serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

12.09.2019VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Uproszczenia w wystawianiu faktur VAT RR

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 września 2019 r. będą obowiązywały nowe uproszczenia przy wystawianiu faktur VAT RR. Będą one polegały  przede wszystkim na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie…
08.11.2017VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Obowiązek podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych bez zmian

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 26 października 2017 r. została wydana odpowiedź na interpelację poselską nr 15865 w sprawie regulacji dotyczącej podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obecnie brak jest możliwości wprowadzenia uproszczeń w zakresie obowiązku podpisywania faktur VAT RR przez rolników. Jednakże zapowiedziało, że rozważane są…
22.06.2016VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Odliczenie z faktur VAT-RR także przy potrąceniu nabytych wierzytelności

autor: Katarzyna Jasińska | Dominik Goślicki |

Odliczenie z faktury VAT-RR jest możliwe także, gdy zapłata za nabywane produkty rolne następuje przez potrącenie z wierzytelnościami przysługującymi nabywcy wobec rolnika ryczałtowego a pozyskanymi od osób trzecich. Powyższe stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24.02.2016 r. sygn. I FSK 1721/14. Sprawa dotyczyła spółki, która…
09.12.2015VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym przez potrącenie

autor: Katarzyna Jasińska | Dominik Goślicki |

Podatnik VAT nabywający produkty rolne lub usługi rolnicze od rolnika ryczałtowego może zwiększyć podatek naliczony o kwotę przekazywanego rolnikowi w cenie zryczałtowanego zwrotu VAT. Odliczenie obwarowane jest jednak licznymi warunkami. Jednym z nich - o dość istotnym znaczeniu - jest sposób uregulowania należności. Podatnik VAT dokonujący transakcji z rolnikiem…
01.06.2015VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Podpisywanie faktur przez rolnika ryczałtowego

autor: Dominik Goślicki | Katarzyna Jasińska |

Rolnik ryczałtowy może upoważnić pracownika nabywcy produktów rolnych (wystawcy faktury VAT RR) do jej podpisania w swoim imieniu. Dla nabywców produktów rolnych może to być istotne ułatwienie. Przepisy ustawy o VAT wymagają, aby na fakturach VAT RR widniały podpisy zarówno osoby wystawiającej fakturę, jak i odbiorcy - rolnika ryczałtowego. W praktyce powoduje…
18.11.2014VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Zapłata rolnikowi ryczałtowemu po terminie

autor: Dominik Goślicki | Katarzyna Jasińska |

Podatnik VAT, który reguluje należności na rzecz rolnika ryczałtowego z tytułu nabytych produktów rolnych lub usług rolniczych z opóźnieniem nie traci prawa do zwrotu podatku. Rolnicy ryczałtowi mają szczególny status podatkowy na gruncie VAT. Powoduje to, że dostarczanie produktów rolnych czy wykonywanie usług rolniczych przez rolników ryczałtowych na rzecz…