serwis prowadzioi

13.05.2015

Audyt prawny nieruchomości

Sądowe ustanowienie służebności przesyłu

autor: Ewa Skrzypczyńska

O powstaniu służebności przesyłu w drodze umowy pisaliśmy już w artykule Ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy. W sytuacji, gdy do zawarcia takiej umowy jednak nie dojdzie, istnieje możliwość jej ustanowienia przez sąd.

W każdym przypadku powinno to jednak zostać poprzedzone próbą jej ustanowienia w drodze umowy pomiędzy właścicielem obciążonej nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym. Dopiero w przypadku braku porozumienia (co do samego zawarcia umowy albo co do wysokości wynagrodzenia) właścicielowi nieruchomości albo przedsiębiorcy przesyłowemu – w zależności od tego, która ze stron odmawia zawarcia umowy – przysługuje roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu na podstawie art. 305(2) k.c.

Ustanowienie służebności przesyłu przez sąd następuje w postępowaniu nieprocesowym, w związku z czym żądanie strony przybiera postać wniosku. Przesłanką uwzględnienia przez sąd takiego wniosku jest nie tylko wykazanie, iż niemożliwe było jej ustanowienie w drodze umowy, ale także iż jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych.

Uwzględniając wniosek sąd wydaje postanowienie o ustanowieniu służebności przesyłu, które tworzy pomiędzy przedsiębiorcą przesyłowym a każdoczesnym właścicielem nieruchomości obciążonej nowy stosunek prawnorzeczowy. W postanowieniu określone zostają nie tylko zakres i sposób wykonywania służebności przesyłu oraz miejsce usytuowania urządzeń przesyłowych, ale również wynagrodzenie na rzecz właściciela obciążonej nieruchomości.

Uregulowanie stanu prawnego urządzeń przesyłowych leży zatem w interesie właścicieli nieruchomości, którzy mogą domagać się odpowiedniego wynagrodzenia także w sytuacji, gdy przedsiębiorca przesyłowy odmawia podjęcia negocjacji w celu zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu albo samego jej zawarcia na dalszym etapie sprawy.

Ewa Skrzypczyńska

Ewa Skrzypczyńska

radca prawny, konsultant

Masz pytanie?

Ewa Skrzypczyńska

radca prawny, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Audyt prawny nieruchomości21.08.2019

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości24.06.2018

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

wszystkie wpisy
"

Jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomość, prowadzić skuteczne negocjacje, obniżać koszty, potrzebujesz rzetelnych informacji. Podejmuj decyzje na podstawie wnikliwych analiz stanu prawnego.

"

Dowiedz się więcej:

Nieruchomości