serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

07.03.2024Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Możliwe nowe obowiązki podmiotów sektora gospodarowania odpadami wynikające z Dyrektywy NIS 2

autor: Karolina Piekarska | Dariusz Wegner |

Dyrektywa NIS 2, a właściwie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, zastąpiła poprzednią Dyrektywę NIS. Termin implementacji dyrektywy NIS 2 upływa 17 października 2024 roku, a precyzyjny zakres regulacji w istotnym zakresie…
21.03.2023Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Odpowiedzialność karna w gospodarce odpadami

Gospodarowanie odpadami pozostaje dość szczegółowo uregulowane za pomocą licznych przepisów o charakterze administracyjnoprawnym. Przestrzeganie tych przepisów jest najczęściej obwarowane administracyjnymi karami pieniężnymi. Jednakże zarówno w ustawie o odpadach, jak i w samym kodeksie karnym, znajdują się regulacje z zakresu prawa wykroczeń i prawa karnego,…
29.03.2022Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Drugie lub kolejne zezwolenie na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów a decyzja środowiskowa

autor: Marta Lorych

Istota niniejszej publikacji sprowadza się do rozważenia, czy w każdy wypadku przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy o odpadach[1], konieczne jest legitymowanie się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach? Na to pytanie należy udzielić…
16.10.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Moce przerobowe instalacji wpisane w WPGO w sprawie o zmianę pozwolenia zintegrowanego

autor: Joanna Kostrzewska

„Z istoty planu gospodarki odpadami wynika, że zawarte w nim dane, w tym dotyczące mocy przerobowych instalacji, nie warunkują możliwości uzyskania określonego uprawnienia.” Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę zakładu zagospodarowania odpadów na decyzję Ministra Środowiska, którą organ ten utrzymał w mocy decyzję Marszałka Województwa…
10.09.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Konkluzje BAT w przetwarzaniu odpadów

autor: Joanna Kostrzewska

Długo oczekiwane konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów zostały opublikowane W dniu 17 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowana została, skierowana do państw członkowskich, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do…
26.01.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Wprowadzającym produkty w opakowaniach grożą kary pieniężne

autor: Urszula Szefler

Każdy producent towarów, które posiadają opakowanie (np. słodyczy, jogurtów, kosmetyków lub farb) jest wprowadzającym produkty w opakowaniach. Status wprowadzającego produkty w opakowaniach wiąże się z licznymi obowiązkami m.in. wpisem do rejestru i podawaniem numeru rejestrowego w dokumentach. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować koniecznością zapłaty…
11.04.2017Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

WPGO nie ma, inwestycje czekają…

autor: Joanna Kostrzewska

Na chwilę obecną w niespełna połowie z 16 województw w kraju przyjęto zaktualizowane plany gospodarki odpadami wraz z planami inwestycyjnymi [WPGO]. Dla 9 województw kwestia uchwalenia WPGO, a przy tym i zbadania ich legalności, pozostaje cały czas otwarta. Dla podmiotów prowadzących w tych województwach działalność z wykorzystaniem instalacji do zagospodarowania…
07.10.2016Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Skarga na WPGO

autor: Joanna Kostrzewska | Beniamin Rozczyński |

Bacząc na trwające w urzędach marszałkowskich, intensywne prace nad aktualizacją wojewódzkich planów gospodarki odpadami [dalej: WPGO] wraz z planami inwestycyjnymi, śmiało rzec można, iż walka zarządzających instalacjami o „być albo nie być” w treści Planu zaczęła się jakby od początku. Posiadanie przez podmiot prowadzący, lub dopiero zamierzający prowadzić,…