serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

06.09.2023NieruchomościNośniki reklamowe

Żądanie sprzedaży gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste

autor: Magdalena Wilczyńska

Od 31 sierpnia 2023 r. przez rok użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych mogą wystąpić z (wiążącym) żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na ich rzecz. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, ale również innych podmiotów, jak na przykład właścicieli garaży, czy spółdzielni mieszkaniowych (np. w zakresie nieruchomości, na których posadowiona jest infrastruktura…
31.05.2023NieruchomościNośniki reklamowe

Kiedy przysługuje odszkodowanie od gminy za szkody na nieruchomości

autor: Joanna Stachnik

Odszkodowania rekompensują właścicielom bądź użytkownikom wieczystym szkody powstałe na nieruchomościach w wyniku różnych działań inwestycyjnych i planistycznych powodujących obniżenie wartości nieruchomości oraz stanowią rekompensatę za wywłaszczenie. Uchwalenie planu miejscowego, wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji…
19.05.2023NieruchomościNośniki reklamowe

Twoja nieruchomość może zostać oddana do używania na cele obrony państwa na podstawie decyzji administracyjnej

autor: Joanna Stachnik

Ustawa o Obronie Ojczyzny z dnia 11 marca 2022 r. (tekst jedn. z 2022 r., poz. 2305) nakłada na obywateli obowiązki dotyczące obrony Ojczyzny zarówno w czasie pokoju, jak i w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Obowiązki te mogą mieć charakter świadczeń osobistych lub świadczeń rzeczowych, mogą też być nakładane świadczenia szczególne. Zgodnie z…
10.05.2023NieruchomościNośniki reklamowe

Przedsiębiorcy uzyskają możliwość wykupu na własność użytkowanych przez siebie gruntów na preferencyjnych warunkach

autor: Joanna Stachnik

Przyjęty przez rząd projekt ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami umożliwia przedsiębiorcom, spółdzielniom oraz osobom fizycznym uzyskanie własności gruntów, które mają obecnie w użytkowaniu wieczystym. Celem zawartych w projekcie rozwiązań jest umożliwienie użytkownikom wieczystym nabycia prawa własności gruntów, które nie uległy dotąd wywłaszczeniu…