne znaczenie w sprawach o zasiedzenie służebności przesyłu w przypadku braku oficjalnych rozstrzygnięć w przedmiocie umiejscowienia urządzeń przesyłowych.

Ewa Skrzypczyńska

Ewa Skrzypczyńska

radca prawny, konsultant

Masz pytanie?

Ewa Skrzypczyńska

radca prawny, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Audyt prawny nieruchomości21.08.2019

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości24.06.2018

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

wszystkie wpisy
"

Jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomość, prowadzić skuteczne negocjacje, obniżać koszty, potrzebujesz rzetelnych informacji. Podejmuj decyzje na podstawie wnikliwych analiz stanu prawnego.

"

Dowiedz się więcej:

Nieruchomości