serwis prowadzi

15.04.2020

Ceny transferowe

Informacja o cenach transferowych TPR

autor: Katarzyna Lewandowska

Konieczność wypełnienia informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR będzie wymagała od podatników wskazania wielu bardzo szczegółowych informacji w zakresie transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi. W celu prawidłowego wypełnienia tego formularza warto przystąpić do sporządzania dokumentacji podatkowych jak najszybciej, aby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

Nowy formularz TPR

W 2020 r. po raz pierwszy będą składane informacje o cenach transferowych na formularzu TPR (osoby prawne TPR-C, a osoby fizyczne TPR-P). Informacja ta zastąpi składane dotychczas uproszczone sprawozdanie o cenach transferowych (CIT-TP oraz PIT-TP). Zakres podawanych danych ulegnie jednak diametralnej zmianie. Obecnie przekazywane dane będą o wiele bardziej szczegółowe. Bez przygotowanej pełnej dokumentacji podatkowej wraz z analizą danych porównawczych, jego wypełnienie nie będzie możliwe.

Sam ustawodawca podkreśla, że informacja o cenach transferowych będzie wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych. Można zatem przypuszczać, że zebrane w ten sposób dane pomogą organom podatkowym typować odpowiednie podmioty do kontroli.

Podmioty zobowiązane

Informacje o cenach transferowych będą składać przede wszystkim podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej tzw. local file, a więc podmioty które dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi po przekroczeniu określonych progów. Co więcej formularz TPR, będą również składały podmioty, które korzystają ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego (np. podmioty krajowe, które nie mają straty i nie korzystają ze zwolnienia podatkowego). Jednak w takim przypadku zakres przekazywanych informacji będzie ograniczony.

Przekazywane informacje

Formularz TPR przewiduje, że oprócz danych podstawowych, takich jak cel i okres, za jaki jest składany, dane identyfikujące podatnika, informacje dotyczące podmiotów powiązanych, pojawią się dane szczegółowe dotyczące:

-        poszczególnych transakcji kontrolowanych,

-        informacji finansowych podatnika oraz

-        informacji w zakresie metod i cen transferowych.

W tym zakresie należy podać m.in. metodę wybraną w celu weryfikacji ceny transferowej dla danej konkretnej transakcji, źródło oraz przedziały uzyskanych danych porównawczych, kryteria selekcji danych porównawczych czy wskaźniki rentowności.

Sposób i termin przekazania

Informacja będzie składana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Aktualnie termin na jej złożenie jest wyznaczony na 30 września 2020 r.

Mając na uwadze powyższe, obecny czas warto przeznaczyć na gromadzenie odpowiednich informacji i sporządzanie dokumentacji podatkowych za 2019 r. Takie działania pozwolą nam z wyprzedzeniem przygotować się do wypełnienia informacji o cenach transferowych na nowym formularzu TPR.

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Ceny transferowe10.05.2017

Zmiany w zakresie cen transferowych

Ceny transferowe12.05.2017

Obowiązek dokumentacyjny a progi transakcyjne

wszystkie wpisy
"

Dobrze przygotowana dokumentacja chroni przed 50 % stawką podatku i gwarantuje podatkowe bezpieczeństwo transakcji.

"

Dowiedz się więcej:

Ceny transferowe