serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

17.07.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Obowiązki pracodawcy w czasie gorącego lata

autor: Anna Przygocka

Lato, wakacje, odpoczynek… ale nie wszyscy mogą spędzić gorące dni nad wodą. Ci, którzy nie korzystają z urlopu, są w pracy. W czasie, gdy temperatura wzrasta powyżej 25 stopni, wykonywanie pracy może być uciążliwe. Stąd warto przypomnieć najważniejsze obowiązki, które spoczywają na pracodawcach w okresie letnim. Regulacje kodeksowe Kodeks pracy zawiera ogólne…
20.06.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego?

autor: Anna Przygocka

Temat rozwiązywania umów o pracę jest jak niekończąca się historia. Sytuacji problemowych i budzących wątpliwości jest bardzo wiele. Co więcej pytania rodzą wszystkie sposoby rozwiązania umowy o pracę, tj. zarówno złożenie oświadczenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez jego zachowania czy zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. Dodatkowo sytuację…
14.06.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Staż pracy – projektowane zmiany kodeksu pracy

autor: Anna Przygocka

Prawie od początku bieżącego roku, co jakiś czas, pojawiały się informacje przekazywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące planowanych zmian w zakresie ustalania stażu pracy. W maju br. Ministerstwo przekazało szczegóły proponowanych rozwiązań. Prace legislacyjne Zgodnie z informacją z dnia 13 maja 2024 r. widniejącą w wykazie…
20.05.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można finansować karty MultiSport?

autor: Anna Przygocka

W procesie wydatkowania środków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako: „ZFŚS” lub „fundusz”) może pojawić się wiele wątpliwości. Niektóre z nich dotyczą kręgu osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS – temu zagadnieniu poświęcony był odrębny wpis (tutaj). Inne – dotyczą zakresu świadczeń, które mogą być finansowane ze środków…
13.05.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Członkowie rodziny uprawnieni do korzystania z ZFŚS

autor: Anna Przygocka

W praktyce stosowania przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako: „ZFŚS” lub „fundusz”) pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Ustawa o ZFŚS najczęściej nie zawiera na nie odpowiedzi. Jedną z niejasnych kwestii jest zakres osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu. Osoby…
29.04.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Ustawa o ochronie sygnalistów - podmioty zobowiązane do stosowania ustawy

autor: Anna Gad

Rządowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów został skierowany do prac sejmowych. Ustawa nakłada na pracodawców szereg obowiązków, związanych z utworzeniem wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości, opracowaniem procedury zgłoszeń wewnętrznych, czy przeprowadzaniem postępowań wyjaśniających. W tym artykule wskażemy, jakie podmioty zobowiązane będą do…
22.04.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Praca w ramach platform internetowych – nowa dyrektywa europejska (cz. II)

autor: Anna Przygocka

W poprzednim wpisie (dostępnym tutaj), zostały omówione podstawowe regulacje dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych przyjętej w dniu 11 marca 2024 r. przez Radę ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO). Z kolei poniżej zostały przedstawione dalsze jej regulacje, w tym w szczególności…
15.04.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Praca w ramach platform internetowych – nowa dyrektywa europejska (cz. I)

autor: Anna Przygocka

Na posiedzeniu w dniu 11 marca 2024 r. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) w Brukseli przyjęła dyrektywę w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministrę Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, przyjęcie ww. dyrektywy…
05.04.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Ustawa o ochronie sygnalistów – Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy

autor: Anna Przygocka

Najnowszy projekt ustawy o ochronie sygnalistów został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 2 kwietnia 2024 r. Dlatego warto już teraz zapoznać się z jego najważniejszymi założeniami. Wdrożenie przepisów Unii Europejskiej Konieczność wdrożenia do polskiego systemu prawnego przepisów dotyczących ochrony sygnalistów wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i…
11.03.2024Prawo pracyNośniki reklamowe

Rzecznik Praw Pracowniczych – projekt ustawy o powołaniu nowego organu

autor: Anna Przygocka

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy o Rzeczniku Praw Pracowniczych. Na razie jest on przedmiotem konsultacji. Tym niemniej już teraz warto zapoznać się projektowanymi przepisami. Cel ustanowienia Rzecznika Praw Pracowniczych Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, powołanie nowego organu, jakim będzie Rzecznik Praw Pracowniczych (dalej również jako „Rzecznik”),…