serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

04.04.2023Sprawy korporacyjneNośniki reklamowe

Prawa i obowiązki byłego członka zarządu

autor: Przemysław Gierat

W dniu 13 października 2022 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Zmieniła ona m.in. treść przepisu art. 203 §3 ksh. Przepis ten dotyczy praw i obowiązków byłego członka zarządu. Pozornie kosmetyczna zmiana ma jednak doniosłe konsekwencje prawne. W dotychczasowym brzmieniu przepis art. 203 §3 ksh dotyczył „odwołanego” członka zarządu. Po jego…