serwis prowadzi

12.09.2019

VAT w rolnictwie

Uproszczenia w wystawianiu faktur VAT RR

autor: Katarzyna Lewandowska

Od 1 września 2019 r. będą obowiązywały nowe uproszczenia przy wystawianiu faktur VAT RR. Będą one polegały  przede wszystkim na zmianie zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.

Do tej pory niezbędnymi elementami faktury VAT RR wystawianej przez podatnika nabywającego produkty rolne od rolnika ryczałtowego (będącej następnie podstawą do odliczenia – przy spełnieniu określonych w przepisach warunków – przez tego nabywcę będącego podatnikiem VAT kwoty zryczałtowanego zwrotu) były m.in. numer dowodu osobistego rolnika (bądź innego dokumentu stwierdzającego tożsamość rolnika) – gdy jest on osobą fizyczną, data wydania tego dokumentu i nazwa organu, który wydał ten dokument.

Likwidacja tego obowiązku z pewnością wyeliminuje nadmierne wymogi biurokratyczne stanowiące uciążliwy obowiązek każdorazowej weryfikacji i ewentualnego aktualizowania danych w związku z wymianą dokumentów, a jednocześnie nie wpłynie na weryfikację tożsamości rolnika ryczałtowego, gdyż faktura VAT RR musi zawierać numer NIP lub PESEL obydwu stron transakcji.

Ponadto wprowadzono regulacje pozwalające na obieg faktur VAT RR w formie elektronicznej. Możliwe będzie wystawianie i przesyłanie faktur VAT RR oraz oświadczenia rolnika ryczałtowego w formie elektronicznej. Jednakże podpisywanie dokumentów wysyłanych w formie elektronicznej będzie możliwe wyłącznie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ustawodawca nareszcie zrezygnował również z warunku odliczenia zryczałtowanej kwoty zwrotu polegającego na zapłacie rolnikowi należności w określonym terminie. Odmowa prawa do odliczenia z uwagi na przekroczenie terminu była wielokrotnie kwestionowana przez sądy administracyjne. Uwzględniając zatem orzecznictwo sądowe usunięto ten warunek.

Dodatkowo przewidziano również możliwość dokonywania zapłaty rolnikowi ryczałtowemu na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której tenże rolnik jest członkiem (a nie wyłącznie – jak dotychczas – na rachunek bankowy rolnika).

Wszelkie wprowadzane uproszczenia należy oceniać pozytywnie. Wprowadzone zmiany nie rozwiązują jednak wszystkich problemów praktycznych związanych z rozliczeniami z rolnikami ryczałtowymi, o których wielokrotnie pisaliśmy na naszym blogu.

Katarzyna Lewandowska

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Masz pytanie?

Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy, starszy konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Pozostałe wpisy

VAT w rolnictwie18.11.2014

Zapłata rolnikowi ryczałtowemu po terminie

VAT w rolnictwie01.06.2015

Podpisywanie faktur przez rolnika ryczałtowego

wszystkie wpisy
"

Współpraca z rolnikiem ryczałtowym może być mniej sformalizowana, szybsza i tańsza.

"

Dowiedz się więcej:

VAT w rolnictwie