serwis prowadzi

21.08.2019

Audyt prawny nieruchomości

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

autor: Agnieszka Tomkowiak

Niekiedy można stać się współwłaścicielem rzeczy, np. nieruchomości, obok innej osoby bądź wielu innych osób. Może do tego dojść wskutek przeprowadzenia postępowania spadkowego czy innej czynności prawnej. Może to być sytuacja niekomfortowa, gdyż wówczas przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich jesteśmy ograniczeni koniecznością współdziałania z pozostałymi współwłaścicielami. W sytuacjach konfliktowych niemożliwość porozumienia się może prowadzić do paraliżu decyzyjnego. Ustawodawca przewidział jednak nie tylko polubowny sposób podziału, ale także możliwość żądania sądowego rozstrzygnięcia.

Zgodny wniosek o dokonanie podziału nieruchomości ułatwia procedurę i przyspiesza termin załatwienia sprawy. Jednak nawet przy braku takiego zgodnego wniosku stron, przepisy przewidują możliwość rozstania się ze współwłaścicielami. Sąd w postępowaniu nieprocesowym może zdecydować o:

  1. faktycznym podziale nieruchomości,
  2. przyznaniu własności nieruchomości jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych,
  3. sprzedaży nieruchomości i przysądzeniu kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży w odpowiednich częściach.

Faktyczny podział nieruchomości

Nieruchomości dość często można podzielić nawet zwykłą ścianą pionową, przemieniając – przykładowo - budynek jednorodzinny w bliźniaka lub w sposób pionowy utworzyć odrębność lokali na poszczególnych kondygnacjach budynku. W takim przypadku przy sądowym zniesieniu współwłasności można przyznać każdej z osób odrębny lokal, o ile tylko taki podział nie jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. Jeśli po podziale części nieruchomości nie są równej wartości, sąd wyrówna wartość udziałów przez dokonanie dopłat pieniężnych.

Przyznanie własności jednej osobie z obowiązkiem spłaty pozostałych

Jeśli nieruchomości nie da się podzielić, można rozważyć objęcie całości na wyłączność. Oczywiście wówczas także należałoby spłacić udziały dotychczasowych współwłaścicieli, przy czym można we wniosku do sądu zawrzeć prośbę o rozłożenie płatności na raty – nawet na 10 lat.

Sprzedaż nieruchomości

Jeśli żaden z właścicieli nie wyraził zgody na przyznanie mu rzeczy, a nie ma możliwości podzielenia faktycznego nieruchomości (np. przez zbyt mały metraż mieszkania), sąd może nakazać sprzedać rzecz. Sprzedaż w takim przypadku będzie dokonana przez licytację, a do postępowania stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości.

Opłata sądowa

Od wniosku o zniesienie współwłasności pobiera się opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych, niezależnie od wartości rzeczy, której czynność dotyczy. Nadmienić należy, iż zgodny podział nieruchomości jest korzystny nie tylko ze względu na czas – w przypadku złożenia zgodnego wniosku stron w sprawie projektu zniesienia współwłasności, opłata wyniesie już tylko 300 złotych.

Agnieszka Tomkowiak

Agnieszka Tomkowiak

aplikant radcowski, starszy asystent

Masz pytanie?

Agnieszka Tomkowiak

aplikant radcowski, starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Audyt prawny nieruchomości17.04.2014

Gmina nie może dowolnie ustalać zakazów zabudowy

Audyt prawny nieruchomości09.07.2014

Nowy sposób na uzyskanie odpisu z księgi wieczystej

wszystkie wpisy
"

Inwestycja w nieruchomość to złożony proces. Jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo planowanej transakcji i przygotować się do negocjacji potrzebujesz pewnych informacji. Podejmij decyzję na podstawie wnikliwej analizy stanu prawnego nieruchomości.

"

Dowiedz się więcej:

Audyt prawny nieruchomości