serwis prowadzi

Ceny transferowe

 • Dla Kogo?

  Oferta skierowana jest do przedsiębiorców dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności i specjalizacji branżowej.

  Obrót z kontrahentami powiązanymi kapitałowo, rodzinnie, majątkowo lub stosunkiem pracy często wiąże się z obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych. Problematyka ta dotyczy przede wszystkim holdingów, grup kapitałowych i firm rodzinnych.

  W istocie obowiązki te są zakreślone na tyle szeroko, że dotyczyć mogą większości podatników, których przychody lub koszty będą przekraczać rocznie równowartość 2 mln EUR.

  Ponadto o obowiązku dokumentacyjnym powinni pamiętać podatnicy, którzy choćby pośrednio regulują należności na rzecz podmiotów zlokalizowanych w krajach lub terytoriach uznawanych za raje podatkowe (obecnie MF zalicza do nich np. Hongkong, Monako, Liechtenstein).

 • Co zyskujesz?

  Szerokie i wieloletnie doświadczenie naszych prawników w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych wspiera naszych klientów w prawidłowej identyfikacji i rzetelnym wypełnianiu obowiązków w tej sferze.

  Przygotowane z naszym udziałem dokumentacje zwiększają szanse na pozytywną weryfikację cen stosowanych wobec podmiotów powiązanych w toku ewentualnych kontroli podatkowych i minimalizują możliwość szacowania dochodu z zastosowaniem sankcyjnej stawki podatku.

 • Jak działamy?

  Staramy się kompleksowo wspomagać naszych Klientów poprzez doradztwo w zakresie cen transferowych. Jednocześnie do każdego z naszych Klientów podchodzimy w sposób indywidualny.

  W zależności od potrzeb nasze działania mogą polegać na:

  • weryfikacji działalności prowadzonej przez podatnika oraz dokonywanych transakcji w celu określenia potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych;
  • analizie i opracowaniu umów pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • przygotowaniu dokumentacji spełniających wymogi przewidziane prawem oraz zapewniających możliwie wysokie bezpieczeństwo podatkowe;
  • opracowaniu analizy funkcjonalnej (obejmującej funkcje i ryzyka) poszczególnych transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • analizie porównywalnych transakcji wśród podmiotów niepowiązanych, gromadzeniu niezbędnych informacji na podstawie dostępnych źródeł i baz danych;
  • wsparciu w przypadku kontroli podatkowej oraz w toku postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych związanych z prawidłowością stosowanych cen transakcyjnych;
  • weryfikacji dokumentacji podatkowych sporządzonych przez Klienta;
  • bieżącym wsparciu w trakcie procesu sporządzania dokumentacji przez Klienta.
 • Dlaczego my?

  Od lat przygotowujemy dokumentacje cen transferowych w grupach przedsiębiorstw zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Usługi w powyższym zakresie świadczą specjaliści posiadający wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w zakresie tematyki cen transferowych.

  Sposób udzielonego wsparcia dostosowany jest do potrzeb każdego Klienta, uwzględniając jednocześnie zróżnicowane uwarunkowania prowadzonej działalności w danej branży.

  Wiesz już co możesz zyskać i kim jesteśmy.
  Czas zacząć współpracę.
  Zapraszam. Dominik Goślicki

Dobrze przygotowana dokumentacja chroni przed 50 % stawką podatku i gwarantuje podatkowe bezpieczeństwo transakcji.

Dominik Goślicki

konsultant, radca prawny