serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

08.05.2024Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Które spółki zapłacą podatek minimalny?

autor: Katarzyna Lewandowska | Julia Frankiewicz |

Podatek minimalny to nowe obciążenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pierwszy raz będzie opłacany za rok 2024. Warto sprawdzić, które podmioty będą zobowiązane do jego uiszczenia.   Kogo dotyczy? Podatek minimalny dotyczy podmiotów (spółek), które mają stratę lub wykazują niski poziom rentowności na działalności operacyjnej. Za niską rentowność…
03.07.2023Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Praca zdalna na nowych zasadach – aspekty podatkowe

autor: Katarzyna Lewandowska | Dominik Goślicki |

W kwietniu 2023 r. weszły w życie nowe uregulowania Kodeksu Pracy dotyczące pracy zdalnej. Przy tworzeniu procedur wewnętrznych dotyczących tej materii należy również pamiętać o kwestiach podatkowych. Zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy…
24.11.2022Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Czas na zmiany?! Wybór właściwej formy opodatkowania

autor: Katarzyna Lewandowska | Dominik Goślicki | Michał Kostrzewa

Końcówka roku „aktualizuje” podatnikom PIT łamigłówkę dotyczącą wyboru formy opodatkowania. Nikt przecież nie chce płacić podatków ponad konieczną miarę. Wybór zasad, według których będziemy ustalać wysokość płaconych podatków, przy stale zmieniających się przepisach, nie jest jednak zadaniem łatwym. Wyboru sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów dokonuje…
30.03.2022Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Brak obowiązku przechowywania faktur w formie papierowej

autor: Michał Kostrzewa | Julia Frankiewicz |

Przechowywanie faktur w formie papierowej wiąże się z uciążliwościami. Są one spowodowane między innymi potrzebą wygospodarowania odpowiedniej powierzchni, a także wykonywaniem czynności związanych z archiwizacją. Czy w związku z tym faktury można przechowywać wyłącznie w formie elektronicznej, rezygnując z ich papierowej formy? Czy w takim przypadku podatnikowi…
06.09.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Nowe zasady płatności podatków

autor: Michał Kostrzewa

Jedna z wielu nadchodzących zmian przepisów podatkowych będzie dotyczyć nowych zasad płatności podatków. Zakłada się, że płatność podatków będzie dokonywana na tzw. indywidualny rachunek podatkowy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Aktualnie każdy urząd skarbowy posiada kilka rachunków bankowych. Podatnicy – w zależności od tego jaki konkretnie…
01.02.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Nieprawidłowo naliczony VAT nie może być odliczany

autor: Michał Kostrzewa

W ostatnim czasie – w kontekście dokonywania przez przedsiębiorców odliczania podatku naliczonego – wiele uwagi zwraca się na konieczność weryfikacji rzetelności kontrahentów. Sama faktura nie stanowi bowiem samodzielnej podstawy odliczenia podatku naliczonego. Równie istotne są takie okoliczności jak formalne zarejestrowanie sprzedawcy dla potrzeb VAT oraz prawidłowe…
23.01.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Domniemanie wywozu towaru w ramach WDT

autor: Dr Paweł Grzybowski

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. wprowadziło do systemu VAT instytucję wzruszalnego domniemania wywozu towaru w ramach WDT. Istnieje zatem szansa na znaczne uproszczenie potwierdzanie prawa do stosowania stawki 0%. Modelowo wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT (art. 138 Dyrektywy 112). Możliwość…
18.05.2018Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Polscy podatnicy o krok dalej w akcyzowej rozgrywce dotyczącej piw smakowych

autor: Paweł Kaźmierczak

Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie C-30/17 Trybunał Sprawiedliwości UE dokonał korzystnej dla polskich podatników wykładni przepisów unijnych w zakresie ustalania podstawy opodatkowania podatku akcyzowego przy produkcji i sprzedaży piw smakowych. Polska spółka, będąca producentem piwa smakowego (aromatyzowanego, słodzonego), stanowiącego mieszaninę…
15.05.2018Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Metodyka staranności w VAT – założenia dokumentu - Odsłona druga

autor: Paweł Kaźmierczak

Dokument Metodyki oceny dochowania należytej staranności w transakcjach krajowych stanowić ma źródło kryteriów umożliwiających zidentyfikowanie właściwej staranności w transakcjach krajowych. Zdaniem Ministerstwa Finansów krajowe organy administracyjne i sądowe nie tylko mogą, ale powinny odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikowi, jeżeli…
23.04.2018Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Kolejność transakcji decyduje o VAT w transgranicznej dostawie łańcuchowej

autor: Paweł Kaźmierczak

Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał w jaki sposób kolejność transakcji w łańcuchowej dostawie transgranicznej towarów decyduje o preferencjach jej opodatkowania VAT. Dnia 26 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-386/16, w przedmiocie opodatkowania VAT łańcuchowej dostawy towarów w transakcjach transgranicznych w zakresie…