serwis prowadzioi

11.08.2020

Ceny transferowe

Usługi o niskiej wartości dodanej a ceny transferowe

autor: Katarzyna Lewandowska

W przypadku usług o niskiej wartości dodanej, przy spełnieniu ściśle określonych warunków, można skorzystać z pewnego rodzaju uproszczeń przy wypełnianiu obowiązków związanych z cenami transferowymi.

Transakcje usług o niskiej wartości dodanej – zgodnie z wytycznymi OECD – zostały objęte regulacjami typu „safe harbour” („bezpiecznej przystani”), które polegają na:

1) odstąpieniu przez organy podatkowe od szacowania dochodu (straty),

2) braku obowiązku uwzględnienia w dokumentacji podatkowej analizy cen transferowych (analizy porównawczej albo analizy zgodności).

Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów jako usługi o niskiej wartości dodanej są traktowane świadczenia, które spełniają następujące warunki:

a)  zostały wymienione w katalogu usług ujętych w załączniku odpowiednio do ustawy o CIT lub ustawy o PIT;

b)  mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy;

c)  nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych;

d) wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych;

e) nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odsprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).

Katalog przykładowych usług o niskiej wartości dodanej wskazuje na następujące kategorie:

  • usługi w zakresie księgowości i audytu,
  • usługi w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
  • usługi związane z zasobami ludzkimi,
  • usługi informatyczne,
  • usługi komunikacji i promocji,
  • usługi prawne,
  • usługi w zakresie podatków,
  • usługi administracyjno-biurowe.

Dodatkowo analizowane usługi powinny spełniać łącznie następujące warunki:

a)  narzut na kosztach tych usług został ustalony przy wykorzystaniu metody koszt plus lub marży transakcyjnej netto i wynosi nie więcej niż 5% kosztów w przypadku nabycia usług lub nie mniej niż 5% kosztów w przypadku świadczenia usług;

b)  usługodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;

c)  usługobiorca posiada kalkulację obejmującą następujące informacje:

-  rodzaj i wysokość kosztów uwzględnionych w kalkulacji,

-  sposób zastosowania i uzasadnienie wyboru kluczy alokacji dla wszystkich podmiotów powiązanych korzystających z usług.

 

Podsumowanie powyższych informacji znajduje się w poniższej tabeli:

 

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Ceny transferowe25.01.2024

Jak wypełnić TPR za 2022 r.?

Ceny transferowe28.11.2023

Formularz TPR – termin przedłużony do końca stycznia 2024 r.

wszystkie wpisy
"

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

"

Dowiedz się więcej:

Dokumentacja cen transferowych