serwis prowadzioi

Dokumentacja cen transferowych

 • Dla Kogo?

  Oferta skierowana jest do przedsiębiorców dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności i specjalizacji branżowej.
  Obrót z kontrahentami powiązanymi kapitałowo, rodzinnie, majątkowo lub stosunkiem pracy często wiąże się z obowiązkiem sporządzania dokumentacji cen transferowych. Problematyka ta dotyczy przede wszystkim firm rodzinnych, holdingów i grup kapitałowych.

 • Co zyskujesz?

  Ceny transferowe stanowią obszar szczególnego zainteresowania organów podatkowych. Rzetelne wypełnienie obowiązków w tym zakresie ochroni przed karami, w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego lub sankcjami karnymi skarbowymi. Zwiększa również podatkowe bezpieczeństwo transakcji.
  Oferujemy pomoc prawną obejmującą:

  • identyfikację transakcji objętych obowiązkiem;
  • sporządzenie dokumentacji w zakresie wymaganym przepisami prawa;
  • wsparcie dotyczące aktualizacji i weryfikacji posiadanych dokumentacji;
  • wsparcie przy definiowaniu poziomu rynkowego cen transferowych.
 • Jak działamy?

  W zależności od potrzeb nasze działania mogą polegać na:

  • weryfikacji prowadzonej działalności oraz dokonywanych transakcji w celu określenia potencjalnych obszarów ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych;
  • analizie i opracowaniu umów pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • przygotowaniu dokumentacji spełniających wymogi przewidziane prawem oraz umniejszających ryzyko podatkowe;
  • opracowaniu analizy funkcjonalnej (obejmującej opis pełnionych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonego ryzyka) poszczególnych transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • sporządzeniu analizy porównawczej lub analizy zgodności;
  • weryfikacji możliwości zastosowania zwolnienia lub uproszczenia (np. safe harbour);
  • pomocy przy wypełnianiu formularzy podatkowych (np. TPR).
 • Dlaczego my?

  Posiadana przez współpracowników Kancelarii wieloletnia praktyka w opracowaniu dokumentacji cen transferowych stanowi swoistą gwarancję prawidłowego i rzetelnego wykonania opracowań. 

  Wiesz już co możesz zyskać i kim jesteśmy.
  Czas zacząć współpracę.
  Zapraszam. Katarzyna Lewandowska

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

 

 

Katarzyna Lewandowska

starszy konsultant, doradca podatkowy