Ziemski Biznes

29.06.2020Więcej czasu na dokumentacje cen transferowych

KATEGORIA: Dokumentacja cen transferowych

Opublikowana w Dzienniku Ustaw tzw. Tarcza 4.0 przewiduje więcej czasu na obowiązki związane z dokumentacjami cen transferowych za 2019 r.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 przepisy tzw. Tarczy 4.0 przedłużają terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych tj. TPR-C lub TPR-P (zob. art. 77 pkt 62 ustawy z 19.06.2020 r.; Dz. U. poz. 1086).

Terminy te przedłuża się:

1)      do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2)      o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Oznacza to, że podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informację o cenach transferowych  za rok 2019, mogą złożyć do końca roku 2020, a nie do końca września 2020 r., jak pierwotnie przewidywały przepisy.

Ponadto nowelizacja wskazuje, że w przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowy (master file) przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

Tak więc podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym grupową dokumentację cen transferowych będą mogli dołączyć do 31 marca 2021 r.

W aktualnych nadzwyczajnych okolicznościach, dodatkowy czas na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych na pewno się przyda. Zwłaszcza, że wcześniej przedłużono już czas na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2019 r., które przy niektórych analizach porównawczych odgrywają znaczącą rolę. 
Autor:

Katarzyna LewandowskaTekst pochodzi z portalu Ziemski Biznes