serwis prowadzi

24.05.2019

Proces inwestycyjny

Zmiany w specustawie mieszkaniowej

autor: Kacper Łagodziński

20 maja 2019 roku przekazano Prezydentowi RP do podpisania nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw[1]. W ramach tej nowelizacji planuje się również zmiany w tzw. specustawie mieszkaniowej, która obowiązuje od sierpnia 2018 roku.  Uprawnienia przysługujące inwestorom w ramach tej ustawy, polegające m.in. na możliwości realizowania inwestycji mieszkaniowych z pominięciem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, od samego początku procesu legislacyjnego budziły niemałe kontrowersje. „Lex deweloper” na ten moment stanowi jednak zbiór przepisów, mający niewielkie znaczenie dla praktyki. Potwierdza to raport w sprawie stosowania tej ustawy przygotowany przez Instytut Metropolitalny[2], którego obszar badania objął 20 wybranych miast Polski. Co ciekawe, w badanych miastach nie podjęto ani jednej uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Znaczna większość wniosków złożonych przez inwestorów została pozostawiona bez rozpoznania, ze względu na niespełnienie warunków formalnych, ściśle określonych w specustawie. Jednym z nich jest wymóg uzyskania zaświadczenia o spełnieniu warunków w zakresie możliwości przyjęcia nowych uczniów do szkół oraz wychowanków do placówek wychowania przedszkolnego.

Nowelizacja znosi wymóg lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w określonej odległości od szkół i placówek przedszkolnych, a co za tym idzie znosi również wymóg uzyskania zaświadczenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o spełnieniu warunków dot. możliwości przyjęcia nowych uczniów, o którym mowa wyżej. Z tego wynika również konieczność uchylenia przepisu określającego warunki lokalizowania inwestycji mieszkaniowej w przypadku niespełnienia wskaźnika dostępu do placówek edukacji.

Zmiana przepisów może stworzyć możliwość merytorycznego rozpoznania wniosków inwestorów, co przełoży się na szersze stosowanie ustawy i korzystanie przez inwestorów z przysługujących w jej ramach uprawnień. Uchwalenie ustawy miało wprowadzać ułatwienia, z których inwestorzy będą chętnie korzystać. W efekcie jednak otrzymali oni szereg rygorystycznych wymogów formalnych, które uniemożliwiają merytoryczne rozstrzygnięcie ich wniosków. To może spowodować sytuację, w której wprowadzone przepisy mogą -  już na początku obowiązywania – utracić znaczenie praktyczne. Procedowana nowelizacja znosząca wymóg uzyskania zaświadczenia o spełnieniu warunków w kwestii możliwości przyjęcia nowych uczniów jest pierwszym krokiem, aby temu zapobiec.[1] http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3364_u/$file/3364_u.pdf

[2] https://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2019/05/Kamil-Olzacki-raport-w-sprawie-stosowania-specustawy-mieszkaniowej-poprawiony-02-05-2019.pdf

Kacper Łagodziński

Kacper Łagodziński

starszy asystent

Masz pytanie?

Kacper Łagodziński

starszy asystent

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

Proces inwestycyjny12.06.2014

Sejm przywraca możliwość budowy na użytkach rolnych klas I-III

Proces inwestycyjny29.08.2014

NIK krytycznie o lokalizacji elektrowni wiatrowych

wszystkie wpisy
"

Od lat słyszymy o konieczności zniesienia urzędowych barier w budownictwie. My nie czekamy na cud, lecz każdego dnia pomagamy naszym Klientom te bariery pokonywać.

"

Dowiedz się więcej:

Proces inwestycyjny