serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

11.10.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Udane zabezpieczenie roszczenia w procesie frankowym

autor: Natalia Gwiazda

W jednej z naszych spraw dotyczących żądania zapłaty i ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego, wniosek o zabezpieczenie roszczenia został przez sąd rozpoznający sprawę oddalony. Sąd I instancji oddalenie wniosku uzasadnił przede wszystkim ustaloną w apelacji poznańskiej linią orzeczniczą, zgodnie z którą zabezpieczenia roszczenia w sprawach frankowych,…
15.09.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Konsument ma prawo żądać unieważnienia umowy frankowej, a spłaty rat nie ulegają 10-letniemu przedawnieniu od chwili ich dokonania – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

autor: Krzysztof Drapiński

W wyroku z dnia 8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, iż konsument może domagać się unieważnienia umowy w przypadku stwierdzenia abuzywności klauzuli przeliczeniowej, bez której umowa kredytu nie może się ostać, a także podtrzymał dotychczasowe stanowisko dotyczące braku przedawnienia roszczeń o zwrot zapłaconych rat. Przedmiotowy…
22.07.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Uzasadnienie ważnej uchwały SN w sprawie kredytów frankowych

autor: Natalia Gwiazda

Już jakiś czas temu informowaliśmy o najnowszej uchwale Sądu Najwyższego dotyczącej kredytów frankowych (z artykułem można zapoznać się tutaj). Sąd Najwyższy podjął korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcie w zakresie sprzeczności z naturą stosunku prawnego kredytu postanowień umowy kredytowej, które pozwalały bankowi na jednostronne określanie kursu waluty…
29.04.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Rewolucja w sprawach kredytów frankowych?

autor: Natalia Gwiazda

Wydawać by się mogło, że w temacie kredytów frankowych sądownictwo podjęło i wyjaśniło już większość kwestii spornych – poza oczekiwanym orzeczeniem Całej Izby Sądu Najwyższego, o którym pisaliśmy tutaj.  Tymczasem Sąd Najwyższy w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął kolejną korzystną dla kredytobiorców uchwałę. Czy wpłynie ona rozstrzygnięcia w sprawach kredytobiorców,…
13.07.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Raty wpłacone na poczet nieważnego kredytu nie ulegają przedawnieniu – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

autor: Krzysztof Drapiński

Warunki dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach robią się coraz korzystniejsze. Nie tak dawno temu pisałem o uchwale Sądu Najwyższego, która przesądziła zasadność teorii dwóch kondykcji (z artykułem można zapoznać się tutaj ), tymczasem w ostatnich tygodniach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejne istotne…
07.05.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Frankowicze mogą dochodzić zwrotu wszystkich rat wpłaconych na poczet nieważnego kredytu – uchwała Sądu Najwyższego potwierdza teorię dwóch kondykcji

autor: Krzysztof Drapiński

Pomimo ,,jesiennego” maja, w sprawach frankowych jest nadzwyczaj gorąco. Podczas gdy wszyscy zainteresowani oczekują na uchwałę całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która ma zapaść 11 maja 2021 r. (o czym pisałem wcześniej w artykule pt. Czy dojdzie do rewolucji w sprawach frankowych?), Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym przesądził zasadność teorii dwóch kondykcji,…
11.02.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Czy dojdzie do rewolucji w sprawach frankowych?

autor: Krzysztof Drapiński

Dnia 25 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, na którym zostaną rozstrzygnięte najważniejsze problemy, występujące w sprawach frankowych. Przyszłe orzeczenie będzie miało wpływ na wszystkie sprawy dotyczące zarówno kredytów indeksowanych, jaki denominowanych, które nie zostaną zakończone do daty jego wydania. W artykule…
25.01.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Sprawy frankowe: pozwanie przed polskim sądem banku posiadającego swoją siedzibę za granicą

autor: Krzysztof Drapiński

W związku z dodaniem 07 listopada 2019 r. do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) przepisu art. 372, nie budzi wątpliwości, iż osoby, które zaciągnęły kredyt frankowy (dalej: frankowicze[1]), mogą pozywać banki przed sądem właściwym wg siedziby banku lub wg miejsca zamieszkania frankowicza. Mniej oczywistą kwestią jest…
02.11.2020Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Nieważność umowy o kredyt frankowy a rozliczenie wzajemnych roszczeń przez bank i kredytobiorcę (frankowicza)

autor: Krzysztof Drapiński

W orzecznictwie sądowym ścierają się obecnie dwie koncepcje, dotyczące wzajemnego rozliczenia banku i kredytobiorcy (frankowicza), w przypadku stwierdzenia nieważności umowy o kredyt frankowy. Rozbieżność została przedstawiona do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu ponad pół roku temu (sygn. akt III CZP 41/20), a w ostatnim czasie, o jej usunięcie wystąpił również…