serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

22.02.2021Prawo pracyNośniki reklamowe

Covid-19. Dodatkowy dzień zwolnienia od pracy – wątpliwości w zakresie stosowania przepisu

autor: Anna Kucal

Czy pracownik, który w piątek oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, a dla którego sobota nie jest dniem pracy, będzie uprawniony do dodatkowego dnia wolnego w poniedziałek? Ustawą z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób…
05.05.2020Prawo pracyNośniki reklamowe

Gdy pracownik wyśle bazę klientów pracodawcy na swój prywatny adres mailowy

autor: Grzegorz Gryciuk

Wysłanie przez pracownika dokumentów, w tym  bazy klientów, pracodawcy na jego prywatny e-mail - na gruncie przepisów Kodeksu Pracy (KP) - może być kwalifikowane w kontekście naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych nie tylko przez pryzmat tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - art. 100 § 2…
25.03.2020Prawo pracyNośniki reklamowe

Koronawirus: dofinansowanie na wynagrodzenia pracowników w tarczy antykryzysowej – art. 15g

autor: Agnieszka Tomkowiak

Co prawda ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zwana przez rząd „tarczą antykryzysową” jest nadal na etapie projektu, który może ulec zmianom, to według zapowiedzi – wolą jest, aby projekt ten został uchwalony do końca tygodnia.…
24.03.2020Prawo pracyNośniki reklamowe

KORONAWIRUS – powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy

autor: Anna Gad

Od 20 marca 2020 r. do odwołania, w Polsce obowiązuje stan epidemii, który daje organom państwowym nowe, szerokie  uprawnienia. Nadal zawieszone pozostają zajęcia szkolne, zamknięte pozostają galerie handlowe i punkty gastronomiczne. Obywatelom zaleca się pozostanie w domach i zdalne świadczenie pracy. Wiele grup pracowników jak np. przedstawiciele handlowi,…
19.11.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

System czasu pracy w ruchu ciągłym

autor: Agnieszka Tomkowiak

Kodeks przewiduje możliwość wykonywania normy czasu pracy w różnych systemach, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie jednego z takich systemów, a konkretnie - systemu pracy w ruchu ciągłym, regulowanego w art. 138 KP. Kiedy się stosuje? Jeśli pracodawca ma wiele zespołów, a charakter działalności…
17.10.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Równoważny system czasu pracy

autor: Agnieszka Tomkowiak

Kodeks przewiduje możliwość wydłużenia „standardowego” czasu pracy w przypadku zastosowania w zakładzie pracy równoważnego czasu pracy dla danej grupy pracowników, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. Równoważny czas pracy często jest przyjmowany w agencjach ochrony osób i mienia, zakładach produkcyjnych czy w budownictwie. Systemy…
13.10.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Czas pracy

autor: Agnieszka Tomkowiak

Kodeks pracy reguluje kwestie związane z czasem pracy pracowników, wskazując na maksymalne normy, których nie wolno przekroczyć. Przepisy prawa w tym zakresie zostały stworzone w celu ochrony praw pracowniczych i stanowią normy, których strony umowy o pracę nie mogą uregulować w sposób mniej korzystny dla pracownika, nawet za jego zgodą. Tygodniowo 5 dni po…
11.10.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Pracownikom tymczasowym nie wolno zlecać wszystkiego

autor: Agnieszka Tomkowiak

Współpraca z agencją pracy tymczasowej to dość popularny model radzenia sobie z czasowym zwiększeniem potrzeb kadrowych dla większych pracodawców. Praca tymczasowa jednak rządzi się swoimi prawami, a nie wszyscy wiedzą, że pracownikowi tymczasowemu nie możemy powierzyć wszystkich takich zadań, jak pracownikowi zatrudnianemu bezpośrednio przez pracodawcę na podstawie…
09.09.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Obowiązki pracodawcy przy zwolnieniach grupowych

autor: Agnieszka Tomkowiak

Zwolnienia grupowe to trudny czas dla pracownika poddanego redukcji, jednak często wiążą się z problemami organizacyjnymi lub ekonomicznymi u pracodawcy - w tym z likwidacją i upadłością. W przypadku dokonywania zwolnień grupowych przepisy szczególne nakładają na pracodawcę szereg obowiązków, które ten winien wykonać. Są to przede wszystkim obowiązki informacyjne…
04.09.2019Prawo pracyNośniki reklamowe

Pracodawco! Kiedy musisz stosować przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych?

autor: Agnieszka Tomkowiak

Zwolnienia grupowe są trudne dla pracowników podlegających redukcji, lecz dla pracodawcy mogą być jedyną szansą na utrzymanie reszty działalności. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników omawia zasady przeprowadzania zwolnień grupowych, lecz by stosować wskazane…