serwis prowadzioi

08.07.2015

Fundusze europejskie

Nowe instrumenty wsparcia innowacji technologicznych w przedsiębiorstwach

autor: Katarzyna Dudziak

W dniu 7 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. Powyższe oznacza, że już jesienią przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego instrumentu wsparcia w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach nowelizacji ustawy zmodyfikowane zostały m.in. zasady udzielania kredytu innowacyjnego oraz premii technologicznej, tj. wsparcia adresowanego do firm z sektora MŚP inwestujących w innowacje w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W większym stopniu położono nacisk na innowacyjność nabywanych lub wprowadzanych technologii – w głównej mierze pozyskanie wsparcia będzie zależeć od tego, czy wprowadzana przez MŚP innowacja oznacza  możliwość wejścia na rynek z usługą lub produktem nie wytwarzanym dotychczas w naszym kraju.

Kredyt będzie udzielany na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. W związku z tym w ramach nowelizacji przepisów doprecyzowano także definicję inwestycji technologicznej oraz nowej technologii. Kredytu udzielać będą nadal banki komercyjne, natomiast premia technologiczna została zwiększona z 4 mln zł do 6 mln zł. Nowością jest, iż wnioski o przyznanie premii będą składane teraz bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego, co ma usprawnić proces ich naboru. Ponadto załącznikiem do wniosku o dofinansowanie nie będzie już opinia o innowacyjności, co znacznie obniży koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Atrakcyjność powyższego instrumentu w poprzedniej perspektywie finansowej wynikała w głównej mierze z korzystnych warunków udzielanego kredytu na innowacje technologiczne, udzielanego przez banki komercyjne. Nadto dofinansowanie w postaci premii technologicznej przyznawanej przez BGK, pochodzącej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sięgało nawet do 70% kwoty udzielonego kredytu, co znacznie ułatwiało małym i średnim przedsiębiorstwom zarówno wprowadzanie własnych technologii unowocześniających proces produkcyjny, jak i zakup dostępnych już na rynku nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Konkurs w ramach poddziałania 3.2.2. PO Inteligentny Rozwój ma zostać ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 3 listopada 2015 r., natomiast  nabór wniosków będzie mieć miejsce w dniach od 7 grudnia 2015 r. do 20 stycznia 2016 r.  Alokacja finansowana w ramach ww. poddziałania to 303 mln złotych.

Katarzyna Dudziak

Katarzyna Dudziak

radca prawny, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Dudziak

radca prawny, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Fundusze europejskie30.09.2016

Skarga do sądu administracyjnego na negatywną ocenę projektu

Fundusze europejskie29.04.2016

Zakup towarów, usług i robót budowlanych w projektach UE 2014-2020

wszystkie wpisy
"

Nasza pomoc prawna skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadząc swój biznes na co dzień zderzają się z problemami prawnymi.

"

Dowiedz się więcej:

Kompleksowa obsługa