serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

17.10.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy pracownikowi łatwiej będzie pozwać pracodawcę? Czy pracodawcy łatwiej będzie pozwać pracownika?

autor: Anna Przygocka

Niedawno pisałam o nowej regulacji procedury cywilnej mającej istotne znaczenie dla pracowników i pracodawców, którzy „spotkali się” w sądzie. Dotyczyła ona zabezpieczenia pracownika polegającego na tym, że sąd rozpoznający sprawę może  nakazać pracodawcy dalsze zatrudnianie pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, gdy dochodzi on roszczenia…
21.09.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Zwolnienia z pracy po nowemu? Pracodawco, uważaj, ponieważ nowe przepisy mogą nakazać Tobie dalsze zatrudnienie zwolnionego pracownika

autor: Anna Przygocka

Już 22 września 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które będą miały zasadnicze znaczenie dla pracodawców. Mowa tutaj o nowej regulacji, która zostanie wprowadzona do procedury cywilnej na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dotyczą m. in. zabezpieczenia…
04.09.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Zwolnienie z odpowiedzialności pracodawcy w związku z mobbingiem – cz. IV

autor: Anna Przygocka

Punktem wyjścia do rozważań nad możliwością zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności w związku z roszczeniami pracownika z tytułu mobbingu jest wskazanie obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi. Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jednakże jest on bardzo ogólnie sformułowany w kodeksie pracy. Dlatego nierzadko pracodawcy mają problem…
17.08.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Roszczenia pracownika w związku z mobbingiem – cz. III

autor: Anna Przygocka

To już kolejny wpis z cyklu poświęconego mobbingowi (poprzednie dotyczyły istoty mobbingu oraz naruszenia dóbr osobistych w związku z mobbingiem). Tym razem, zgodnie z zapowiedzią, skupię się na roszczeniach pracownika w związku z mobbingiem wynikające z kodeksu pracy. Roszczenia te mają charakter majątkowy, bowiem pracownik może domagać się zadośćuczynienia…
03.08.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Mobbing a naruszenie dóbr osobistych pracownika – cz. II

autor: Anna Przygocka

W poprzednim wpisie – pierwszym z cyklu poświęconym mobbingowi, przedstawiłam, czym jest mobbing, aby móc zakwalifikować dane zachowanie jako mobbing. Z kolei poniżej omówię problematykę mobbingu w kontekście ochrony dóbr osobistych pracownika. Zasadniczo nie ma zamkniętego katalogu dóbr osobistych, ani ich definicji ustawowej. Tym niemniej kodeks cywilny zawiera…
13.07.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Co oznacza odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego dla pracodawców?

autor: Anna Przygocka

Już od prawie dwóch tygodni na terenie naszego kraju nie ma stanu zagrożenia epidemicznego. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. W szczególności pracodawcy powinni odnotować tą zmianę z uwagi na przywrócenie wielu obowiązków, które były zawieszone…
21.06.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Mobbing – czym jest? Jakie mogą być jego skutki? Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z mobbingiem? – cz. I

autor: Anna Przygocka

Mobbing jest zjawiskiem, o którym coraz więcej się mówi i słyszy. Wynika to chociażby z rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa. Jednakże wciąż bardzo częstym problemem jest właściwe rozumienie zjawiska mobbingu. Dlatego w pierwszej kolejności wymaga wyjaśnienia definicja mobbingu, aby móc w dalszej kolejności zakwalifikować dane zjawisko jako mobbing.  Początki…
17.05.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Zmiany w dokumentacji pracowniczej

autor: Anna Przygocka

Z ostatnimi zmianami w kodeksie pracy (które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r.) związane są również zmiany w treści rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Zmienione przepisy rozporządzenia weszły w życie dzisiaj, tj. 17 maja 2023 r. Zmiany rozporządzenia wynikają wprost z…
31.03.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Kontrola trzeźwości zleceniobiorców i usługodawców

autor: Anna Przygocka

Znowelizowane przepisy kodeksu pracy umożliwiają kontrolę trzeźwości nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dzieje się tak za sprawą nowej regulacji, zgodnie z którą przepisy normujące kontrolę trzeźwości pracowników i kontrolę w zakresie obecności w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, stosuje się także do osób…
20.02.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Stawki za kilometrówkę w górę

autor: Anna Przygocka

Rosnące ceny paliwa, wysoka inflacja i niezmienione od 2007 r. stawki kilometrówki spędzały sen z powiek wielu osobom. Od dłuższego czasu domagano się zmiany przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów…