serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

28.11.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Projekt ustawy o aktywności zawodowej – jakie są przewidywane zmiany dla pracodawców, a jakie dla bezrobotnych?

autor: Anna Przygocka | Karolina Młyńczak |

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy o aktywności zawodowej, który w październiku trafił do konsultacji społecznych. Jak stwierdził resort, „niezbędne jest wprowadzenie zmian w działaniach urzędów pracy dostosowujących je do sytuacji na rynku pracy”. Jednym z rozwiązań ma być postulowane już od wielu lat rozdzielnie statusu…
02.11.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Pozorność stosunku pracy a ubezpieczenie społeczne

autor: Anna Przygocka | Karolina Młyńczak |

Z tytułu wykonywania pracy każdy pracownik jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym, wypadkowym oraz zdrowotnym, których składki opłaca pracodawca. Pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych [dalej także: ZUS], a ponadto dopełniać wszelkich formalności dotyczących takiego zgłoszenia…
20.10.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Odpoczynek dla zleceniobiorców

autor: Piotr Kołodziejczak | Karolina Młyńczak |

W ubiegłym tygodniu Rzecznik Praw Obywatelskich [dalej także: RPO] zwrócił się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych dotyczących zatrudnienia cywilnoprawnego.   Sprawa wynikła z wniosku, który wpłynął do RPO od Związku Zawodowego Filmowców [dalej także: ZZF]. ZZF…
29.09.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy czas pracy zostanie skrócony?

autor: Piotr Kołodziejczak | Karolina Młyńczak |

W ubiegłym tygodniu, do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy[1]. Projekt przewiduje, iż czas pracy miałby nie przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy przy zachowaniu…
30.08.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Siła wyższa w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

Dotychczas pojęcie „siły wyższej” było używane w kodeksie cywilnym. Najogólniej mówiąc wystąpienie zdarzenia określanego jako siła wyższa zwalnia z odpowiedzialności daną osobę. Warto jednocześnie zaznaczyć, że mimo tego, że kodeks cywilny kilkukrotnie odnosi się do pojęcia siły wyższej, nie definiuje go. Wobec tego, strony umowy cywilnoprawnej często w jej treści…
19.08.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Elastyczna organizacja pracy – czym jest? I kto będzie mógł w ten sposób pracować?

autor: Anna Przygocka

Elastyczna organizacja pracy jest nowym rozwiązaniem, które ustawodawca zamierza wprowadzić do kodeksu pracy w niedalekiej przyszłości. Słysząc sformułowanie elastyczna organizacja pracy, może zrodzić się pytanie, czy jest ono tym samym, co praca zdalna? Otóż nie. W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że obowiązujący kodeks pracy wciąż nie przewiduje pracy…
02.08.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Zmiany w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

O planowanych zmianach kodeksu pracy można było usłyszeć i przeczytać od wielu miesięcy. Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej kodeks pracy pochodzących z dnia 15 lipca 2022 r., nowe przepisy miały wejść w życie 1 sierpnia 2022 r. Tymczasem wciąż nie zostały uchwalone. Nadal można opierać się jedynie na zmieniających się projektach proponowanych zmian, które…
13.07.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Rozszerzony obowiązek informacyjny pracodawców

autor: Anna Przygocka

W związku z implementacją postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego, ulegnie zmianie m.in. art. 29 §3 Kodeksu pracy. Przepis ten zawiera obowiązek pracodawcy informowania pracowników o warunkach zatrudnienia…
08.06.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Badanie trzeźwości pracowników – nowe uprawnienie pracodawców

autor: Anna Przygocka

W dniu 24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy m.in. w zakresie możliwości kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach oraz wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej. Temat pracy zdalnej poruszany był już kilkukrotnie w poprzednich publikacjach. Najnowszy…
19.05.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Planowane zmiany w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

Obecnie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian do kodeksu pracy w związku z koniecznością wdrożenia przez polskiego ustawodawcę dyrektyw unijnych. Część planowanych zmian zostało opisanych w publikacji pt. Work-Life Balance w kodeksie pracy. Dotyczyły one dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie…