serwis prowadzioi

06.05.2015

Audyt prawny nieruchomości

Ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy

autor: Ewa Skrzypczyńska

Ustanowienie służebności przesyłu pozwala uregulować stosunki prawne między właścicielem nieruchomości, na której znajdują się lub będą usytuowane urządzenia przesyłowe (m.in. urządzenia wodociągowe, ciepłociągi czy linie energetyczne) a przedsiębiorcą przesyłowym.

Podstawową formą, w wyniku której dochodzi do ustanowienia służebności przesyłu jest zawarcie umowy między właścicielem obciążonej nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym. Do ustanowienia służebności przesyłu może dojść także na podstawie postanowienia sądu oraz w drodze zasiedzenia.

Umowa o ustanowienie służebności przesyłu powinna precyzować jej treść, niewykluczone jest więc prowadzenie przez strony w tym zakresie negocjacji. Ponadto należy w niej wskazać, jakich urządzeń przesyłowych dotyczy oraz na czym ma polegać korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z nieruchomości. Zakres jej obciążenia powinien bowiem zostać określony jedynie w taki sposób, jaki jest niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń przesyłowych, nie powodując przy tym nadmiernych obciążeń dla właściciela nieruchomości.

Co istotne umowa powinna także określać wynagrodzenie przysługujące właścicielowi nieruchomości w zamian za znoszenie obciążeń. Z uwagi na fakt, że określenie wysokości odpowiedniego wynagrodzenia nierzadko nie należy do najprostszych kwestii, może nastąpić albo w drodze ustaleń pomiędzy stronami, albo na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zawierając umowę o ustanowienie służebności przesyłu należy dodatkowo zwrócić uwagę na jej formę. Oświadczenie właściciela nieruchomości musi bowiem pod rygorem nieważności zostać wyrażone w formie aktu notarialnego. W praktyce najczęściej całej umowie nadaje się taką formę, pomimo że wskazany wymóg nie dotyczy oświadczenia woli przedsiębiorcy.

Po zawarciu umowy o ustanowienie służebności przesyłu należy jeszcze pamiętać, żeby powstałe ograniczone prawo rzeczowe ujawnić w księdze wieczystej prowadzonej dla obciążonej nieruchomości, co umożliwi łatwiejsze wykazanie jego istnienia w przyszłości.

Ewa Skrzypczyńska

Ewa Skrzypczyńska

radca prawny, konsultant

Masz pytanie?

Ewa Skrzypczyńska

radca prawny, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Audyt prawny nieruchomości21.08.2019

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

Audyt prawny nieruchomości24.06.2018

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

wszystkie wpisy
"

Jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomość, prowadzić skuteczne negocjacje, obniżać koszty, potrzebujesz rzetelnych informacji. Podejmuj decyzje na podstawie wnikliwych analiz stanu prawnego.

"

Dowiedz się więcej:

Nieruchomości