Ziemski Biznes

20.06.2016Jednolity plik kontrolny

KATEGORIA: Aktualności

Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadziła obowiązek stosowania przez podatników Jednolitego Pliku Kontrolnego. W stosunku do dużych przedsiębiorców* będzie on obowiązywał już od 1 lipca bieżącego roku.

Jednolity Plik Kontrolny [dalej także: JPK] to zbiór danych tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego przez bezpośredni eksport danych. Taki zbiór powinien zawierać informacje o operacjach gospodarczych za dany okres i posiadać umożliwiający łatwe przetwarzanie układ oraz format (zgodnie ze schematem XML). Ma to przyczynić się do szybszej i dokładniejszej analizy danych przez organy podatkowe, co z założenia wpłynąć ma na uszczelnienie systemu podatkowego.

Wersja JPK wstępnie obejmować będzie 7 struktur:

  1. Księgi rachunkowe,
  2. Wyciąg bankowy,
  3. Magazyn,
  4. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,
  5. Faktury VAT,
  6. Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  7. Ewidencja przychodów.

Szczegółowe informacje na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego zawarte są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny.

Jak wskazują przepisy przejściowe duzi przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania danych w formacie JPK na żądanie organów już od 1 lipca 2016 r., natomiast mikroprzedsiębiorcy, mali i średni od 1 lipca 2018 r.

Warto jednak podkreślić, że ostatnia nowelizacja Ordynacji podatkowej (dotycząca klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania) wprowadziła obowiązek comiesięcznego przekazywania organom podatkowym bez wezwania informacji o ewidencji sprzedaży i zakupów VAT (w formie odpowiadającej strukturze logicznej JPK). W tym zakresie przepisy obowiązują dużych przedsiębiorców już w stosunku do ewidencji za lipiec br. (a więc pierwsze informacje będą przesyłane do 25 sierpnia br.). W przypadku małych i średnich przedsiębiorców powyższy obowiązek powstanie w stosunku do ewidencji VAT za styczeń 2017 r., a w przypadku mikroprzedsiębiorców za styczeń 2018 r. Zauważyć należy, że przepisy nakazują miesięczne przekazywanie ewidencji VAT, niezależnie od tego czy podatnika dotyczy miesięczne bądź kwartalne rozliczenie podatku od towarów i usług. W praktyce zasięg omawianego obowiązku będzie niezwykle szeroki, bowiem aktualnie coraz rzadziej spotyka się przedsiębiorców nie prowadzących ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych. Dodatkowo od 1 stycznia 2018 r. każdy podatnik VAT zobligowany będzie do prowadzenia ewidencji dla celów VAT w formie elektronicznej.

Szybkie wejście w życie powyższych przepisów powoduje, że przedsiębiorcom zostało bardzo mało czasu na dostosowanie swoich systemów księgowo-informatycznych, tak aby możliwe było przesyłanie danych w ujednoliconej formie elektronicznej (JPK).

* Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej za dużego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio co najmniej 250 pracowników lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 mln euro albo sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekraczający 43 mln euro.
Autor:

Dominik GoślickiTekst pochodzi z portalu Ziemski Biznes