serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

30.04.2024Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Kwietniowa Uchwała Sądu Najwyższego korzystna dla frankowiczów?

autor: Karolina Piekarska

Sąd Najwyższy odpowiedział w dniu 25 kwietnia 2024 r. po prawie trzech latach na sześć pytań zadanych przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzatę Manowską, dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych we frankach szwajcarskich. W momencie formułowania tych pytań istniała potrzeba uzupełnienia, uwzględniając polskie przepisy, ścieżki wskazanej przez…
29.03.2023Kredyty frankoweNośniki reklamowe

TSUE wyznacza granice ochrony konsumentów – frankowiczów

autor: Natalia Gwiazda

Dnia 16 marca 2023 r. wydany został kolejny wyrok [1] Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej sprawie z zakresu kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Sąd polski poprzez pytania prejudycjalne dążył do rozstrzygnięcia między innymi kwestii czy skutki nieważności umowy kredytu oceniane są jedynie na gruncie prawa krajowego oraz jak szeroko…
16.02.2023Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu frankowego

autor: Natalia Gwiazda

Polski sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne w ramach jednej z prowadzonych spraw frankowych. Pytanie dotyczyło możliwości dochodzenia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez obie strony umowy kredytu frankowego. Dzisiaj poznaliśmy treść opinii rzecznika generalnego TSUE, która wprawdzie nie stanowi ostatecznego…
11.10.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Udane zabezpieczenie roszczenia w procesie frankowym

autor: Natalia Gwiazda

W jednej z naszych spraw dotyczących żądania zapłaty i ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego, wniosek o zabezpieczenie roszczenia został przez sąd rozpoznający sprawę oddalony. Sąd I instancji oddalenie wniosku uzasadnił przede wszystkim ustaloną w apelacji poznańskiej linią orzeczniczą, zgodnie z którą zabezpieczenia roszczenia w sprawach frankowych,…
15.09.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Konsument ma prawo żądać unieważnienia umowy frankowej, a spłaty rat nie ulegają 10-letniemu przedawnieniu od chwili ich dokonania – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

autor: Krzysztof Drapiński

W wyroku z dnia 8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, iż konsument może domagać się unieważnienia umowy w przypadku stwierdzenia abuzywności klauzuli przeliczeniowej, bez której umowa kredytu nie może się ostać, a także podtrzymał dotychczasowe stanowisko dotyczące braku przedawnienia roszczeń o zwrot zapłaconych rat. Przedmiotowy…
22.07.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Uzasadnienie ważnej uchwały SN w sprawie kredytów frankowych

autor: Natalia Gwiazda

Już jakiś czas temu informowaliśmy o najnowszej uchwale Sądu Najwyższego dotyczącej kredytów frankowych (z artykułem można zapoznać się tutaj). Sąd Najwyższy podjął korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcie w zakresie sprzeczności z naturą stosunku prawnego kredytu postanowień umowy kredytowej, które pozwalały bankowi na jednostronne określanie kursu waluty…
29.04.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Rewolucja w sprawach kredytów frankowych?

autor: Natalia Gwiazda

Wydawać by się mogło, że w temacie kredytów frankowych sądownictwo podjęło i wyjaśniło już większość kwestii spornych – poza oczekiwanym orzeczeniem Całej Izby Sądu Najwyższego, o którym pisaliśmy tutaj.  Tymczasem Sąd Najwyższy w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął kolejną korzystną dla kredytobiorców uchwałę. Czy wpłynie ona rozstrzygnięcia w sprawach kredytobiorców,…
13.07.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Raty wpłacone na poczet nieważnego kredytu nie ulegają przedawnieniu – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

autor: Krzysztof Drapiński

Warunki dochodzenia roszczeń przez kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty we frankach robią się coraz korzystniejsze. Nie tak dawno temu pisałem o uchwale Sądu Najwyższego, która przesądziła zasadność teorii dwóch kondykcji (z artykułem można zapoznać się tutaj ), tymczasem w ostatnich tygodniach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejne istotne…
07.05.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Frankowicze mogą dochodzić zwrotu wszystkich rat wpłaconych na poczet nieważnego kredytu – uchwała Sądu Najwyższego potwierdza teorię dwóch kondykcji

autor: Krzysztof Drapiński

Pomimo ,,jesiennego” maja, w sprawach frankowych jest nadzwyczaj gorąco. Podczas gdy wszyscy zainteresowani oczekują na uchwałę całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która ma zapaść 11 maja 2021 r. (o czym pisałem wcześniej w artykule pt. Czy dojdzie do rewolucji w sprawach frankowych?), Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym przesądził zasadność teorii dwóch kondykcji,…
11.02.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Czy dojdzie do rewolucji w sprawach frankowych?

autor: Krzysztof Drapiński

Dnia 25 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, na którym zostaną rozstrzygnięte najważniejsze problemy, występujące w sprawach frankowych. Przyszłe orzeczenie będzie miało wpływ na wszystkie sprawy dotyczące zarówno kredytów indeksowanych, jaki denominowanych, które nie zostaną zakończone do daty jego wydania. W artykule…