serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

08.10.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Przenoszenie pozwoleń na budowę po 19 września 2020 r.

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Z dniem 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Znowelizowane przepisy prawa budowlanego ułatwią między innymi przenoszenie pozwoleń na budowę. Przed nowelizacją prawa budowlanego, która weszła w życie z dniem 19 września 2020 r., by móc kontynuować budowę na nieruchomości dla której wydano pozwolenie na budowę konieczne było uzyskanie…
08.07.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wpływ unieważnienia mpzp na ostateczne pozwolenia na budowę

autor: Kacper Łagodziński

Unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rodzi poważne skutki prawne. Jednym z nich jest możliwość wzruszenia indywidualnych rozstrzygnięć wydanych na jego podstawie. To rodzi pytanie o prawny byt ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednym z warunków uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jest zgodność projektu budowlanego…
17.06.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy na dobudowę balkonu do bloku potrzebne są warunki zabudowy?

autor: Marta Lorych

Aby odpowiedzieć na powyżej podstawione pytanie przesądzić trzeba czy dobudowa balkonu do budynku wielorodzinnego (bloku) stanowi zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Tylko w takim przypadku konieczne będzie bowiem uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy -jeżeli oczywiście na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Art.…
24.04.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Projekt budowlany według nowych zasad

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Z dniem 19 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Nowelizacja zmienia m.in. reguły sporządzania projektów budowlanych. Dla wszystkich, którzy obecnie opracowują projekty budowlane mamy jednak dobre wieści - przepisy przejściowe przewidują, iż projekty sporządzone na starych zasadach będą mogły być składane do wniosków o pozwolenia…
20.04.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Proces inwestycyjny w czasie pandemii koronawirusa

autor: Kinga Grzelak

Przepisy znowelizowanej „tarczy antykryzysowej” w ramach środków do walki z pandemią koronawirusa, przewidują m.in. uproszczenia w procesie inwestycyjnym dla zamierzeń budowlanych podejmowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Jednakże, wprowadzone przez ustawodawcę ułatwienia i wyłączenia mogą niekiedy stanowić pole do nadużyć. W dniu 31 marca 2020…
11.03.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Rewolucja w legalizacji samowoli budowlanych

autor: Kacper Łagodziński , Agata Legat

Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego przewidują zupełnie nowe, uproszczone zasady legalizacji samowoli budowlanych starszych niż 20 lat. Sprawdź, czy będziesz mógł z nich skorzystać. Całkowicie nowy tryb legalizacji Jedną z istotnych nowości w podpisanej przez Prezydenta RP 3 marca 2020 roku nowelizacji Prawa budowlanego[1] jest uproszczona procedura legalizacji…
27.02.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Aktualizacja opłaty rocznej a nakłady użytkownika wieczystego

autor: Grzegorz Gryciuk

W przypadku aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na poczet różnicy między opłatą zaktualizowaną a opłatą dotychczasową zalicza się – na zasadach określonych w art.  77 ust. 4  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (ugn) - wartość niezaliczonych nakładów poniesionych przez użytkownika wieczystego…
18.02.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Użytkowanie wieczyste a aktualizacja opłaty rocznej

autor: Grzegorz Gryciuk

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (ugn) regulują kwestię  aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (art. 77-81 ugn). Wysokość opłaty rocznej podlegać może aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Dokonuje się jej z urzędu albo…
28.01.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Zawiadomienie przed ujęciem w gminnej ewidencji zabytków

autor: Marta Lorych

19 października 2019 roku weszły w życie nowe zasady funkcjonowania ewidencji zabytków, w tym gminnej ewidencji zabytków. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 roku, wprowadzające ów zmiany -poprawia sytuację właścicieli nieruchomości objętych tego rodzaju ochroną zabytków, wdrażając nowe gwarancje proceduralne przed…
18.12.2019Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Jak zrealizować przyłącze na podstawie planu sytuacyjnego?

autor: Agata Legat , Kacper Łagodziński

Lakoniczne uregulowania dotyczące budowy przyłączy na podstawie planu sytuacyjnego powodują w praktyce wiele wątpliwości odnośnie tego czym w istocie jest plan sytuacyjny oraz kto jest uprawniony do jego sporządzania. Przypomnijmy, że przyłącze (elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) można zrealizować na trzy sposoby: 1)    …