serwis prowadzioi

17.05.2023

Prawo pracy

Zmiany w dokumentacji pracowniczej

autor: Anna Przygocka

Z ostatnimi zmianami w kodeksie pracy (które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r.) związane są również zmiany w treści rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Zmienione przepisy rozporządzenia weszły w życie dzisiaj, tj. 17 maja 2023 r.

Zmiany rozporządzenia wynikają wprost z ostatnich zmian kodeksu pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem §3 pkt 2 ppkt x), y) z) rozporządzenia, w części B akt osobowych (oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika), poza dotychczas wskazanymi dokumentami, należy przechowywać również:

1)     wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika,

2)     wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika,

3)     dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy.

Ponadto zmieniony został §  6 ww. rozporządzenia dotyczący prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. W dokumentacji pracodawcy będą przechowywali również wnioski pracownika dotyczące:

1)     ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej;

2)     ubiegania się i korzystania z urlopu opiekuńczego.

Jednocześnie warto dodać, że dnia 23 maja 2023 r. wejdą w życie zmiany rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Zmiany te również wynikają ze zmian kodeksu pracy.

Poza dotychczasowymi informacjami wynikającymi z przepisów ww. rozporządzenia, w świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać informacje dotyczące:

1)     zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej wykorzystywanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

2)     urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;

3)     liczby dni okazjonalnej pracy zdalnej wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Poza tym trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy one wejdą w życie i jaki przyjmą ostateczny kształt. Więcej o tych zmianach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Anna Przygocka

Anna Przygocka

radca prawny, starszy konsultant

Masz pytanie?

Anna Przygocka

radca prawny, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Prawo pracy17.07.2024

Obowiązki pracodawcy w czasie gorącego lata

Prawo pracy20.06.2024

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego?

wszystkie wpisy
"

Prawidłowe ułożenie relacji pracowniczych to podstawa stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. Jeśli jesteś pracodawcą musisz mieć pewność, że prawo pracy działa u Ciebie optymalnie.

"

Dowiedz się więcej:

Prawo pracy