serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

14.03.2024Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Nabycie i zbycie nieruchomości: Konieczność zgody wspólników

autor: Karolina Piekarska | Dariusz Wegner |

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko codzienne zarządzanie, ale również podejmowanie kluczowych decyzji, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Jedną z takich decyzji jest moment nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości należących…
04.03.2024Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Sąd Najwyższy rozstrzyga: Wspólnik dominujący w spółce z o.o. nie podlega ubezpieczeniom społecznym

autor: Karolina Piekarska

Sąd Najwyższy 21 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt: II UZP 8/23 wydał uchwałę, która może mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących dwuosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Sąd rozpatrywał kwestię dotyczącą obowiązku ubezpieczeń społecznych ZUS dla wspólników, w sytuacji gdzie jeden ze wspólników ma np. 99% udziałów, a drugi wspólnik…
08.02.2024Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Co z decyzjami, zezwoleniami przy przekształceniach spółek? Wystąp o zaświadczenie!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

W ostatnim czasie kilku naszych Klientów zmieniało formę prowadzenia działalności gospodarczej. Jedni przekształcali spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne, inni dokonywali połączenia spółek, jeszcze inni z jednoosobowych przedsiębiorców prowadzących działalność zarejestrowaną w CEIDG przekształcali się w spółkę kapitałową. U każdego z tych…
04.04.2023Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Prawa i obowiązki byłego członka zarządu

autor: Przemysław Gierat

W dniu 13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Zmieniła ona m.in. treść przepisu art. 203 §3 ksh. Przepis ten dotyczy praw i obowiązków byłego członka zarządu. Pozornie kosmetyczna zmiana ma jednak doniosłe konsekwencje prawne. W dotychczasowym brzmieniu przepis art. 203 §3 ksh dotyczył „odwołanego” członka zarządu. Po jego…