serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

21.01.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

E-wniosek o pozwolenie na budowę od 1 lipca 2021

autor: Kacper Łagodziński

Już niebawem będzie możliwe złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej. 1 lipca br. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego, będąca kontynuacją cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce. Od sierpnia 2020 roku funkcjonuje oficjalny rządowy portal do składania dokumentów w procesie budowlanym (e-budownictwo.gunb.gov.pl). Za pomocą portalu…
18.01.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy plan miejscowy może zakazać stosowania pieców na paliwo stałe?

autor: Kacper Łagodziński

Zakaz stosowania pieców na paliwo stałe może znaleźć się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w czterech sprawach dotyczących planów uchwalonych przez Radę Miasta Poznania. Pogląd budzi kontrowersje, biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych. 22 grudnia 2020 roku,…
01.12.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Efektywność energetyczna budynków – do kiedy można stosować „stare” zasady?

autor: Kinga Grzelak

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Omawiany akt zawiera istotne z punktu widzenia inwestorów przepisy przejściowe w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynków. Aktualny…
09.11.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Planowanie przestrzenne – kierunek cyfryzacja

autor: Kacper Łagodziński

Warunki pandemii niewątpliwie sprzyjają rozwojowi cyfryzacji. Dotyczy to także planowania i zagospodarowania przestrzennego. 31 października 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek tworzenia i prowadzenia zbiorów danych przestrzennych. Mowa o nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[1],…
08.10.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Przenoszenie pozwoleń na budowę po 19 września 2020 r.

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Z dniem 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Znowelizowane przepisy prawa budowlanego ułatwią między innymi przenoszenie pozwoleń na budowę. Przed nowelizacją prawa budowlanego, która weszła w życie z dniem 19 września 2020 r., by móc kontynuować budowę na nieruchomości dla której wydano pozwolenie na budowę konieczne było uzyskanie…
08.07.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Wpływ unieważnienia mpzp na ostateczne pozwolenia na budowę

autor: Kacper Łagodziński

Unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rodzi poważne skutki prawne. Jednym z nich jest możliwość wzruszenia indywidualnych rozstrzygnięć wydanych na jego podstawie. To rodzi pytanie o prawny byt ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednym z warunków uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę jest zgodność projektu budowlanego…
17.06.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Czy na dobudowę balkonu do bloku potrzebne są warunki zabudowy?

autor: Marta Lorych

Aby odpowiedzieć na powyżej podstawione pytanie przesądzić trzeba czy dobudowa balkonu do budynku wielorodzinnego (bloku) stanowi zmianę sposobu zagospodarowania terenu. Tylko w takim przypadku konieczne będzie bowiem uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy -jeżeli oczywiście na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Art.…
24.04.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Projekt budowlany według nowych zasad

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Z dniem 19 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Nowelizacja zmienia m.in. reguły sporządzania projektów budowlanych. Dla wszystkich, którzy obecnie opracowują projekty budowlane mamy jednak dobre wieści - przepisy przejściowe przewidują, iż projekty sporządzone na starych zasadach będą mogły być składane do wniosków o pozwolenia…
20.04.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Proces inwestycyjny w czasie pandemii koronawirusa

autor: Kinga Grzelak

Przepisy znowelizowanej „tarczy antykryzysowej” w ramach środków do walki z pandemią koronawirusa, przewidują m.in. uproszczenia w procesie inwestycyjnym dla zamierzeń budowlanych podejmowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Jednakże, wprowadzone przez ustawodawcę ułatwienia i wyłączenia mogą niekiedy stanowić pole do nadużyć. W dniu 31 marca 2020…
11.03.2020Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Rewolucja w legalizacji samowoli budowlanych

autor: Kacper Łagodziński , Agata Legat

Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego przewidują zupełnie nowe, uproszczone zasady legalizacji samowoli budowlanych starszych niż 20 lat. Sprawdź, czy będziesz mógł z nich skorzystać. Całkowicie nowy tryb legalizacji Jedną z istotnych nowości w podpisanej przez Prezydenta RP 3 marca 2020 roku nowelizacji Prawa budowlanego[1] jest uproszczona procedura legalizacji…