serwis prowadzioi

12.09.2019

VAT w rolnictwie

Uproszczenia w wystawianiu faktur VAT RR

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 września 2019 r. będą obowiązywały nowe uproszczenia przy wystawianiu faktur VAT RR. Będą one polegały  przede wszystkim na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.

Do tej pory niezbędnymi elementami faktury VAT RR wystawianej przez podatnika nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego (będącej następnie podstawą do odliczenia – przy spełnieniu określonych w przepisach warunków – przez tego nabywcę będącego podatnikiem VAT kwoty zryczałtowanego zwrotu) były m.in. numer dowodu osobistego rolnika (bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość rolnika) – gdy jest on osobą fizyczną, data wydania tego dokumentu i nazwa organu, który wydał ten dokument.

Likwidacja tego obowiązku z pewnością wyeliminuje nadmierne wymogi biurokratyczne stanowiące uciążliwy obowiązek każdorazowej weryfikacji i ewentualnego aktualizowania danych w związku z wymianą dokumentów, a jednocześnie nie wpłynie na weryfikację tożsamości rolnika ryczałtowego, gdyż faktura VAT RR musi zawierać numer NIP lub PESEL obydwu stron transakcji.

Ponadto wprowadzono regulacje pozwalające na obieg faktur VAT RR w formie elektronicznej. Możliwe będzie wystawianie i przesyłanie faktur VAT RR oraz oświadczenia rolnika ryczałtowego w formie elektronicznej. Jednakże podpisywanie dokumentów wysyłanych w formie elektronicznej będzie możliwe wyłącznie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ustawodawca nareszcie zrezygnował również z warunku odliczenia zryczałtowanej kwoty zwrotu polegającego na zapłacie rolnikowi należności w określonym terminie. Odmowa prawa do odliczenia z uwagi na przekroczenie terminu była wielokrotnie kwestionowana przez sądy administracyjne. Uwzględniając zatem orzecznictwo sądowe usunięto ten warunek.

Dodatkowo przewidziano również możliwość dokonywania zapłaty rolnikowi ryczałtowemu na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której tenże rolnik jest członkiem (a nie wyłącznie – jak dotychczas – na rachunek bankowy rolnika).

Wszelkie wprowadzane uproszczenia należy oceniać pozytywnie. Wprowadzone zmiany nie rozwiązują jednak wszystkich problemów praktycznych związanych z rozliczeniami z rolnikami ryczałtowymi, o których wielokrotnie pisaliśmy na naszym blogu.

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

VAT w rolnictwie08.11.2017

Obowiązek podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych bez zmian

VAT w rolnictwie22.06.2016

Odliczenie z faktur VAT-RR także przy potrąceniu nabytych wierzytelności

wszystkie wpisy
"

Podatki ciągle się zmieniają.
Dlatego trzymamy rękę na pulsie i dbamy, by nasi Klienci byli o krok przed fiskusem.

"

Dowiedz się więcej:

Bezpieczeństwo podatkowe