serwis prowadzioi

22.04.2015

Audyt prawny nieruchomości

Roszczenie o przedłużenie użytkowania wieczystego

autor: Marta Wolańska

Użytkowanie wieczyste jest prawem czasowym, ustanawianym na z góry określony czas 99 lat lub wyjątkowo na okres 40 lat, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga dłuższego okresu.

Z powyższego względu, w razie zbliżającego się upływu okresu wygaśnięcia umowy użytkowania wieczystego, szczególnie ważne jest aby w odpowiednim terminie złożyć wniosek o jej przedłużenie.

Wniosek o przedłużenie prawa użytkowania wieczystego może być złożony przez użytkownika wieczystego aż do ostatniego dnia pięcioletniego terminu przed końcem okresu, na jaki użytkowanie wieczyste zostało ustanowione. Ponadto wieczysty użytkownik może także wcześniej wystąpić z takim żądaniem, jeżeli okres amortyzacji zamierzonych na użytkowanym gruncie nakładów jest znacznie dłuższy aniżeli czas, który pozostaje do upływu zastrzeżonego w umowie terminu. Umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Podkreślenia wymaga, że jeżeli nie zachodzi wyjątkowy przypadek uzasadniający odmowę przedłużenia użytkowania wieczystego ze względu na ważny interes społeczny, użytkownik wieczysty z chwilą złożenia w terminie właścicielowi wniosku o przedłużenie użytkowania wieczystego nabywa wobec właściciela roszczenie o zawarcie umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego, a ściślej o złożenie przez właściciela oświadczenia woli niezbędnego z jego strony do zawarcia tej umowy. Roszczenie to ma charakter majątkowy i podlega dziedziczeniu.

Co istotne, zawarcie umowy o przedłużenie użytkowania wieczystego lub też doprowadzenie do jej zawarcia na drodze sądowej w trybie orzeczenia sądowego, może nastąpić także już po upływie okresu trwania użytkowania wieczystego, na jaki uprzednio prawo to zastało ustanowione, o ile termin do złożenia wniosku został dochowany (zob. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2012 r., III CZP 94/11).

Masz pytanie?
Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Audyt prawny nieruchomości21.08.2019

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości24.06.2018

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

wszystkie wpisy
"

Jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomość, prowadzić skuteczne negocjacje, obniżać koszty, potrzebujesz rzetelnych informacji. Podejmuj decyzje na podstawie wnikliwych analiz stanu prawnego.

"

Dowiedz się więcej:

Nieruchomości