serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

15.04.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Praca w ramach platform internetowych – nowa dyrektywa europejska (cz. I)

autor: Anna Przygocka

Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2024 r. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) w Brukseli przyjęła dyrektywę w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, przyjęcie ww. dyrektywy…
05.04.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Ustawa o ochronie sygnalistów – Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy

autor: Anna Przygocka

Najnowszy projekt ustawy o ochronie sygnalistów został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 2 kwietnia 2024 r. Dlatego warto już teraz zapoznać się z jego najważniejszymi założeniami. Wdrożenie przepisów Unii Europejskiej Konieczność wdrożenia do polskiego systemu prawnego przepisów dotyczących ochrony sygnalistów wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i…
11.03.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Rzecznik Praw Pracowniczych – projekt ustawy o powołaniu nowego organu

autor: Anna Przygocka

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy o Rzeczniku Praw Pracowniczych. Na razie jest on przedmiotem konsultacji. Tym niemniej już teraz warto zapoznać się projektowanymi przepisami. Cel ustanowienia Rzecznika Praw Pracowniczych Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, powołanie nowego organu, jakim będzie Rzecznik Praw Pracowniczych (dalej również jako „Rzecznik”),…
19.01.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Zmiana przepisów wykonawczych dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe – ile pracodawcy mają czasu żeby dostosować stanowiska pracy do nowych przepisów?

autor: Anna Przygocka

17 listopada 2023 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy mają 6 miesięcy (od dnia wejścia w życie zmian) na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia…
11.01.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – wszystko, co należy wiedzieć

autor: Anna Przygocka

NIEZBĘDNIK HRowca i Kadrowca:   Nowe uprawnienie pracownicze polegające na możliwości zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych, weszło w życie 26 kwietnia 2023 r. Zatem pracownicy mogą z niego korzystać już ponad 8 miesięcy.  W związku z tym, że wciąż pojawiają się wątpliwości w zakresie stosowania nowej regulacji, poniżej…
17.10.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy pracownikowi łatwiej będzie pozwać pracodawcę? Czy pracodawcy łatwiej będzie pozwać pracownika?

autor: Anna Przygocka

Niedawno pisałam o nowej regulacji procedury cywilnej mającej istotne znaczenie dla pracowników i pracodawców, którzy „spotkali się” w sądzie. Dotyczyła ona zabezpieczenia pracownika polegającego na tym, że sąd rozpoznający sprawę może  nakazać pracodawcy dalsze zatrudnianie pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, gdy dochodzi on roszczenia…
21.09.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Zwolnienia z pracy po nowemu? Pracodawco, uważaj, ponieważ nowe przepisy mogą nakazać Tobie dalsze zatrudnienie zwolnionego pracownika

autor: Anna Przygocka

Już 22 września 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które będą miały zasadnicze znaczenie dla pracodawców. Mowa tutaj o nowej regulacji, która zostanie wprowadzona do procedury cywilnej na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dotyczą m. in. zabezpieczenia…
04.09.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Zwolnienie z odpowiedzialności pracodawcy w związku z mobbingiem – cz. IV

autor: Anna Przygocka

Punktem wyjścia do rozważań nad możliwością zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności w związku z roszczeniami pracownika z tytułu mobbingu jest wskazanie obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi. Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jednakże jest on bardzo ogólnie sformułowany w kodeksie pracy. Dlatego nierzadko pracodawcy mają problem…
17.08.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Roszczenia pracownika w związku z mobbingiem – cz. III

autor: Anna Przygocka

To już kolejny wpis z cyklu poświęconego mobbingowi (poprzednie dotyczyły istoty mobbingu oraz naruszenia dóbr osobistych w związku z mobbingiem). Tym razem, zgodnie z zapowiedzią, skupię się na roszczeniach pracownika w związku z mobbingiem wynikające z kodeksu pracy. Roszczenia te mają charakter majątkowy, bowiem pracownik może domagać się zadośćuczynienia…
03.08.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika – cz. II

autor: Anna Przygocka

W poprzednim wpisie – pierwszym z cyklu poświęconym mobbingowi, przedstawiłam, czym jest mobbing, aby móc zakwalifikować dane zachowanie jako mobbing. Z kolei poniżej omówię problematykę mobbingu w kontekście ochrony dóbr osobistych pracownika. Zasadniczo nie ma zamkniętego katalogu dóbr osobistych, ani ich definicji ustawowej. Tym niemniej kodeks cywilny zawiera…