serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

29.06.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

W jaki sposób zarejestrować Spółkę z o.o.? Tradycyjnie, u Rejenta, czy może elektronicznie?

autor: Marcin Malinowski

Wiele osób chcących prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zastanawia się, czy lepiej spółkę taką założyć u Rejenta czy, może elektronicznie (w systemie S24). Czy zastanawiali się Państwo, jakie są plusy i minusy obu rozwiązań? Poniżej przedstawiam krótkie informacje, które mogą pomóc rozstrzygnąć ten dylemat. Jaką…
28.06.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza a zdarzenia losowe

autor: Marcin Malinowski

Czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą? Czy myślałaś/eś, w jaki sposób zapewnić sukcesję (następstwo) firmy, gdy Ciebie zabraknie? Ważne, aby w sytuacji zdarzenia losowego zabezpieczyć interesy bliskich, pracowników czy kontrahentów. Jeśli wszystko odpowiednio przewidzisz nie będzie żadnych problemów na przyszłość, a firma będzie mogła dalej skutecznie…
27.06.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Inwestycje na zgłoszenie a warunki zabudowy w nowelizacji planowania przestrzennego

autor: Magdalena Wilczyńska

Z uwagi na niespójną konstrukcję przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako u.p.z.p.)[1], w orzecznictwie sądowoadministracyjnym można zauważyć rozbieżności w zakresie konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji, co do których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie budowy organowi administracji…
13.06.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Opiniowanie projektu robót geologicznych

autor: Anna Kudra-Ostrowska

Ocena dopuszczalności przeprowadzenia planowanych robót geologicznych z punktu widzenia postanowień obowiązującego w gminie planu miejscowego lub w razie jego braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest źródłem licznych sporów. Obowiązek zaopiniowania projektu robót geologicznych Prowadzenie działalności w zakresie prac…
09.06.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Warunki zabudowy w nowelizacji planowania przestrzennego

autor: Magdalena Wilczyńska

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako: ustawa nowelizująca). Zmianie ma ulec cały system planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym także zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. W poniższym artykule przedstawiamy najbardziej istotne, projektowane zmiany…
03.06.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Sukcesja pozwolenia wodnoprawnego

autor: Anna Kudra-Ostrowska

W praktyce życia gospodarczego, prowadzenie przez przedsiębiorców szeregu typów działalności wymaga różnego rodzaju zgód, czy pozwoleń udzielanych przez organy administracji publicznej. Reorganizacja działalności, czy to przez nabycie, podział, czy połączenie przedsiębiorstw, rodzi każdocześnie pytanie o możliwość przeniesienia praw i obowiązków z posiadanych…
01.06.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Opłata planistyczna w świetle projektu nowelizacji upzp

autor: Kacper Łagodziński

Reforma planowania przestrzennego zakłada istotne zmiany w systemie, który znamy od lat. Projekt przewiduje między innymi modyfikację mechanizmu nakładania opłaty planistycznej, a regulacje w proponowanym kształcie dotkną każdego właściciela nieruchomości, której wartość wzrośnie na skutek uchwalenia planu. O konkretnych rozwiązaniach projektowych opowiadamy…
17.05.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Reforma planowania przestrzennego – plan ogólny gminy - cz. 2

autor: Kinga Grzelak

Plan ogólny gminy to nowy instrument planistyczny przewidziany przez ustawodawcę w ramach projektowanej reformy systemu planowania przestrzennego. Dokument ten ma zastąpić studium i w opozycji do niego zawierać ustalenia o stosunkowo niewielkiej liczbie i bardzo zwięzłej formie. Pisaliśmy o tym w poprzedniej części pt. Reforma planowania przestrzennego – plan…
16.05.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Reforma planowania przestrzennego – plan ogólny gminy - cz. 1

autor: Kinga Grzelak

Trwają rządowe prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Planowana reforma zawiera sporo istotnych zmian w zakresie obecnej procedury oraz katalogu instrumentów planistycznych, co w założeniu na zapewnić stabilizację i jednolitość systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.…
26.04.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Budowa zbiorników retencyjnych bez pozwolenia na budowę?

autor: Kacper Łagodziński

Coraz częściej występujące okresy suszy skłaniają inwestorów do poszukiwania rozwiązań mających na celu zatrzymywanie i magazynowanie wód opadowych. Podstawowymi urządzeniami spełniającymi tę funkcję są przydomowe zbiorniki retencyjne, na które obecnie trzeba mieć pozwolenie na budowę. Ma to się jednak zmienić. Jak jest obecnie? Organy administracji architektoniczno-budowlanej…