serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

07.05.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Frankowicze mogą dochodzić zwrotu wszystkich rat wpłaconych na poczet nieważnego kredytu – uchwała Sądu Najwyższego potwierdza teorię dwóch kondykcji

autor: Krzysztof Drapiński

Pomimo ,,jesiennego” maja, w sprawach frankowych jest nadzwyczaj gorąco. Podczas gdy wszyscy zainteresowani oczekują na uchwałę całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, która ma zapaść 11 maja 2021 r. (o czym pisałem wcześniej w artykule pt. Czy dojdzie do rewolucji w sprawach frankowych?), Sąd Najwyższy w dniu dzisiejszym przesądził zasadność teorii dwóch kondykcji,…
11.02.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Czy dojdzie do rewolucji w sprawach frankowych?

autor: Krzysztof Drapiński

Dnia 25 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, na którym zostaną rozstrzygnięte najważniejsze problemy, występujące w sprawach frankowych. Przyszłe orzeczenie będzie miało wpływ na wszystkie sprawy dotyczące zarówno kredytów indeksowanych, jaki denominowanych, które nie zostaną zakończone do daty jego wydania. W artykule…
25.01.2021Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Sprawy frankowe: pozwanie przed polskim sądem banku posiadającego swoją siedzibę za granicą

autor: Krzysztof Drapiński

W związku z dodaniem 07 listopada 2019 r. do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) przepisu art. 372, nie budzi wątpliwości, iż osoby, które zaciągnęły kredyt frankowy (dalej: frankowicze[1]), mogą pozywać banki przed sądem właściwym wg siedziby banku lub wg miejsca zamieszkania frankowicza. Mniej oczywistą kwestią jest…
02.11.2020Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Nieważność umowy o kredyt frankowy a rozliczenie wzajemnych roszczeń przez bank i kredytobiorcę (frankowicza)

autor: Krzysztof Drapiński

W orzecznictwie sądowym ścierają się obecnie dwie koncepcje, dotyczące wzajemnego rozliczenia banku i kredytobiorcy (frankowicza), w przypadku stwierdzenia nieważności umowy o kredyt frankowy. Rozbieżność została przedstawiona do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu ponad pół roku temu (sygn. akt III CZP 41/20), a w ostatnim czasie, o jej usunięcie wystąpił również…