serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

06.09.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Nowe zasady płatności podatków

autor: Michał Kostrzewa

Jedna z wielu nadchodzących zmian przepisów podatkowych będzie dotyczyć nowych zasad płatności podatków. Zakłada się, że płatność podatków będzie dokonywana na tzw. indywidualny rachunek podatkowy. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Aktualnie każdy urząd skarbowy posiada kilka rachunków bankowych. Podatnicy – w zależności od tego jaki konkretnie…
01.02.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Nieprawidłowo naliczony VAT nie może być odliczany

autor: Michał Kostrzewa

W ostatnim czasie – w kontekście dokonywania przez przedsiębiorców odliczania podatku naliczonego – wiele uwagi zwraca się na konieczność weryfikacji rzetelności kontrahentów. Sama faktura nie stanowi bowiem samodzielnej podstawy odliczenia podatku naliczonego. Równie istotne są takie okoliczności jak formalne zarejestrowanie sprzedawcy dla potrzeb VAT oraz prawidłowe…
23.01.2019Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Domniemanie wywozu towaru w ramach WDT

autor: Dr Paweł Grzybowski

Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. wprowadziło do systemu VAT instytucję wzruszalnego domniemania wywozu towaru w ramach WDT. Istnieje zatem szansa na znaczne uproszczenie potwierdzanie prawa do stosowania stawki 0%. Modelowo wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT (art. 138 Dyrektywy 112). Możliwość…
18.05.2018Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Polscy podatnicy o krok dalej w akcyzowej rozgrywce dotyczącej piw smakowych

autor: Paweł Kaźmierczak

Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie C-30/17 Trybunał Sprawiedliwości UE dokonał korzystnej dla polskich podatników wykładni przepisów unijnych w zakresie ustalania podstawy opodatkowania podatku akcyzowego przy produkcji i sprzedaży piw smakowych. Polska spółka, będąca producentem piwa smakowego (aromatyzowanego, słodzonego), stanowiącego mieszaninę…
15.05.2018Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Metodyka staranności w VAT – założenia dokumentu - Odsłona druga

autor: Paweł Kaźmierczak

Dokument Metodyki oceny dochowania należytej staranności w transakcjach krajowych stanowić ma źródło kryteriów umożliwiających zidentyfikowanie właściwej staranności w transakcjach krajowych. Zdaniem Ministerstwa Finansów krajowe organy administracyjne i sądowe nie tylko mogą, ale powinny odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikowi, jeżeli…
23.04.2018Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Kolejność transakcji decyduje o VAT w transgranicznej dostawie łańcuchowej

autor: Paweł Kaźmierczak

Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał w jaki sposób kolejność transakcji w łańcuchowej dostawie transgranicznej towarów decyduje o preferencjach jej opodatkowania VAT. Dnia 26 lipca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-386/16, w przedmiocie opodatkowania VAT łańcuchowej dostawy towarów w transakcjach transgranicznych w zakresie…
05.01.2018Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Podatkowa grupa kapitałowa od 2018 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Od początku 2018 r. łatwiej jest utworzyć podatkową grupę kapitałową, ale skutki naruszenia warunków jej funkcjonowania mogą być bardziej dotkliwe.   Podatkowa Grupa Kapitałowa to grupa podmiotów spełniających określone warunki, która może korzystać z preferencyjnego opodatkowania podatkiem dochodowym CIT. Podstawa opodatkowania dla takiej grupy jest bowiem…
07.12.2017Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Zmiany w PIT i CIT w 2018 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 27 listopada 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 2175 nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Wraz z początkiem nowego roku nastąpi wiele istotnych zmian zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Najważniejsze zmiany koncentrują się wokół następujących zagadnień: 1) Źródła…
02.07.2015Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Można odzyskać PCC od niektórych restrukturyzacji z udziałem SKA

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Jasińska

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dn. 22.04.2013 r. (C-357/13) rozwiał wszelkie wątpliwości – spółka komandytowo-akcyjna powinna być traktowana jako spółka kapitałowa na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że przy niektórych restrukturyzacjach z udziałem SKA podatek nie powinien być pobierany. Trybunał wyjaśnił,…
02.07.2014Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Ograniczenia amortyzacji znikają po przekształceniu?

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Jasińska

Bardzo często zdarza się, że organy podatkowe po miesiącach a niekiedy latach wydawania interpretacji potwierdzających korzystny dla podatników kierunek wykładni, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – mimo braku jakichkolwiek zmian w przepisach – zmieniają linię na profiskalną. Przykładem takiego działania może być stanowisko fiskusa wobec zasad dokonywania…