serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

19.07.2023Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Kiedy można legalnie posadowić reklamę w pasie drogowym?

autor: Joanna Stachnik

Reklama w pasie drogowym – to umieszczona w polu widzenia użytkowników drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe. Reklamą jest również nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. Jako reklamy w pasie drogowym uznaje się również wszelkie materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery,…
29.06.2023Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Budowa billboardu – jak to zrobić zgodnie z prawem?

autor: Magdalena Wilczyńska

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przed posadowieniem wolnostojącego nośnika reklamowego, np. billboardu należy dopełnić kilku formalności. Jakie decyzje będą potrzebne, żeby nie narazić się na konieczność rozbiórki konstrukcji? Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy budowę tablicy reklamowej…
02.10.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Projektowana kolejna rewolucja na rynku reklamy zewnętrznej

autor: Anna Kudra

Minęły już dwa lata od dnia wejścia w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Mimo krótkiego obowiązywania wprowadzonych nią regulacji, już planuje się je, i to istotnie, zmienić. W ubiegłym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych przekazano pakiet zmian ustawowych związanych z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego opracowany przez…
27.07.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Szyldy trzeba będzie dostosować do nowych przepisów

autor: Agata Legat

Tzw. uchwały reklamowe, coraz liczniej w skali kraju podejmowane, dotyczą nie tylko typowych nośników reklamowych, ale również, o czym niekiedy się zapomina, szyldów. Podpadają pod tę kategorię wszelkie tablice oraz urządzenia informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której się znajdują, a więc na przykład nazwa/logotyp sklepu, restauracji,…
08.05.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Reklama mobilna a uchwała reklamowa

autor: Wojciech Gwóźdź

Coraz więcej gmin pracuje nad uchwałami reklamowymi. Niektóre z nich planują (lub już wprowadziły) zapisy dotyczące tzw. reklamy mobilnej oraz reklamy obnoszonej. Zapisy te uznawane są za kontrowersyjne. Podstawa stanowienia uchwał reklamowych   W dniu 11 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku – o zmianie niektórych ustaw w związku…
28.04.2016Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Ograniczenia dla reklam emitujących światło

autor: Wojciech Gwóźdź

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku – o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 roku, poz. 774) [dalej także: ustawa krajobrazowa], do ustawy z dnia 21 marca 1985 roku – o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 460 z późn. zm.) [dalej także: u.d.p.] dodany został art. 42a u.d.p. Przepis…
01.02.2016Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Największe miasta już pracują nad uchwałą reklamową

autor: Wojciech Gwóźdź

W myśl rozwiązań przyjętych przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 roku – o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 roku, poz. 774) [dalej także: ustawa krajobrazowa], rady gmin mogą stanowić uchwały ustalające zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych…
23.11.2015Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Ustawa krajobrazowa: dwie kary za jedno naruszenie

autor: Wojciech Gwóźdź | Agata Legat |

Ustawa krajobrazowa[1] wprowadza kary pieniężne za niezgodne z prawem umieszczenie urządzenia reklamowego lub tablicy reklamowej oraz penalizuje pewne naruszenia zasad lokowania urządzeń reklamowych jako wykroczenia. Niekiedy za ten sam czyn, w świetle przepisów ustawy, można zostać ukaranym podwójnie. Odpowiedzialność za wykroczenia Ustawą dodano do kodeksu…
11.09.2015Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Dostosowanie istniejących reklam do wymogów uchwał krajobrazowych

autor: Agata Legat

Dziś (11 września 2015 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku – o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 roku, poz. 774) [dalej: ustawa krajobrazowa]. Na podstawie jej przepisów rady gmin będą mogły ustalić zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń…
20.08.2015Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Reklamy emitujące światło po wejściu w życie ustawy krajobrazowej

autor: Agata Legat

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wchodzi (tzw. „ustawa krajobrazowa”) wejdzie w życie 11 września 2015 r. Jedną z istotnych zmian, które wprowadzi będzie regulacja dotycząca umieszczania widocznych z jezdni reklam emitujących światło. Nowe przepisy w tym zakresie dotyczyć będą…