serwis prowadzi

05.09.2018

SSE

Wspierania nowych inwestycji - rozporządzenie opublikowane

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 4 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1713 zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

W sposób szczegółowy określona ono, na jakie rodzaje działalności można uzyskać decyzję o wparciu oraz jakie należy spełnić kryteria ilościowe i jakościowe, aby taką decyzję uzyskać.

Z rozporządzenia jednoznacznie wynika, że dla regionów o wyższej stopie bezrobocia łatwiej jest uzyskać decyzję o wsparciu i jednocześnie wyższy jest poziom pomocy publicznej.

Przykładowo w przypadku lokalizacji inwestycji w powiecie poznańskim kryterium ilościowe zostanie spełnione, gdy nowa inwestycja średniego przedsiębiorstwa wyniesie min. 20 mln zł, natomiast dużego przedsiębiorstwa 100 mln zł. Dodatkowo konieczne będzie uzyskanie 6 punktów z wskazanych w załączniku kryteriów jakościowych. Dla tego regionu intensywność pomocy przy średnim przedsiębiorstwie wynosi 35%, a przy dużym 25%.

Z kolei w przypadku inwestycji, stosunkowo niedaleko, w powiecie krośnieńskim albo powiecie międzyrzeckim (województwo lubuskie), gdzie stopa bezrobocia jest wyższa, średni przedsiębiorca spełniłby kryterium ilościowe przy inwestycji o wartości min. 4 mln zł, a duży przy inwestycji o wartości min. 20 mln zł. Dodatkowo należy uzyskać 5 a nie 6 pkt wśród kryteriów jakościowych. Natomiast intensywność pomocy dla tego regiony przy średnich przedsiębiorstwach wynosi 45%, a przy dużych 35%.

Kryteria jakościowe różnią się nieco dla inwestycji realizowanych w sektorze usług od inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym. Generalnie zmierzają jednak do realizowania inwestycji w sektorach strategicznych dla Polski, o niskim negatywnym wpływie na środowisko, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, tworzenia wysokopłatnych miejsc pracy wraz ze stabilnym zatrudnieniem, wspierania zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz rozwijania współpracy ze szkołami branżowymi, a także podejmowania działań w zakresie opieki nad pracownikami.

Dodatkowe punkty uzyskuje się również za posiadanie statusu mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminach graniczących. Do takich miast przykładowo w województwie wielkopolskim zakwalifikowane zostały: Gniezno, Koło, Konin, Piła, Pleszew, Turek, Złotów, w województwie lubuskim: Międzyrzecz, Nowa Sól, Żagań, Żary, a w województwie mazowieckim: Ciechanów, Gostynin, Kozienice, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Pułtusk, Radom, Sierpc.

Po ogłoszeniu rozporządzenia można uzyskiwać pierwsze decyzje o wsparciu, gdyż znane są już szczegółowo kryteria ilościowo i jakościowe. Przedsiębiorcy zamierzający skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji, w pierwszej kolejności powinny zastanowić się nad jej lokalizacją. Wartość inwestycji może mieć tutaj istotne znaczenie. W dalszej kolejności konieczne będzie przeanalizowanie możliwości spełnienia kryteriów jakościowych lub podjęcia dodatkowych działań, które będą zmierzały do ich osiągnięcia.

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

SSE07.03.2014

Korzystniejsze warunki zwolnienia strefowego do końca czerwca 2014 r.

SSE18.03.2019

Obniżanie stawek amortyzacyjnych w Strefie

wszystkie wpisy
"

Specjalne Strefy Ekonomiczne to jeden z niewielu instrumentów fiskalnego wsparcia dla inwestujących przedsiębiorców.
Dzięki strefowemu zwolnieniu podatkowemu nasi Klienci mogą realizować jeszcze ambitniejsze projekty.

"

Dowiedz się więcej:

Specjalne Strefy Ekonomiczne