serwis prowadzi

21.01.2021

Proces inwestycyjny

E-wniosek o pozwolenie na budowę od 1 lipca 2021

autor: Kacper Łagodziński

Już niebawem będzie możliwe złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej. 1 lipca br. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego, będąca kontynuacją cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce.

Od sierpnia 2020 roku funkcjonuje oficjalny rządowy portal do składania dokumentów w procesie budowlanym (e-budownictwo.gunb.gov.pl). Za pomocą portalu można złożyć między innymi wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę, o pozwolenie na rozbiórkę czy dokonać zgłoszenia robót budowlanych[1].Od 1 lipca br. możliwe będzie także złożenie elektronicznego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zmiany mają ułatwić i przyspieszyć proces inwestycyjny poprzez umożliwienie inwestorom składania dokumentów bez konieczności stawiennictwa w urzędzie.

Podstawa prawna

Możliwość składania elektronicznych wniosków o pozwolenie na budowę, choć zapowiadana od dłuższego czasu, musiała zaczekać na wejście w życie przepisów, które by na to pozwalały. Składanie e-wniosków o pozwolenie na budowę umożliwi  nowelizacja art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego oraz dodanie do tego przepisu ustępów 2b-2e[2]. Zmiana przewiduje również możliwość dołączenia kopii niektórych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę zamiast oryginałów. Mowa tutaj między innymi o decyzji o warunkach zabudowy, umowie urbanistycznej czy oświadczeniu projektanta o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Jak to zrobić?

Złożenie pisma przez portal następuje w trzech etapach. W pierwszym, inwestor wybiera rodzaj pisma jakie chciałby złożyć do organu i uzupełnia przygotowany formularz. Kolejno, podpisuje go za pomocą profilu zaufanego, a następnie przesyła wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP. Poszczególne formularze praktycznie nie różnią się od swoich papierowych odpowiedników, doskonale znanych już inwestorom.

Co z projektem budowlanym?

Niezbędnym elementem wniosku o pozwolenie na budowę jest projekt budowlany, dlatego ustawodawca przewidział zmiany również w tym zakresie. Zgodnie z dodanym art. 34 ust. 3f  pkt 2) Prawa budowlanego, możliwe będzie sporządzenie projektu budowlanego (w tym projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego) także w postaci elektronicznej. Zatwierdzenie projektu sporządzonego w takiej formie będzie polegało na opatrzeniu projektów (PZT oraz projektu architektoniczno-budowlanego) kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt (art. 34 ust. 4b). Kolejno, projekt będzie przekazywany inwestorowi.[1] Pełna lista dokumentów na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl.

[2] Art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

Kacper Łagodziński

Kacper Łagodziński

starszy asystent

Masz pytanie?

Kacper Łagodziński

starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny