serwis prowadzi

08.10.2019

Proces inwestycyjny

Warunki przyłączenia nie są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę, ale…

autor: Agata Legat

Nowelizacją Prawa budowlanego, która weszła w życie 28 czerwca 2015 r. zniesiony został wymóg załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz warunków przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, oraz telekomunikacyjnych. W rezultacie, można otrzymać pozwolenie na budowę niezależnie od tego, że to czy i w jaki sposób media zostaną doprowadzone do projektowanego budynku nie zostało jeszcze uregulowane.

W efekcie wspomnianej nowelizacji, od ponad czerech lat organy na etapie postępowania o pozwolenie na budowę nie weryfikują już możliwości przyłączenia projektowanego obiektu do sieci. Spełnienie przez budynek wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest badane dopiero na etapie oddania obiektu do użytkowania. To w interesie inwestora leży, aby do momentu odbioru zapewnić dostawy mediów.

Warto pamiętać, że procedura uzyskania pozwolenia na budowę i pozyskania warunków przyłączenia są od siebie niezależne. To, że inwestor dysponuje ostateczną decyzją w przedmiocie pozwolenia na budowę i może na jej podstawie zrealizować budynek, nie oznacza wcale, że gestorzy mediów mają obowiązek zapewnić przyłączenie do sieci. Z faktu posiadania pozwolenia na budowę nie wynikają dla inwestora w tym zakresie żadne roszczenia.  Sens nowelizacji sprzed czterech lat sprowadza się wyłącznie do odformalizowania procedury pozyskiwania pozwoleń na budowę. Decydując się na rozpoczęcie budowy bez warunków przyłączenia, inwestor działa na własne ryzyko.

Agata Legat

Agata Legat

radca prawny, partner

Masz pytanie?

Agata Legat

radca prawny, partner

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny