serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

25.11.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Czy zbiornik retencyjny wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

autor: Kacper Łagodziński

Zagadnienie budowy zbiorników retencyjnych nierzadko budzi wątpliwości inwestorów, którzy nie wiedzą jakich formalności muszą dokonać przed przystąpieniem do budowy. Szczególnie istotne w tym zakresie są przepisy Prawa wodnego, które regulują uzyskiwanie zgód wodnoprawnych. W dzisiejszym artykule odpowiemy, czy na budowę przydomowego zbiornika retencyjnego należy…
16.11.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Wpływ nowelizacji upzp na aktualne studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

autor: Magdalena Wilczyńska

Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje wyeliminowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dokument ten zostanie zastąpiony planem ogólnym, który  będzie stanowił akt prawa miejscowego. Plany ogólne co do zasady będą sporządzane dla terenu całej gminy (z wyłączeniem terenów zamkniętych…
14.09.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Przeniesienie zezwolenia na lokalizację zjazdu już możliwe

autor: Magdalena Wilczyńska

Wejście w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw spowodowało istotne zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli od dnia 29 czerwca 2022 r. ustawa o drogach…
09.09.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Uproszczona legalizacja samowoli budowlanej

autor: Agata Legat

Miało być prościej i bez zbędnych formalności, a jest… jak zawsze. Bywa, że organy nadzoru piętrzą trudności, a o prawo do uproszczonej legalizacji trzeba upominać się aż w sądzie. O tym, że zakres przypadków, w których możemy zastosować uproszczoną procedurę legalizacji jest bardzo szeroki – przypomniał niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku…
25.07.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Użytkowanie obiektu budowlanego bez pozwolenia

autor: Magdalena Wilczyńska

Co do zasady nowo wybudowany obiekt budowlany można zacząć użytkować dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie albo po dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeśli organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od zawiadomienia bądź przed upływem tego terminu wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zdarzają się…
22.07.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Elektroniczny dziennik budowy z podpisem Prezydenta

autor: Kacper Łagodziński

Najważniejszy dokument na budowie w końcu doczekał się swojej elektronicznej wersji. Już niebawem śledzenie postępu prac budowlanych ma być możliwe zdalnie – z poziomu smartfona lub komputera. To kolejny etap cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce. O planach wprowadzenia elektronicznego dziennika budowy (EDB) mówi się już od około 2 lat. Po wdrożeniu portalu…
21.07.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Odbiór lokalu a pozwolenie na użytkowanie inwestycji deweloperskich

autor: Magdalena Wilczyńska

Pozwolenie na użytkowanie powinno poprzedzać odbiór lokalu w inwestycji deweloperskiej. W związku z tym warto przyjrzeć się częstej praktyce nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych od deweloperów, którzy przystępują do odbioru jeszcze przed uzyskaniem przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie. Jakie konsekwencje ma takie działanie? Pozwolenie…
20.07.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Odległość budynku od cmentarza – co przyniesie nowa ustawa dla branży budowlanej?

autor: Agata Legat

Wydawałoby się, że tak elementarna kwestia, jak odległość budynku od cmentarza powinna być – choćby ze względu na wymogi sanitarne – precyzyjnie uregulowana. Obowiązujące przepisy pozostawiają w tej kwestii sporo do życzenia. Luki i niedoskonałości – póki co – wypełniają sądy administracyjne. To ma się jednak diametralnie zmienić. Odległość budynku względem…
30.06.2022Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Skarga na uchwałę pozbawiającą drogę statusu drogi publicznej

autor: Dr Adrian Misiejko

Osoba, której interes prawny lub uprawnienie został naruszony przekształceniem drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej w drogę wewnętrzną, ma szansę na dochodzenie swoich racji przed sądem administracyjnym. Problemy z drogami wewnętrznymi Kwestia samorządowych dróg wewnętrznych nierzadko jest przedmiotem sporu między mieszkańcami lub przedsiębiorcami a jednostkami…